Sematia

sb.10.10522.xml

TM: 32812HGV: 32812Date: 301 – 600Place: unbekannt

1 m1 S-1 των|gap:?|
2 |gap:2||gap:?|
3 |gap:4||gap:4|ε̣|gap:?||gap:4||gap:4|ε|gap:?|
4 ποιήσ[α]σθαιποιήσασθαι επιτ̣|gap:?|επιτ|gap:?|
5 συνετάξατέ μοι |gap:?|
6 |gap:3| [ὅ]πωςὅπως μι[κρός?]μικρός |gap:?|
7 εγ̣|gap:3|τοεγ|gap:3|το συν|gap:?|
8 παναρέτῳ κ[αὶ]καὶ εὐδοκιμωτ[άτ]ῳεὐδοκιμωτάτῳ ἀδελφῷ Οὐίκτορ . S-2 [ἔστ]ινἔστιν ἐν
8-9 Ἀλεξαν∤δρείᾳ
9 πρὸ πολ[λ]οῦπολλοῦ μικρὸς ἵνα μαθῇ καὶ τ[ο]ῦτοτοῦτο ἀπὸ γραμμάτων τῆς σῆς
10 φιλανθρωπί[α]ςφιλανθρωπίας . S-3 καταξιώσῃ τοίνυν σὸς ἀγαθὸς ἄγγελος κατορθῶσαι
11 τοῦτο τὸ εὐσεβὲς καὶ εἰρηνικὸν τελε[ι]ῶσαιτελειῶσαι , ἵνα εὐχαρισ[τήσῃ]εὐχαριστήσῃ ἀεὶ τῇ σῇ
12 δικαιοσυνῇ παρὰ τῷ πανε[λεήμ]ονιπανελεήμονι Θεῷ καὶ παρὰ πᾶ[σι]πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις
13 καὶ κῆρυξ γένεται τ[ῶν]τῶν [καλῶν]καλῶν [καὶ]καὶ [ἀγ]αθῶνἀγαθῶν πράξεων τῆς σῆς ἁγιότητος .
14 S-4 ἀσπάζομαι δὲ |gap:?| τα τὴν σὴν ἁγιότητα καὶ τὸν κύριόν
15 μου τόν τε πα|gap:?| [κα]ὶκαὶ θεο[σ]εβέστατονθεοσεβέστατον πατέρα ἡμῶν
16 ἄπα Ἰωάν[νην]Ἰωάννην |gap:?| [προσκυ]νοῦσινπροσκυνοῦσιν δὲ πάντες οἱ ἐν τῷ ἁγίῳ σου
17 μοναστη[ρί]ῳμοναστηρίῳ |gap:?| περὶ τῆς
18 [ὑγι?]ε̣ίαςὑγιείας |gap:1|τ|gap:?| [π]άτερπάτερ |g:chirho|
19 |gap:?|απο|gap:3||gap:4||gap:2||gap:?|
20 ❨π(αρὰ)❩παρὰ Ἀν[δ]ρέουἈνδρέου ἀπὸ κοι̣ω̣(…)κοιω… |gap:?|