Sematia

sb.1.4813.xml

TM: 33900HGV: 33900Date: 301 – 700Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ ἀμφόδου Ἀπ[ολλωνίου]Ἀπολλωνίου |gap:?|
2 |gap:?| [ὁμο]γνησίουὁμογνησίου ❨ἀδελφ(οῦ)❩ἀδελφοῦ |gap:?|
3 |gap:?| [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ μεμισθῶσθ[αι]μεμισθῶσθαι [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν [ὑπαρχόντων]ὑπαρχόντων [ὑμῖν]ὑμῖν [ἐπὶ]ἐπὶ
4 [τῆς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς [πόλεως]πόλεως καὶ τοῦ αὐτοῦ [ἀμφόδου]ἀμφόδου |gap:?|
5 |gap:?|ρα ἐν με|gap:?|
6 |gap:?|τον παι|gap:?|
7 |gap:?| [τό]ποντόπον ἕνα|num:1| |gap:?|
8 |gap:?|του αλλ|gap:?|
9 |gap:?| τόπου κ|gap:?|
10 |gap:?_lines|