Sematia

sb.1.4778.xml

TM: 41338HGV: 41338Date: 601 – 700Place: Arsinoiton Polis

1 m1 S-1 [|g:stauros|]|g:stauros| [ἐν]ἐν [ὀνόμα]τιὀνόματι τοῦ ❨κυ(ρίου)❩κυρίου
2 [καὶ]καὶ [δεσπότου]δεσπότου [Ἰη]σοῦἸησοῦ ❨Χ(ριστο)ῦ❩Χριστοῦ τοῦ
3 [θεοῦ]θεοῦ [καὶ]καὶ [σωτῆ]ροςσωτῆρος ❨ἡμῶ(ν)❩ἡμῶν
4 [καὶ]καὶ [τῆς]τῆς ❨[δεσ]π(οίνης)❩δεσποίνης ἡμῶν
5 |gap:?|ου τοῦ
6 |gap:?|ου ἔτους
7 |gap:?|α ιε|num:15| ❨ἰν(δικτίονος)❩ἰνδικτίονος <ἐν>ἐν ❨Ἀρ(σινοιτῶν)❩Ἀρσινοιτῶν ❨(πόλει)❩πόλει
8 |gap:?|ηνος |gap:?|
9 |gap:?|μετεγ|gap:?|
10 |gap:?| [υἱ]οῦυἱοῦ Ἀπολλῶ
11 |gap:?| [ἀρτο]κόπῳἀρτοκόπῳ
12 [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆσδε]τῆσδε [τῆς]τῆς ❨Ἀρσιν(οιτῶν)❩Ἀρσινοιτῶν
13 [πόλεως]πόλεως [ἀπὸ]ἀπὸ ἀμφόδου
14 |gap:?| [Α]ὐρηλίῳΑὐρηλίῳ
15 |gap:?| [υἱῷ]υἱῷ [Ἀν]δρέουἈνδρέου
16 |gap:?| [ἀ]πὸἀπὸ τῆς
17 [αὐτῆς]αὐτῆς [❨Ἀρσιν(οιτῶν)❩]Ἀρσινοιτῶν ❨πόλ(εως)❩πόλεως |g:stauros| .
18 S-2 κλείδῃ [ἀπὸ]ἀπὸ ❨καρπ(ῶν)❩καρπῶν
19 τῆς εἰσιο[ύσ]ηςεἰσιούσης
19-20 πρώ∤της
20 ❨ἰν(δικτίονος)❩ἰνδικτίονος , μὴ ἐξεῖναι δὲ
21 ἡμῖν ∼ἑταίρῳ∽ἑτέρῳ
21-22 προσώ∤πῳ
22 διαπωλεῖν |gap:?|
23 ἐκ|gap:?|ων
23-24 φοινί∤[κων]φοινί∤κων
24 [ἀ]πὸἀπὸ κω|gap:?|
25 |gap:?|ων πλη|gap:?|
26 |gap:?| ∼κὲ∽καὶ αὐτὰς |gap:?|
27 |gap:?|λως ἐξ |gap:?|
28 |gap:?|των |gap:?|
29 |gap:?|ν πάντων |gap:?|
30 |gap:?| Φιλοξένου |gap:?| υι|num:410|
31 |gap:3| [υἱὸς]υἱὸς Ἀπολλῶ
31-32 στοι∤[χεῖ]στοι∤χεῖ
32 [μοι]μοι [πάντα]πάντα [ὡς]ὡς πρόκειται |g:stauros| .
33 S-3 [|g:stauros|]|g:stauros| ⊰[di]di [em]uemu Mhna es[emiothe]⊱esemiothe
34 |gap:?|ων ❨φοινίκ(ων)❩φοινίκων