Sematia

sb.1.4737.xml

TM: 39640HGV: 39640Date: 601 – 700Place: Arsinoites

1 m1 S-1 [|g:stauros|]|g:stauros| [ἐν]ἐν [ὀ]νόματιὀνόματι τοῦ κυρίου
2 καὶ δ[εσπότου]δεσπότου [Ἰησοῦ]Ἰησοῦ [Χριστοῦ]Χριστοῦ
3 τοῦ θε[οῦ]θεοῦ [καὶ]καὶ [σωτῆρος]σωτῆρος
4 [ἡμῶν]ἡμῶν [κα]ὶκαὶ τῆς δεσποίνης
5 [ἡμῶν]ἡμῶν [τῆς]τῆς θεοτόκου
6 [καὶ]καὶ [πάν]τωνπάντων τῶν ἁγίων
7 |gap:?_lines|