Sematia

zpe.166.185_2.xml

TM: 131720HGV: 131720Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Διόσκορος σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ τρακτευτὴς τῆς μεγίστης ἐξουσίας τοῖς ❨λαμπρο(τάτοις)❩λαμπροτάτοις Μηνᾷ
2 ❨διοικ(ητῇ)❩διοικητῇ καὶ Ἀναστασίῳ ❨τρακτ(ευτῇ)❩τρακτευτῇ πόλεως Ἀπόλλωνος καὶ τοῖς μεθ’ ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς ❨παραληψομέ̣ν̣(οις)❩παραληψομένοις
3 τ̣ὴ̣[ν]τὴν φροντίδα καὶ τὴν διοίκησιν τῆς αὐτῆς πόλεως . S-2 θελήσατε παρασχεῖν τῷ ❨ὁσιωτ(άτῳ)❩ὁσιωτάτῳ
4 ἐπισκόπῳ ἀββ⸢α⸣ἀββα Σενούθῃ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῆς ⋰ὑ⋱γιείαςὑγιείας τῆς ❨μεγαλοπρε(πεστάτης)❩μεγαλοπρεπεστάτης μου ἀδελφῆς τῆς
5 κυρᾶς Μαροῦτος καθ’ ἕ̣καστονἕκαστον ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῆς παρούσης ἑβδόμης|num:7|
6 ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος καὶ ἐφεξῆς σίτου ἀρτάβας πεντήκοντα|num:50| ⸢❨μοδ(ίῳ)❩⸣μοδίῳ καὶ οἴνου ∼ἀγγῖα∽ἀγγεῖα ἑκατόν|num:100| , ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨σί(του)❩σίτου ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ν|num:50| ⸢❨μοδ̣(ίῳ)❩⸣μοδίῳ ❨(καὶ)❩καὶ ❨οἴ(νου)❩οἴνου ❨ἀ(γγεῖα)❩ἀγγεῖα ρ|num:100| ,
7 καὶ εἰς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ἀσφάλειαν πεποίημαι τὸ παρὸν καθολικὸν ἐπίσταλμα
8 μεθ’ ⋰ὑ⋱πο̣γρα̣φῆςὑπογραφῆς ἐμῆς ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-3 |g:stauros| m2 |g:stauros| ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Διόσκορος σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ ❨τρακτευτὴ(ς)❩τρακτευτὴς
9 τῆς ❨μεγί(στης)❩μεγίστης ❨ἐξουσί(ας)❩ἐξουσίας στοιχεῖ μοι τὸ παρὸν καθολικὸν
10 ἐπίσταλμα τῶν τοῦ ❨σί(του)❩σίτου ❨ἀρ(ταβῶν)❩ἀρταβῶν πεντήκοντα|num:50| καὶ οἴνου
11 ∼❨ἀγγί(ων)❩∽ἀγγείων ἑκατὸν|num:100| ἀπὸ ἑβδόμης|num:7| ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος καὶ ἐφεξῆς ὡς
12 πρόκειται . S-4 |g:stauros|
13 m3 |g:stauros| ❨ἐπίσταλμ(α)❩ἐπίσταλμα τοῦ ❨κόμ(ετος)❩κόμετος Διοσκόρου , ❨σί(του)❩σίτου ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν ν|num:50| ❨μο̣δ̣(ίῳ)❩μοδίῳ [καὶ?]καὶ ❨οἴ(νου)❩οἴνου ❨ἀγ(γείων)❩ἀγγείων ρ|num:100| .