Sematia

zpe.191.251.xml

TM: 371975HGV: 371975Date: – Place:

1 m1 S-1 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Φιλ]ώταςΦιλώτας Πετεμούνιος μητρὸς
2 [Ταηρακλείδου]Ταηρακλείδου [ἀ]π’ἀπ’ Ὀξυρύγχων πόλεως ,
2-3 καταγει∤[νόμενος]καταγει∤νόμενος
3 [ἐν]ἐν [Σερύ]φε̣ι̣Σερύφει , Αὐρηλείᾳ Ἡρακλείᾳ θυγατρὶ
4 [Διογένους]Διογένους [ἐξηγη]τ̣ε̣ύσαντοςἐξηγητεύσαντος τῆς αὐτῆς πόλεως
5 [διὰ]διὰ [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἑρμαί]ο̣υ̣Ἑρμαίου ἐπιτρόπου χαίρειν .
5-6 S-2 ὁμο∤[λογῶ]ὁμο∤λογῶ
6 [παρειληφέ]ν̣αιπαρειληφέναι παρὰ σοῦ ἐν προχρείᾳ πρὸς
7 [ὑπηρεσίαν]ὑπηρεσίαν [ποτισ]μῶνποτισμῶν οὗ ἔχω σου ἐν μισθώσει
8 [ἀμπελικοῦ]ἀμπελικοῦ [κτή]ματοςκτήματος Νήσου καλουμένου περὶ
9 [Σερῦφιν]Σερῦφιν [ἀκολ]ούθωςἀκολούθως ἔχω μισθώσει
9-10 βο⋰ι⋱∤[κὰ]βοι∤κὰ
10 [κτήνη]κτήνη [ἐν]ἐν [συ]ν̣τιμήσε̣ι̣συντιμήσει δραχμῶν χειλίων
11 [πεντακοσίων]|num:1500|πεντακοσίων|num:1500| [,], [ἔ]τιἔτι δὲ καὶ ἐ̣σχηκέναιἐσχηκέναι ἀπὸ τῶν
12 [διὰ]διὰ [τῆς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς μ̣[ι]σ̣θώσεωςμισθώσεως δηλουμένων
13 [λαβεῖν]λαβεῖν [με]με [παρὰ]παρὰ σ̣οῦσοῦ ὁμοίως ἐν προχρείᾳ
14 [κατὰ]κατὰ [μέρος]μέρος [δρ]α̣χμῶνδραχμῶν χειλίων
14-15 πεντα∤[κοσίων]|num:1500|πεντα∤κοσίων|num:1500|
15 [τὰς]τὰς [τῆ]ς̣τῆς πρώτη̣ςπρώτης δόσεως τοῦ
15-16 ὄν∤[τος]ὄν∤τος
16 [μηνὸς]μηνὸς [Ἁθὺρ]Ἁθὺρ [δραχμὰς]δραχμὰς [π]ε̣ν̣[τα]κοσίας|num:500|πεντακοσίας|num:500| |gap:?_lines|