Sematia

zpe.172.175_1.xml

TM: 140304HGV: 140304Date: – Place:

1 m1 S-1 ἐμίσθωσεν Διονύ̣σιο̣[ς]Διονύσιος [υἱὸς]υἱὸς |gap:6_precision=low|
2 νος ἐξηγητεύσαντ[ος]ἐξηγητεύσαντος [τῆς]τῆς
2-3 ∼[Ὀξυρυγ]∤χειτῶν∽Ὀξυρυγ∤χιτῶν
3 πόλεως |gap:8_precision=low|
3-4 [ἀπε]∤λευθέρῳἀπε∤λευθέρῳ
4 Πολυδεύκ[ους]Πολυδεύκους [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς
4-5 [αὐ]∤τῆςαὐ∤τῆς
5 πόλεως εἰς ἔτη [|gap:7_precision=low|]|gap:7_precision=low| [ἀπὸ]ἀπὸ
6 νεομηνίας τοῦ ὄν̣[τος]ὄντος [μηνὸς]μηνὸς
7 Θωθ τοῦ ἐνεστῶτ̣[ος]ἐνεστῶτος |gap:8_precision=low|
8 καὶ εἰκοστοῦ|num:1-9| ἔτους̣ἔτους [τὴν]τὴν
8-9 [ὑπάρχου]∤σανὑπάρχου∤σαν
9 αὐτῷ καὶ πρ|gap:1||gap:10_precision=low|
10 τῳ Μαρκιανῷ ε̣|gap:1||gap:10_precision=low|ε|gap:1||gap:10_precision=low|
11 πρότερον ⋰Ἰ⋱σχυρ[ίωνος]Ἰσχυρίωνος [ἐπ’]ἐπ’
11-12 [ἀμ]∤φόδουἀμ∤φόδου
12 Δρόμου Θ[οήριδος]Θοήριδος [ἐν]ἐν
12-13 [ῥύ]∤μῃῥύ∤μῃ
13 τυφλῇ ὁλ̣ό̣κ̣[ληρον]ὁλόκληρον
13-14 [οἰκί]∤ανοἰκί∤αν
14 ⋰ὑ⋱φ’ὑφ’ ἣν κατά̣[γ]α̣[ιον]κατάγαιον [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ
14-15 [ταύ]∤τηςταύ∤της
15 χρηστήρια̣χρηστήρια π̣[άντα]πάντα [,], [ἐνοικίου]ἐνοικίου
16 κατ’ ἔτος δραχμ[ῶν]δραχμῶν [ἑκατὸν|num:100|]ἑκατὸν|num:100|
17 ὀγδοήκοντα|num:80| , ἅσπε̣[ρ]ἅσπερ
17-18 [βεβαιουμέν]∤ηςβεβαιουμέν∤ης
18 τῆς μισθώ[σεως]μισθώσεως
18-19 [ἀποδό]∤τωἀποδό∤τω
19 μεμι̣σ̣θ̣ω[μένος]μεμισθωμένος [τῷ]τῷ
19-20 [με]∤μισθωκότιμε∤μισθωκότι
20 κατ’ [ἔτος]ἔτος [ἐν]ἐν
20-21 [προθε]∤σμίαιςπροθε∤σμίαις
21 τρ̣ι̣σὶ|num:3|τρισὶ|num:3| διὰ μ̣[ηνῶν]μηνῶν
21-22 [τεσ]∤σάρ̣ω̣ν|num:4|τεσ∤σάρων|num:4|
22 τὰς̣τὰς α̣[ἱρ]ο̣ύ̣σ̣α̣[ς]αἱρούσας [δραχμὰς]δραχμὰς
23 ἑξήκοντα|num:60| [ἀ]ν̣υ̣[περθέτως]ἀνυπερθέτως [καὶ]καὶ
24 χράσθω σὺν τοῖ̣[ς]τοῖς [παρ’]παρ’ [αὐτοῦ]αὐτοῦ
25 τῇ μισθ̣[ουμένῃ]μισθουμένῃ [οἰκίᾳ]οἰκίᾳ |gap:?|
26 |gap:?_lines|