Sematia

zpe.197.208_2.xml

TM: 697600HGV: 697600Date: – Place:

1 m1 S-1 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [⊢ιδ⊣|num:14|]ιδ|num:14| [Αὐτοκράτ]ο̣ρ̣[ος]Αὐτοκράτορος [Μάρκου]Μάρκου [Α]ὐ̣ρηλίουΑὐρηλίου Ἀντωνίνου Καίσαρος
2 [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Ἀρμενιακ]ο̣ῦ̣Ἀρμενιακοῦ [Μηδ]ικοῦΜηδικοῦ Παρθικοῦ Γερμανικοῦ
3 [μεγίστου]μεγίστου [,], [Μεχει]ρΜεχειρ ⊢κε⊣|num:25|κε|num:25| . S-2 ❨διεγρ̣(άφη)❩διεγράφη ∼❨Ἀφροδ(ίσιος)❩∽Ἀφροδισίῳ καὶ ∼οἱ∽τοῖς ∼❨μέτοχ(οι)❩∽μετόχοις ∼❨πράκ(τορες)❩∽πράκτορσι ❨ἀργυ(ρικῶν)❩ἀργυρικῶν
4 [Βακχιάδος]Βακχιάδος [Πετ]εῦριςΠετεῦρις Μύσθου τοῦ Πετεύρεως μητρὸς
5 |gap:?||gap:1| ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ χωμάτων τεσσαρεσκαιδεκάτου|num:14|
6 [ἔτους]ἔτους [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [ζ|num:7|]ζ|num:7| [❨(τετρώβολον)❩]τετρώβολον [❨χ(αλκοῦς)❩]χαλκοῦς [β|num:2|]β|num:2| [,], [κ]α̣ὶκαὶ Πετεῦρι̣[ς]Πετεῦρις υ̣ἱὸςυἱὸς μητρὸς ❨Ταορσενούφε(ως)❩Ταορσενούφεως
7 [❨ὁμ(οίως)❩]ὁμοίως [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [ζ|num:7|]ζ|num:7| [❨(τετρώβολον)❩]τετρώβολον [❨χ(αλκοῦς)❩]χαλκοῦς [β|num:2|]β|num:2| [,], [καὶ]καὶ ❨Πετεῦ(ρις)❩Πετεῦρις Π̣|gap:2||gap:1|ρουΠ|gap:2||gap:1|ρου μ̣η̣τρὸςμητρὸς ❨Ταψάϊτ(ος)❩Ταψάϊτος ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ζ|num:7| ❨(τετρώβολον)❩τετρώβολον ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς β|num:2| ,
8 [καὶ]καὶ |gap:?|ιος μητ[ρὸς]μητρὸς Ταπε[τ]εύρεωςΤαπετεύρεως ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ζ|num:7| ❨(τετρώβολον)❩τετρώβολον ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς β|num:2| ,
9 [καὶ]καὶ |gap:?| ❨Πετεύ(ρεως)❩Πετεύρεως τ[οῦ]τοῦ Π̣ετεύ̣[ρεως]Πετεύρεως ❨μ̣ητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Θενατύ(μιος)❩Θενατύμιος
10 [❨ὁμ(οίως)❩]ὁμοίως [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [ζ|num:7|]ζ|num:7| [❨(τετρώβολον)❩]τετρώβολον [❨χ(αλκοῦς)❩]χαλκοῦς [β|num:2|]β|num:2| [,], [καὶ]καὶ |gap:?|ν̣ουπις|gap:?|νουπις υ|gap:1||gap:1||gap:1| μητρὸ[ς]μητρὸς |gap:4|τ(…)|gap:4|τ… ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ζ|num:7| ❨(τετρώβολον)❩τετρώβολον ❨χ̣(αλκοῦς)❩χαλκοῦς β̣|num:2|β|num:2| ,
11 [καὶ]καὶ |gap:?|ο̣υ̣χ̣|gap:1||gap:2||gap:3||gap:3||gap:?|ουχ|gap:1||gap:2||gap:3||gap:3| ❨[Τα]π̣ετεύ(ρεως)❩Ταπετεύρεως ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ζ|num:7| ❨(τετρώβολον)❩τετρώβολον ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς β|num:2| ,
12 [καὶ]καὶ |gap:?| [μητρὸς]μητρὸς |gap:?| [❨ὁμ(οίως)❩]ὁμοίως [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [ζ|num:7|]ζ|num:7| [❨(τετρώβολον)❩]τετρώβολον ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς β|num:2| , καὶ
12-13 Ἀμμώ∤[νιος]Ἀμμώ∤νιος
13 |gap:?| [μητρὸς]μητρὸς |gap:?| [❨ὁμ(οίως)❩]ὁμοίως [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [ζ|num:7|]ζ|num:7| ❨(τετρώβολον)❩τετρώβολον ❨χ̣(αλκοῦς)❩χαλκοῦς β̣|num:2|β|num:2| , κ̣αὶκαὶ Θοῦλις
14 |gap:?| [μητρὸς]μητρὸς |gap:?| [❨ὁμ(οίως)❩]ὁμοίως [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [ζ|num:7|]ζ|num:7| [❨(τετρώβολον)❩]τετρώβολον [❨χ(αλκοῦς)❩]χαλκοῦς [β|num:2|]β|num:2| [,], [καὶ]καὶ |gap:?| [μητρὸς]μητρὸς |gap:?||gap:2||gap:3||gap:1|ς̣|gap:?||gap:2||gap:3||gap:1|ς ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ζ|num:7| ❨(τετρώβολον)❩τετρώβολον ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς β|num:2| ,
15 [καὶ]καὶ |gap:?| [μητρ]ὸ̣ς̣μητρὸς ❨Θενατ(ύμιος)❩Θενατύμιος ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ζ|num:7| ❨(τετρώβολον)❩τετρώβολον ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς β|num:2| , καὶ
16 |gap:?| [μητρὸς]μητρὸς |gap:?||gap:2| ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ζ|num:7| ❨(τετρώβολον)❩τετρώβολον ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς β|num:2| , καὶ
17 |gap:?| [μητρὸς]μητρὸς |gap:?| [❨ὁμ(οίως)❩]ὁμοίως ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ζ̣|num:7|ζ|num:7| ❨(τετρώβολον)❩τετρώβολον ❨χ̣(αλκοῦς)❩χαλκοῦς β̣|num:2|β|num:2| , κ̣αὶκαὶ
18 |gap:?||gap:6|
19 |gap:?||gap:4|