Sematia

zpe.172.177_2.xml

TM: 140305HGV: 140305Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:8_precision=low||gap:5||gap:?|
2 |gap:8_precision=low|μιαν χρώμενοι
3 |gap:8_precision=low||gap:1|ας δώματι . S-2 κυρία
4 [ἡ] [μίσθ]ω̣σιςμίσθωσις . S-3 ἔτους τρίτου
5 [Αὐτοκρά]τ̣οροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου
6 [Αὐρηλίο]υ̣Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ
7 [καὶ]καὶ [Αὐτοκρά]τ̣οροςΑὐτοκράτορος Κ̣α̣ίσαροςΚαίσαρος Λουκίου
8 [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ο]ὐήρουΟὐήρου Σεβαστοῦ
8-8 Φαμε∤[νωθ]Φαμε∤νωθ
8 |gap:?| m2 Τίτυις καὶ
8-10 Δη∤[μητρί]α̣Δη∤μητρία
10 μεμίσθωμαι̣μεμίσθωμαι
11 |gap:4| [τό]π̣ουςτόπους ἐνοικίου
11-12 δρα∤[χμῶν]δρα∤χμῶν
12 [τ]ε̣σσαράκοντα|num:40|τεσσαράκοντα|num:40|
13 [κατ’]κατ’ [ἐνια]υτὸνἐνιαυτὸν ἕκαστον
14 [ἐπὶ]ἐπὶ [τοῖ]ς̣τοῖς προκειμένοις .
15 S-4 |gap:?| θέσει Ἑρμοῦ τοῦ καὶ
16 |gap:?| Πολυκράτους
17 [ἐπιγέγρα]μ̣μαιἐπιγέγραμμαι τῆς Τιτυείας
18 [τῆς]τῆς [καὶ]καὶ Δ̣ημητρίαςΔημητρίας κύριος
19 [καὶ]καὶ [ἔγραψ]αἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς
20 [μὴ]μὴ [εἰδυί]ηςεἰδυίης γράμματα .
21 S-5 [χρόνος]χρόνος [ὁ] [α]ὐ̣τόςαὐτός .