Sematia

psi.com.11.8.xml

TM: 220374HGV: 220374Date: 189 – 191Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|ε̣|gap:?||gap:?|ε|gap:?|
2 |gap:?| [Κόμμ]οδονΚόμμοδον Ἀντων[ῖνον]Ἀντωνῖνον |gap:?|
3 |gap:?| [Γερμ]α̣νικὸνΓερμανικὸν Μέγιστ̣[ον]Μέγιστον |gap:?|
4 |gap:?| ἡ̣γεμόνοςἡγεμόνος Τιν[ηΐου]Τινηΐου [Δημητρίου]Δημητρίου |gap:?|
5 |gap:?|ε̣πειοις|gap:?|επειοις καὶ πε̣|gap:?|πε|gap:?|
6 |gap:2| [ὁ] [στρ]α̣τηγὸςστρατηγὸς πρὸς τῷ λ̣[ογιστηρίῳ]λογιστηρίῳ |gap:?|
7 |gap:?| [κ]ατήχθηκατήχθη καὶ παρ|gap:?|
8 |gap:2| [ὁ] [στρ]α̣τηγὸςστρατηγὸς ἕωθεν δ[ημοσίοις]δημοσίοις [πράγμασιν]πράγμασιν |gap:?|
9 |gap:?|ν̣|gap:?|ν vac . S-2 |gap:?|
10 |gap:2| [ὁ] [στρατ]η̣γ̣ὸ̣ςστρατηγὸς πρὸς τῷ λο[γιστηρίῳ]λογιστηρίῳ |gap:?|
11 |gap:2| [ὁ] [στρατηγὸς]στρατηγὸς [ἐ]π̣ιδημή[σας]ἐπιδημήσας |gap:?|
12 |gap:?| vac . S-3 |gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:2| στρα[τηγὸς]στρατηγὸς |gap:?|
2 |gap:?|μ̣ων|gap:?|μων κα|gap:?|
3 |gap:?||gap:1||gap:?|