Sematia

basp.54.80_5.xml

TM: 10852HGV: 10852Date: – Place:

1 m1 S-1 ἔτους γ|num:3_tick| ❨Λου(κίου)❩Λουκίου Σεπτιμίου
2 Σεουήρου Πε̣ρ̣τίνακοςΠερτίνακος Σ̣εβαστοῦΣεβαστοῦ .
3 S-2 ❨ε̣ἴρ̣γ(ασται)❩εἴργασται ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨χω̣(ματικῶν)❩χωματικῶν m2 ❨Π̣άχ(ων)❩Πάχων ιε|num:15| ἕως ιθ|num:19|
4 ἐν ❨τ(ῇ)❩τῇ ❨πρ̣ωτ(ῇ)❩πρωτῇ Χ̣άλικοςΧάλικος
5 ❨Εὐη(μερείας)❩Εὐημερείας |gap:1||gap:1-2||gap:1|σισ̣όις|gap:1||gap:1-2||gap:1|σισόις
6 Ζωσί̣[μο]υ̣Ζωσίμου .