Sematia

zpe.216.255.xml

TM: 39623HGV: 39623Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| μεγάλη<ν>μεγάλην διαστροφὴ<ν>διαστροφὴν ⋰ὑ⋱πέμεινενὑπέμεινεν ∼κύρις∽κύριος Θεόδωρος χάριν τοῦ χορτοσπ̣[έρμου]χορτοσπέρμου |gap:?|
2 ❨περίβλε(πτός)❩περίβλεπτός σου γνησία φιλία . S-2 εἰ μὲν χρεωστοῦσι⸢ν⸣χρεωστοῦσιν χω̣ρίαχωρία τὸν ἀ̣παργυ̣ρισμὸνἀπαργυρισμὸν |gap:?|
3 κατὰ τρεῖς|num:3| . S-3 οὕτως γὰρ καὶ ἀπαιτηθῇ αὐτόθι καὶ πέμψῃ μοι τὴν καταγραφὴν τασ̣|gap:3||gap:?|τασ|gap:3||gap:?|
4 καὶ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ προσθήκης ἄλλας ἀρτάβας δώδεκα|num:12| καὶ καθυποτάξῃ ἐν αὐτ[ῇ]αὐτῇ |gap:?|
5 ἐνταγίων καὶ ἑνὸς|num:1| π|gap:3|κ|gap:7|ε̣τ̣|gap:3|π|gap:3|κ|gap:7|ετ|gap:3| καὶ πο̣ιήσ̣ῃποιήσῃ τα̣ῦ̣ταταῦτα |gap:1||gap:?|
6 ἐξῆλθεν . S-4 οὐκ ἔγραψέν μοι γὰρ τὸ τί ποιεῖ αὐτὸν |gap:11_precision=low||gap:?|
7 χάριν τῶν τεταρτίων καὶ το̣ῦ̣τοῦ χρυσίου τῶ̣ντῶν λ̣ο̣υρικίων̣λουρικίων . S-5 ταῦτα οὖν εὐθέω̣ςεὐθέως |gap:1||gap:?|
10 |gap:?| Σενουθίῳ ❨χαρ(του)λ(αρίῳ)❩χαρτουλαρίῳ |g:stauros| ⋰Ὑ⋱πά⸌|g:stauros|⸍τιοςὙπά|g:stauros|τιος |g:stauros|