Sematia

zpe.216.252.xml

TM: 39616HGV: 39616Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| μία|num:1| παιδίσκη ἤνεγκεν ρ|num:100| ἑκατὸν|num:100| ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ❨ζ[υ](γῷ)❩ζυγῷ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ γάλακτο̣[ς]γάλακτος |gap:?|
2 ⊢Σζαραηλ⊣Σζαραηλ φυλῆς ⋰Ι⋱ασατΙασατ καὶ ζητήσας ἀδελφός μ[ο]υμου ὁ̣ κυρ|gap:3||gap:?| [τὸ]τὸ
3 ὄνομα αὐτοῦ καὶ ὡς ἐστοχασάμεθα νομίζω |gap:1||gap:1|ω̣ν|gap:1||gap:?||gap:1||gap:1|ων|gap:1||gap:?|
4 καὶ ἐὰν εὕρῃ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τεταγμένον , γράψῃ μο[ι]μοι |gap:?|
5 ❨εὐκλε(έστατος)❩εὐκλεέστατος ἀμιρᾶς . S-2 λοιπ̣ὸ[ν]λοιπὸν καταλά⸢β⸣ῃκαταλάβῃ καὶ προκαταστήσῃ τὸ πρᾶγμ̣[α]πρᾶγμα |gap:?|
6 τὸ αὐτὸ ὅπως καὶ αὐτὸς̣αὐτὸς |gap:2||gap:1||gap:3||gap:1||gap:1|τ|gap:1|ς̣|gap:2||gap:1||gap:3||gap:1||gap:1|τ|gap:1|ς π[ά]ντω̣ςπάντως ποιήσῃ |gap:1||gap:2||gap:?|
7 καὶ ἑτέρω̣ν̣ἑτέρων |gap:2||gap:1|1ω̣ν̣κ̣|gap:1||gap:2||gap:1|1ωνκ|gap:1| σ̣τ̣ρωμνῶνστρωμνῶν καὶ ἑψήματος καὶ |gap:2||gap:?|
8 εὕρωμεν ἐνταῦθα̣ἐνταῦθα ⸢ὅλα⸣ὅλα μ̣ετὰμετὰ τῶν ὀφειλόντων πιστι|gap:?|
9 παῖδα ἔπεμψα . S-3 |g:stauros| |vac:?|
10 |gap:?| Σ̣ενουθίῳΣενουθίῳ ❨χαρ(του)λ(αρίῳ)❩χαρτουλαρίῳ |g:stauros|?|g:stauros| ⋰Ὑ⋱πάτιοςὙπάτιος |g:stauros|?|g:stauros|