Sematia

pap.congr.xxv.381.xml

TM: 111350HGV: 111350Date: 101 – 300Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:10| Ἀλφίῳ|gap:2||gap:2||gap:2|
2 [παρὰ]παρὰ |gap:?|ος Ἁρπαγάθου τῶ̣[ν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης |gap:?| [τῆς]τῆς
3 |gap:?| [μερί]δοςμερίδος τοῦ Ἀρσινοείτο[υ]Ἀρσινοείτου [νομοῦ]νομοῦ |gap:?|
4 |gap:?| [κ]ώμηςκώμης λ̣|gap:3|λ|gap:3| |gap:?| [λαμπροτά-?]λαμπροτά-
5 των ἡγ[εμό]ν̣ωνἡγεμόνων καὶ τῶν κρατ̣[ίστων]κρατίστων [ἐπιτρόπων]ἐπιτρόπων
6 μὴ ἀπαιτε̣ῖσθαιἀπαιτεῖσθαι , τε καὶ σὺ οἶσ[θα]οἶσθα |gap:?| [ἐπ᾿]ἐπ᾿
7 ἀληθείας̣ἀληθείας τε καὶ θέλων πάν̣[τας?]πάντας |gap:?| [ἀπο-]ἀπο-
8 λαύοντας̣λαύοντας [τ]ῆςτῆς σῆς κηδεμονία̣ςκηδεμονίας |gap:?|
9 μον ἀλη̣θείαςἀληθείας τι θέμενος θ|gap:?|
10 ἀπαιτη̣θεὶςἀπαιτηθεὶς οὐ δεόντως βια[ίως]βιαίως |gap:?|
11 τῆς κώμης καὶ με̣|gap:6|με|gap:6|
12 γενέσθαι . S-2 γὰρ σύντροφός μ[ου]μου |gap:?|
13 ἐστρατεύσατο πρὸ ὀκτὼ|num:8| ἐ̣[τῶν?]ἐτῶν |gap:?| [μετε-]μετε-
14 τέθη εἰς κλάσσαν πραιτωρία[ν]πραιτωρίαν [Μισηνῶν]Μισηνῶν
15 τ|gap:1| ἀντιλαμβάνεσθαι με|gap:?|
16 οὐ δεόντως ἀπαίτησιν α|gap:1||gap:?|
17 τὸν δυνάμενον κατὰ π|gap:1||gap:?|
18 ἐπιλάμψαντός σου παντ|gap:?|
19 καὶ ἀξιῶ ἀκοῦσαί ⸢γράψον⸣γράψον μου πρ[ὸς]πρὸς [αὐτοὺς]αὐτοὺς
20 ἀπαιτήσαντας καὶ ἐάν [σου]σου [τῇ]τῇ [τύχῃ]τύχῃ [δόξῃ]δόξῃ [κελεῦσαι]κελεῦσαι [γραφῆναι]γραφῆναι [τῷ]τῷ [τῆς]τῆς
21 μ[ε]ρ̣[ί]δοςμερίδος στρατηγῷ προνο̣[ηθῆναι]προνοηθῆναι [ὡς]ὡς |gap:?| [καὶ]καὶ [ἀνε-]ἀνε-
22 πηρέαστον καὶ ἀνεργολά[βητον]ἀνεργολάβητον [με]με [φυλάξαι]φυλάξαι
23 m2 Ὡρίων μ̣ε̣ταδέδωκαμεταδέδωκα μ|gap:?|
24 m3 Π̣α̣ριςΠαρις προ[γεγραμμένος?]προγεγραμμένος |gap:?|
25 m4 ❨(ἔτους)❩ἔτους ⊢ε⊣|num:5|ε|num:5| τοῦ κυρίου [ἡμῶν]ἡμῶν |gap:?|