Sematia

pap.choix.10.xml

TM: 13834HGV: 13834Date: 162 – 162Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους δευτέρου Αὐτοκράτορο[ς]Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μά̣ρκουΜάρκου Αὐ̣ρηλίο[υ]Αὐρηλίου
2 Ἀντωνε̣ίνουἈντωνείνου Σεβα̣στοῦΣεβαστοῦ καὶ Αὐ̣τοκράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος
3 Λουκίου Αὐρηλίου Οὐήρου Σεβαστοῦ Ἐπεὶφ ἐν Τεβτύνει
4 τῆς Π̣ολέμωνοςΠολέμωνος μερίδος̣μερίδος τοῦ ❨Ἀρσι(νοΐτου)❩Ἀρσινοΐτου νομ̣οῦνομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ Ἡροῦς
5 Ἥρων̣[ο]ς̣Ἥρωνος τοῦ Ἀπολλωνίου ὡς ἐτῶν πεντήκοντα ὀκτὼ|num:58| , οὐλὴ
6 ἀντικ̣νημίω̣ι̣ἀντικνημίωι ἀ̣ρ̣ιστερῶ̣[ι]ἀριστερῶι μ̣[ε]τὰμετὰ κ[υ]ρ̣[ίου]κυρίου τοῦ υ[ἱοῦ]υἱοῦ ❨Ὀ̣ρσενουφέω(ς)❩Ὀρσενουφέως
7 τοῦ Σαραπίωνος , ὡς ἐτῶ̣ν̣ἐτῶν εἴκοσι ὀ̣κτώ̣|num:28|ὀκτώ|num:28| , ο̣ὐ̣λ̣ὴοὐλὴ ∼χιρὶ∽χειρὶ ❨ἀριστε(ρᾷ)❩ἀριστερᾷ ,
8 Θαισᾶτι ὡς ἐτῶν τριάκον̣τατριάκοντα ὀκτώ̣|num:38|ὀκτώ|num:38| , οὐλὴ πο̣δ̣ὶ̣ποδὶ ἀριστερῶι ,
9 μετὰ κυρίου τ̣[οῦ]τοῦ ἑαυτῆς πάτρων[ο]ςπάτρωνος Γεμέλλ[ο]υΓεμέλλου ❨ἀπελ̣ευθέρο̣(υ)❩ἀπελευθέρου
10 Μάρωνος Λουκ̣ίουΛουκίου , ὡς ἐτ̣ῶ̣νἐτῶν τεσσαράκοντα ∼ὀκτώι∽|num:48|ὀκτώ|num:48| , [ἀ]σήμουἀσήμου ,
11 [ἔχειν]ἔχειν π̣αρ̣ʼπαρʼ αὐ[τ]ῆςαὐτῆς Ἡροῦ[τ]οςἩροῦτος φερνὴν ἐπὶ τῇ ∼ἐαυτῆς∽αὐτῆς θυγατρὶ
12 [Σαρα]ποῦτιΣαραποῦτι Ἥρω̣ν̣ο̣[ς]Ἥρωνος γαμουμένῃ [τῷ]τῷ [ἑαυτ]ῆςἑαυτῆς Ἡ[ρ]οῦτο[ς]Ἡροῦτος υἱῶι
13 [Ἐκύ]σ̣ιἘκύσι ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατὸν|num:100| οὔσας ∼❨τειμὴ(ν)❩∽τιμὴν στολῆς
14 [βυσσ]ίνηςβυσσίνης ∼μον̣οκίτωνος∽καὶμονοχίτωνοςκαὶ ἐν παραφέρνοις ἄνευ
14-15 ∼διατει∤[μήσ]ε̣ως∽διατι∤μήσεως
15 ἐν[ω]τ̣ίωνἐνωτίων χρυσο̣ῦ̣νχρυσοῦν ζεῦγος τεταρτῶν δύο ἡμίσους|num:2|⧼|num:1/2|
16 [κα]ὶκαὶ [πτ]ύχινπτύχιν πε[ρι]τράχηλονπεριτράχηλον τεταρ[τ]ῶντεταρτῶν δέκα|num:10| καὶ περιδέξιον
16-17 τε∤ταρτῶν
17 δύ[ο]|num:2|δύο|num:2| [κ]αὶκαὶ δακτ[υ]λίουςδακτυλίους δύο|num:2| τεταρτῶν τριῶν|num:3| καὶ
18 ∼κο̣λάρια∽κολλάρια ἀργυρᾶ δύο|num:2| · S-3 ὁλκῆς ἀσήμου δραχμῶν
18-19 εἰκοσιτεσ∤σάρων|num:24|
19 καὶ ∼κιτῶνα∽χιτῶνα καὶ πάλλιον χρωμάτινα καὶ κάδον
20 καὶ σκ̣άφιονσκάφιον ∼χαλκᾶ∽χαλκῆ καὶ κιβωτὸν καὶ δίφρον ξύλινα καὶ
21 κ[ίστη]νκίστην πλεκτήν . S-4 συμβιούτωσαν οὖν ἀλλήλοις οἱ
21-22 γα∤μο[ῦντες]γα∤μοῦντες
22 [ἀμέ]μ̣πτωςἀμέμπτως τε Ἐκῦσις καὶ Σαραποῦς τῆς
22-23 Ἡροῦ∤[τος]Ἡροῦ∤τος
23 [χορηγούση]ςχορηγούσης αὐτοῖς κατὰ δύναμιν . S-5 ἐπὶ δὲ τοῦ ἀπʼ
23-24 ἀλ∤[λήλων]ἀλ∤λήλων
24 [χωρισμο]ῦχωρισμοῦ ἀποδό[τ]ωἀποδότω ∼ἡι∽ Ἡροῦς τῇ Σαραποῦτι τὴν
25 [φερνὴν]φερνὴν [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [π]αράφ̣ερ̣[να]παράφερνα ἐ̣νἐν ἡ[μέραις]ἡμέραις [τ]ριάκοντα|num:30|τριάκοντα|num:30| ,
25-26 γει∤[νομένης]γει∤νομένης
26 [τῆς]τῆς πράξεως ἔκ τε τῆς Ἡροῦτος καὶ ἐκ τῶν
26-27 ὑπαρ∤[χόντων]ὑπαρ∤χόντων
27 [αὐτῇ]αὐτῇ [π]άντωνπάντων . m2 S-6 Ἡρο̣ῦςἩροῦς Ἥρωνος μετὰ κυρίου τοῦ
28 [υἱοῦ]υἱοῦ [Ὀρσενούφεω]ςὈρσενούφεως ἔχω παρὰ τῆς Θασᾶτος φερνὴν ἐπὶ τῇ
28-29 Σα∤[ραποῦτι]Σα∤ραποῦτι
29 [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δ]ραχμὰςδραχμὰς ἑκατὸν|num:100| ἐν ∼συντιμήσι∽συντιμήσει ἱματίων
30 [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [παράφερνα]παράφερνα [ἃ] ∼ἀποδόσω∽ἀποδώσω ὡς πρόκιται . S-7 ἔγραψεν ὑπὲρ αντων
31 |gap:8| [ἀγρ]αμμάτουἀγραμμάτου .