Sematia

pap.agon.8.xml

TM: 21532HGV: 21532Date: 273 – 273Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 Α̣ὐρήλιοςΑὐρήλιος Εὔπο̣ροςΕὔπορος ε̣ὐ̣θ̣η̣νιάρχηςεὐθηνιάρχης βουλευτὴ[ς]βουλευτὴς
2 κ̣ο̣σμητὴςκοσμητὴς ὑπομνηματογράφος τῆς
2-3 λαμ∤π̣ροτάτηςλαμ∤προτάτης
3 πόλεως τῶν Ἀλε̣ξα̣νδρέωνἈλεξανδρέων ,
4 ἐξηγητὴς βουλευτὴς τῆς λαμπρᾶς καὶ
4-5 λαμπρ̣[ο]∤τάτηςλαμπρο∤τάτης
5 πόλεως τῶν Ὀξυρυγχιτῶν , ἔνα̣[ρ]χ̣ο̣ςἔναρχος
6 πρύτανις , Γαίῳ Ἰουλίῳ Θέωνι τριαστῇ
6-7 Κα∤πιτωλίων
7 παραδόξῳ ἀρχιερεῖ <τοῦ>τοῦ ἐνταῦθα
8 ξυστ[ο]ῦξυστοῦ καὶ Ἤλιτι ξυστάρχῃ τ̣ο̣ῖςτοῖς
8-9 φ̣ι̣λ̣τ̣ά̣∤το̣ιςφιλτά∤τοις
9 [χ]αίρεινχαίρειν · S-2 ἐπεὶ ἔγνωμεν ν̣ό̣μ̣ι̣μ̣ο̣ν̣νόμιμον
10 εἶνα̣ι̣εἶναι καὶ συμβάλλεται πρὸς τ̣ὴν̣τὴν τοῦ
10-11 Καπ̣ι∤τω̣λι̣α̣κ̣οῦΚαπι∤τωλιακοῦ
11 ἀγῶνος εὐκοσ̣μ̣ί̣α̣νεὐκοσμίαν τὸ πά̣ντ̣α̣ς̣πάντας
12 σ̣[υμπαρ]ε̣ῖ̣ναι̣συμπαρεῖναι ∼του∽τοὺς ἱερονίκας καὶ τοὺς
13 ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀγώνων δόξ̣α̣ι̣ς̣δόξαις
14 κεκοσμημένους , ἐδέησεν δ̣ι̣ʼδιʼ
14-15 ἐπ[ι]∤σταλμάτω̣νἐπι∤σταλμάτων
15 ἡμ̣ῶνἡμῶν ❨κ̣(αὶ?)❩καὶ ∼ἄ̣λους̣∽ἄλλους μὲν κ̣α̣ὶ̣καὶ
16 [ἰ]δίᾳἰδίᾳ τὴν ὑμῶν σπουδὴν τὸ π̣|gap:4||gap:1|π|gap:4||gap:1| |gap:2||gap:1|
17 σ̣υ̣ν̣λαβεῖνσυνλαβεῖν · S-3 ἐὰν δέ τις ἀπολ[ε]ι̣φ̣θῇἀπολειφθῇ κ̣αὶκαὶ μ̣[ὴ]μὴ
18 |gap:1|ο̣ν|gap:1||gap:1|ον|gap:1| τὴν ∼προσαιδρείαν∽προσεδρείαν τὴν προσήκ̣[ο]υ̣σανπροσήκουσαν
19 τῷ πα̣ν̣α̣ρ̣ί̣στῳπαναρίστῳ ἀγῶνι παντ|gap:1||gap:1| π̣ου|gap:2|κ̣που|gap:2|κ
20 των |gap:3||gap:1|μεν εἰδότες των|gap:3|τ̣ε̣τ|gap:?|των|gap:3|τετ|gap:?|
21 τὰ ἀκόλουθα πράξετε . S-4 ἐ̣ρ̣[ρ]ῶ̣σ̣θ̣[αι]ἐρρῶσθαι ὑ̣μᾶ̣ςὑμᾶς
22 ε̣ὔ̣χ̣ο̣μ̣αιεὔχομαι .
23 S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ̣|num:4|δ|num:4| Αὐτοκράτορος Καίσαρο̣ςΚαίσαρος Λο̣υ̣κ̣ί̣ουΛουκίου Δ̣ο̣μ̣ι̣τ̣ίουΔομιτίου
24 Αὐρη̣λ̣ι̣α̣[νο]ῦΑὐρηλιανοῦ Γο̣θθικοῦΓοθθικοῦ μεγ̣[ί]σ̣τ̣[ου]μεγίστου Εὐσ̣[ε]β̣[οῦς]Εὐσεβοῦς
25 Εὐτ̣υ̣χ̣οῦςΕὐτυχοῦς Ἀνικήτου Σεβαστοῦ .
26 S-6 Φαμενὼθ λ|num:30| .
27 S-7 [τ]ῇτῇ κρατίστῃ βουλῇ .