Sematia

pap.agon.7.xml

TM: 18719HGV: 18719Date: 268 – 268Place: Hermopolis

1 m1 S-1 |gap:?||gap:1| ἐπενέχθη ὑπὸ ❨Ὡρίω(νος)❩Ὡρίωνος σαλπιγκ̣[τοῦ]σαλπιγκτοῦ |gap:?|
2 m2 |gap:?|νίων καὶ Ἀντίμαχος ἐξ[ηγητὴς?]ἐξηγητὴς |gap:?|
3 [τῆς]τῆς [λαμπροτάτης]λαμπροτάτης [π]όλεωςπόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων |gap:?|
4 |gap:?| [β]ουλε[υ]τὴςβουλευτὴς , ἀρχελληνοδίκης |gap:?|
5 |gap:?| [ἐπ]ὶ̣ἐπὶ τοῦ πρώτ[ο]νπρώτον ἀχθέντο̣ς̣ἀχθέντος |gap:1|ε|gap:2|υ̣η̣|gap:?||gap:1|ε|gap:2|υη|gap:?|
6 |gap:?|σ̣ικοῦ|gap:?|σικοῦ γ̣υ̣[μνικ]οῦγυμνικοῦ Ὀλυμπικ[οῦ]Ὀλυμπικοῦ [ἀ]γῶν[ος]ἀγῶνος |gap:?|
7 |gap:?| Ἑ[ρμουπ]όλ̣ε̣ι̣Ἑρμουπόλει [τ]ῇτῇ μεγάλῃ ἀ[ρ]χαί[ᾳ]ἀρχαίᾳ καὶ σε[μνοτάτῃ]σεμνοτάτῃ
8 [καὶ]καὶ [λαμπροτάτῃ]λαμπροτάτῃ [καὶ]καὶ τοῖς α[ὐτῆς]αὐτῆς [ἄρ]χουσ[ι]ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ [χαίρειν]χαίρειν ·
9 S-2 [ἐπεὶ?]ἐπεὶ [Μᾶρκος]Μᾶρκος [Αὐρ]ήλιοςΑὐρήλιος Ὡ[ρίων]Ὡρίων [ἐ]νδόξωςἐνδόξως καὶ ἐναρ[έτως]ἐναρέτως |gap:?|
10 [νικήσας]νικήσας [τὸ]τὸ τῶν σαλπ[ιγκτ]ῶνσαλπιγκτῶν ἀγώνισμα καὶ ἀφʼ [ἡμ?]έρα[ς?]ἡμέρας
11 [τῆς]τῆς [π]ρώτηςπρώτης κ[αὶ]καὶ [τ]ῆ̣ςτῆς δευτέρας νυκτὸς διαρκέσας [εἰς]εἰς [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ
12 [κατὰ]κατὰ [τὸ]ντὸν νόμον καὶ ἀναδησάμενος τὸν στέφανον τῆ[ς]τῆς |gap:?|
13 [Ὀλυμπι]άδοςὈλυμπιάδος τοῦ <ἀγῶνος>ἀγῶνος <τοῦ>τοῦ δωρηθέντος ἡμῖν ὑπὸ τῆς θείας μεγαλοδωρ[είας]μεγαλοδωρείας [τοῦ]τοῦ
14 [κυρίου]κυρίου ἡμῶν Γαλλιηνοῦ Σεβαστοῦ ἀνεκήρυξεν τὸν κύριον [ἡμῶν]ἡμῶν
15 [Γαλλιηνὸν]Γαλλιηνὸν Σεβαστὸν καὶ Κορνηλίαν Σαλωνῖναν Σεβαστήν · S-3 ἀκολ[ούθως?]ἀκολούθως
16 |gap:?|μενοι πάντα τὰ ἐπὶ τῇ Ὀλυμπικῇ νίκῃ ὀφειλόμενα ἀποπλη[ρῶσαι?]ἀποπληρῶσαι
17 [ἐπιστέλλ]ομενἐπιστέλλομεν ὑμῖν . m1 S-4 ἐρρῶσθαι ὑμᾶ[ς]ὑμᾶς [ε]ὔχομαιεὔχομαι , φίλτατοι ἀδελφοί .
18 S-5 [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:2| [Αὐτο]κράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Πουβλίου Λικκινίου Γαλλιηνοῦ
18-19 Γε[ρ]∤[μανικοῦ]Γερ∤μανικοῦ
19 [Μεγίστου]Μεγίστου [Περσικοῦ]Περσικοῦ [Μεγίστου]Μεγίστου [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς [Σε]βαστοῦΣεβαστοῦ , [Παῦ]νιΠαῦνι ε|num:5| .