Sematia

p.zen.pestm.76.xml

TM: 1906 2372HGV: 1906 2372Date: -258 – -258Place: Alexandria

1 m1 S-1 [Εὔδημος]Εὔδημος [ὁ] [παρὰ]παρὰ [Δημητ]ρίουΔημητρίου τοῦ
2 [οἰκονόμου]οἰκονόμου [καὶ]καὶ [Ἡρα]κλείδηςἩρακλείδης παρὰ
3 [Διονυσίου]Διονυσίου [τοῦ]τοῦ [ἀντιγρ]α̣φ̣[έω]ςἀντιγραφέως
3-4 Ἡγή∤μ̣[ονι]Ἡγή∤μονι
4 |gap:8| [χαίρ]εινχαίρειν . S-2 κατάγει
5 ∼ἐγ∽ἐν Να̣υκράτε̣ω̣[ς]Ναυκράτεως [εἰς]εἰς [Ἐ]μ̣π̣όριονἘμπόριον
5-6 Ἡρα∤[κλείδης]Ἡρα∤κλείδης
6 |gap:8| [τ]ὰ̣τὰ
6-7 παραληφθέν∤τα
7 παρὰ Ἑρμ[ο]δ̣ώ̣ρουἙρμοδώρου τοῦ παρὰ
8 [Δη]μ̣η̣τ̣ρ̣[ίου]Δημητρίου [οἰκο]ν[ό]μ̣ουοἰκονόμου ὥστε εἰς
9 ἐνειλήματα τῶν στρωμάτων
10 σ̣ο̣ρ̣ω̣ίωνσορωίων ❨ἱ̣σ̣τ̣(εῖα)❩ἱστεῖα θ̣|num:9|θ|num:9| .
11 S-3 ἔρρωσ̣θ̣ε̣ἔρρωσθε ❨(ἔτους)❩ἔτους κζ|num:27| Χοιὰχ γ|num:3| .
1 S-4 [Εὔ]δ̣ημοςΕὔδημος παρὰ Δημητρίου τοῦ
2 [οἰκο]ν̣όμουοἰκονόμου καὶ Ἡρακλείδης παρὰ
2-3 Διο∤[νυσ]ίουΔιο∤νυσίου
3 τοῦ ἀντιγραφέως Ἡγήμονι
4 |gap:3|φιλωι χαίρ̣ε̣ι̣ν̣χαίρειν . S-5 κατάγει ∼ἐγ∽ἐν
4-5 Ναυ∤[κρά]τεωςΝαυ∤κράτεως
5 εἰ̣ςεἰς Ἐμπόριον Ἡρακλείδης
6 |gap:8| [τὰ]τὰ [παρα]ληφθένταπαραληφθέντα παρὰ
7 [Ἑρμοδώρου]Ἑρμοδώρου [τοῦ]τοῦ [πα]ρ̣ὰ̣παρὰ Δημητρίου
8 [οἰκονόμου?]οἰκονόμου [ὥστε?]ὥστε [ε?]ἰ̣ς̣εἰς ἐνειλήματα
9 [τῶν]τῶν [στρωμάτων]στρωμάτων σ̣ο̣[ρ]ω̣ί̣ωνσορωίων ❨ἱ̣σ̣τ̣(εῖα)❩ἱστεῖα θ|num:9| .
10 S-6 [ἔρρωσθε]ἔρρωσθε [.]. S-7 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [κ]ζ|num:27|κζ|num:27| Χοιὰχ γ|num:3| .
1 S-8 |gap:?| Ἡγήμονι .