Sematia

p.yale.1.60.xml

TM: 16838HGV: 16838Date: -6 – -5Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 〚[Δ]ιονύσιος〛Διονύσιος 〚Χαιρήμονος〛Χαιρήμονος 〚Πέρσης〛Πέρσης 〚,〛, 〚τῆς〛τῆς 〚ἐπιγονῆς〛ἐπιγονῆς 〚,〛,
2 〚Γαίωι〛Γαίωι 〚Ἰουλίωι〛Ἰουλίωι 〚Κάρωι〛Κάρωι 〚ἱππεῖ〛ἱππεῖ 〚ἀπολελυμένωι〛ἀπολελυμένωι
3 〚χαίρειν〛χαίρειν 〚.〛. S-2 〚∼ὁμ[ολ]ογῶι∽〛ὁμολογῶ 〚ἔχειν〛ἔχειν 〚παρὰ〛παρὰ 〚σοῦ〛σοῦ 〚ἐπὶ〛ἐπὶ 〚τοῦ〛τοῦ 〚πρὸς〛πρὸς
4 〚[Ὀ]ξυρύγχων〛Ὀξυρύγχων 〚πόλει〛πόλει 〚Σαραπιείου〛Σαραπιείου 〚διὰ〛διὰ 〚τῆς〛τῆς 〚Ζωίλου〛Ζωίλου
5 〚[κ]αὶ〛καὶ 〚Διονυσίου〛Διονυσίου 〚τραπέζης〛τραπέζης 〚ἀργυρίου〛ἀργυρίου 〚κεφαλαίου〛κεφαλαίου
6 〚νομίσματ[ο]ς〛νομίσματος 〚δραχμὰς〛δραχμὰς 〚ἑκατὸν〛ἑκατὸν 〚δύο〛〚|num:102|〛δύο|num:102| 〚,〛, 〚ἃς〛ἃς 〚καὶ〛καὶ
6-7 〚ἀπο∤δώσω〛ἀπο∤δώσω
7 〚σοι〛σοι 〚ἄ[ν]ευ〛ἄνευ 〚δίκης〛δίκης 〚καὶ〛καὶ 〚κρίσεως〛κρίσεως 〚καὶ〛καὶ 〚πάσης〛πάσης
7-8 〚εὑρη∤σιλογίας〛εὑρη∤σιλογίας
8 〚τῆι〛τῆι 〚Σεβαστῆι〛Σεβαστῆι 〚τοῦ〛τοῦ 〚Ἐπεὶφ〛Ἐπεὶφ 〚τοῦ〛τοῦ 〚ἐνεστῶτος〛ἐνεστῶτος
9 〚πέμπτου〛πέμπτου 〚κ[α]ὶ〛καὶ 〚εἰκοστοῦ〛εἰκοστοῦ 〚ἔτους〛ἔτους 〚Καίσαρος〛Καίσαρος 〚.〛. S-3 〚ἐὰν〛ἐὰν 〚δὲ〛δὲ 〚〚μ〛〛μ
10 〚μὴ〛μὴ 〚ἀποδῶι〛ἀποδῶι 〚,〛, 〚[ἐ]κτείσω〛ἐκτείσω 〚σοι〛σοι 〚τὸ〛τὸ 〚προκείμενον〛προκείμενον
10-11 〚κεφά∤λαιον〛κεφά∤λαιον
11 〚με[θʼ]〛μεθʼ 〚[ἡ]μιολίας〛ἡμιολίας 〚καὶ〛καὶ 〚τόκον〛τόκον 〚τοῦ〛τοῦ
11-12 〚ὑπερπεσόν∤[τ]ος〛ὑπερπεσόν∤τος
12 〚χρόνου〛χρόνου 〚δραχμὴ̣ν̣〛δραχμὴν 〚μ̣ίαν〛〚|num:1|〛μίαν|num:1| 〚τριώβολον〛〚|num:3|〛τριώβολον|num:3| 〚,〛, 〚τῆς〛τῆς 〚πράξεως〛πράξεως
13 〚σοι〛σοι 〚οὔσης〛οὔσης 〚ἔ[κ]〛ἔκ 〚τε〛τε 〚ἐμοῦ〛ἐμοῦ 〚κ[αὶ]〛καὶ 〚ἐκ〛ἐκ 〚τῶν〛τῶν 〚ὑπαρχόντων〛ὑπαρχόντων 〚μοι〛μοι
14 〚πάντων〛πάντων 〚καθάπε[ρ]〛καθάπερ 〚[ἐ]κ〛ἐκ 〚δίκης〛δίκης 〚,〛, 〚ἀκύρων〛ἀκύρων 〚οὐσῶν〛οὐσῶν
15 〚κ[αὶ]〛καὶ 〚ὧν〛ὧν 〚[ἐὰν]〛ἐὰν 〚[ἐπενέγκω]〛ἐπενέγκω 〚π[ί]στε[ω]ν〛πίστεων 〚.〛. S-4 〚κυρία〛κυρία 〚ἡ〛 〚χεὶρ〛χεὶρ
16 〚[πα]ντ[αχῆ]〛πανταχῆ 〚[ἐπιφερομέ]νη〛ἐπιφερομένη 〚καὶ〛καὶ 〚[π]αντὶ〛παντὶ 〚τῶι〛τῶι
16-17 〚ἐπι∤[φέ]ρ[οντι]〛ἐπι∤φέροντι
17 〚[,]〛, 〚[μὴ]〛μὴ 〚[ἐλαττουμένου]〛ἐλαττουμένου 〚[σου]〛σου 〚[πε]ρὶ〛περὶ 〚[ὧ]ν〛ὧν 〚ἄλλων〛ἄλλων 〚∼ὀφείλωι∽〛ὀφείλω
18 〚[σοι]〛σοι 〚|gap:?|〛|gap:?|
1 ε|gap:4||gap:3|αιχοσ|gap:3|σα|gap:1|βα|gap:1| τῆς χ[ρήσεως]χρήσεως |gap:?|
2 Διονυσίου |gap:3| |gap:?|