Sematia

p.yale.1.30.xml

TM: 8272HGV: 8272Date: -265 – -265Place: Ankyron (Herakleopolites)

1 m1 S-1 Ζωίλο[ς]Ζωίλος
1-2 [Πλου]∤τά̣ρ̣χ̣ω[ι]Πλου∤τάρχωι
2 [χαίρειν]χαίρειν [.].
3 S-2 ἔγραψας [ἡμῖν]ἡμῖν [ὅτι]ὅτι
4 ἐκομίσω |gap:7|
5 ρξ|num:160| ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν πα[ρὰ]παρὰ
5-6 [Δοκί]∤[μου]Δοκί∤μου
6 [ὡ]ς̣ὡς [παρʼ]παρʼ [ἡμῶν]ἡμῶν
7 ἅπαν
7-8 ἐπικεκομ∤μένον
8 καὶ ἀχρεῖον .
9 S-3 θαυμάζω οὖν σοῦ
10 εἰ πιστεύεις · S-4 ἡμ̣ε̣ῖςἡμεῖς
11 γὰρ ἐδώκαμεν̣ἐδώκαμεν
12 αὐτῶι δέκα |gap:1||gap:3|
13 |gap:8|
13-14 [ἐξ]έτα∤[σον]ἐξέτα∤σον
14 [οὖν]οὖν [τὸ]τὸ [πρᾶγμα]πρᾶγμα
15 καὶ πυ[θόμενος]πυθόμενος
16 γρ̣ά̣ψονγράψον ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν [οἴ]η̣ταιοἴηται
17 Δ[ό]κ[ι]μ̣ος̣Δόκιμος ὑπʼ ἐμοῦ
18 ἀδικε̣ῖσθαιἀδικεῖσθαι .
19 S-5 ἔρρωσο .
1 S-6 [Πλο]υ̣τάρχωιΠλουτάρχωι