Sematia

p.wisc.1.5.xml

TM: 16814HGV: 16814Date: – Place:

1 m1 S-1 ἐμίσθωσεν Γλαύκιος Πεκύσιος μητρὸς
2 Διεῦτος ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλε̣ω̣ςπόλεως
2-3 καταγ̣ι̣∤νόμενοςκαταγι∤νόμενος
3 ἐν Σεντὼ Ἀχιλλᾶτι
3-4 Ἁρπαή∤σιος
4 μητρὸς Τσενοσίριος ἀπὸ τῆς αὐτῆς
5 πόλεως ἐπʼ ἐνιαυτὸν ἕνα|num:1| ἀπὸ
5-6 νεομη∤νίας
6 τοῦ ὄντος μηνὸς Θὼθ τὴν
6-7 ὑπά̣ρ̣∤χουσανὑπάρ∤χουσαν
7 αὐτῷ δούλην Ταπόντων
8 πρὸς ἐργασίαν τῆς γερδιακῆς τέχνης̣τέχνης ,
9 ἣν παρέξεται αὐτῷ μεμισθωκὼς̣μεμισθωκὼς
10 μήτε ἀφήμερον ∼μήδε∽μήτε ἀπόκοιτον
11 αὐτοῦ γινομένην , τρεφομ[έ]νηντρεφομένην μὲν
12 καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων
12-13 τυγχά∤νουσαν
13 παρὰ τοῦ Ἀχιλλᾶ ,
13-14 ἱματιζομέ∤νην
14 δὲ ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ αὐτοῦ τοῦ δεσπότου ,
15 μισθοῦ τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἀργυρίου
16 δραχμῶν τετρακοσίων εἴκοσι|num:420|
17 ἅσπερ βεβαιουμένης τῆς
17-18 μισθώ∤σεως
18 ἀποδότω Ἀχιλλᾶς τῷ
18-19 Γλαυ∤κίῳ
19 κατὰ μῆνα τὸ αἱροῦν ἐπὶ τέλει
20 τοῦ μηνὸς ἀνυπερθέ̣τω[ς]ἀνυπερθέτως . S-2 ἀ̣ρ̣γήσειἀργήσει
21 δ̣ʼδʼ δ̣ο̣ύ̣λ̣η̣δούλη Ταπόντως ε̣ἰςεἰς ἑ̣ο̣ρ̣τ̣[ῶν]ἑορτῶν
22 λόγον τῷ μὲν Τῦβι μηνὶ ἡμ̣έραςἡμέρας
23 τέσσαρας|num:4| τῷ δὲ Παχὼν ὁμοίως
23-24 ἡμέ∤ρας
24 τέσσαρας|num:4| τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἡμέρας
25 ὀκτώ|num:8| , ὑπὲρ ὧν οὐδὲν
25-26 ὑπολογηθή∤σεται
26 ἀπὸ τῶν μισθῶν , ὧν δʼ ἂν
27 πλείω ἀργήσῃ ἤτοι διʼ ἑορτὰς
27-28 ἀσθέ∤νειαν
28 ἄλλην τι̣ν̣ὰτινὰ ἀναγκαίαν
28-29 χρεί∤αν̣χρεί∤αν
29 τοῦ δε̣σπότουδεσπότου ἡμέρας το̣ύτωντούτων
30 μισθὸς ὑπολογη̣[θήσεται]ὑπολογηθήσεται [κατὰ]κατὰ μ̣ῆναμῆνα .
31 S-3 ἐ̣ὰ̣νἐὰν δέ πο̣τ̣εποτε δ̣ι̣ὰδιὰ νυκτὸς χρ̣[ῄζ]ῃ̣χρῄζῃ
31-32 αὐ∤τῆς
32 δεσπότης πρὸς ἀρτοποι̣⋰ί⋱ανἀρτοποιίαν
33 μεταπέμψεται αὐτὴν̣αὐτὴν οὐδενὸς διὰ
34 τοῦτο ⋰ὑ⋱πολογουμένουὑπολογουμένου ἀπὸ τῶν μισθῶ̣[ν]μισθῶν .
35 S-4 κυρία μίσθωσ̣ι̣ςμίσθωσις . m2 S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους κϛ|num:26| Αὐτοκράτορ[ος]Αὐτοκράτορος
36 [Κ]αίσαροςΚαίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Κ̣ομμόδουΚομμόδου
37 Ἀντωνίν̣ουἈντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Ἀρμενιακοῦ
38 Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σα̣ρ̣μ̣ατικοῦΣαρματικοῦ Γερμανικοῦ
39 ∼[Βρε]τ̣τ̣ανικοῦ∽Βρεταννικοῦ Μεγ̣[ίστ]ουΜεγίστου Θὼθ ιδ|num:14| .