Sematia

p.wash.univ.2.84.xml

TM: 32897HGV: 32897Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|λ̣|gap:?||gap:?|λ|gap:?|
2 [❨π(αρὰ)❩]παρὰ [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ Τίλλ[ωνος]Τίλλωνος |gap:?|
3 ❨π̣(αρὰ)❩παρὰ τῶν ἀπὸ Π̣ι̣ο̣ω̣σ̣εΠιοωσε ❨(ὑπὲρ)❩ὑπὲρ τοῦ ❨Αὐρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου Δι|gap:1||gap:?|
4 ❨π̣(αρὰ)❩παρὰ τῶν ἀπὸ Φανκόνα |gap:?|
5 ❨π̣(αρὰ)❩παρὰ τῶν ἀπὸ Σιναρὺ |gap:?|
6 ❨π̣(αρὰ)❩παρὰ τῶν ἀπὸ Εὐαγγελίου |gap:?|
7 ❨π̣(αρὰ)❩παρὰ τῶν ἀπὸ Μεσκανόνεως |gap:?|
8 [❨π(αρὰ)❩]παρὰ τῶν ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ Σά̣κκο̣υ̣Σάκκου |gap:?|
9 [❨π(αρὰ)❩]παρὰ τ̣ῶντῶν ἀπὸ Πιάα ❨(ὑπὲρ)❩ὑπὲρ δικ(…)δικ… Ἀντ̣ι̣|gap:1||gap:?|Ἀντι|gap:1||gap:?|
10 [❨π(αρὰ)❩]παρὰ [τῶν]τῶν ἀπὸ Λουκίου |gap:?|
11 [❨π(αρὰ)❩]παρὰ [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ Κ̣ολόξουΚολόξου |gap:?|
12 [❨π(αρὰ)❩]παρὰ [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ Ἀπιλλῆ̣|gap:?|Ἀπιλλῆ|gap:?|
13 |vac:?| |gap:7| ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας υπδ|num:484| δ̣|num:1/4_tick|δ|num:1/4_tick| χ̣ε̣ρ(…)χερ… |gap:2||gap:?|