Sematia

zpe.191.257.xml

TM: 16371HGV: 16371Date: – Place:

1 m1 S-1 [μετὰ]μετὰ [τὴν]τὴν [ὑπατείαν]ὑπατείαν [❨Φλ(αουΐων)❩]Φλαουΐων [Ἀσκλη]π̣ιοδότουἈσκληπιοδότου καὶ Μαριν[ιαν]οῦΜαρινιανοῦ τῶν ❨λαμπρο(τάτων)❩λαμπροτάτων
2 |vac:?|
3 |gap:20_precision=low||gap:1|ου Δ̣α̣ν̣ι̣ὴ̣λΔανιὴλ καὶ |gap:1||gap:2||gap:1||gap:2||gap:1| Ἡσυχίου
4 |gap:15_precision=low| [❨βοηθ(ῶν)❩?]βοηθῶν ❨ἐ̣ξ̣(ακτορίας)❩ἐξακτορίας [Ὀξυρ]υ̣γ̣χίτουὈξυρυγχίτου
5 [παρὰ]παρὰ |gap:13_precision=low| ❨[βου]λ̣(ευτοῦ)❩βουλευτοῦ ❨ἐπιμελ(ητοῦ)❩ἐπιμελητοῦ σίτου τῆς λαμ̣π̣ρ̣ο[τάτης]λαμπροτάτης [Ἀλ]ε̣ξ̣αν̣δ̣[ρείας]Ἀλεξανδρείας [.].
6 S-2 [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ [ὀμνὺς]ὀμνὺς [θεὸν]θεὸν [τὸν]τὸν [παν]τοκράτοραπαντοκράτορα καὶ τὴν ε̣[ὐσέβει]α̣νεὐσέβειαν τοῦ [τ]ὰτὰ πάν[τα]πάντα
7 [νικῶντος]νικῶντος [δεσπότου]δεσπότου [ἡμῶν]ἡμῶν [Θεο]δοσίουΘεοδοσίου αἰωνίου Αὐγούστου παρειληφέν[αι]παρειληφέναι
8 [καὶ]καὶ [ἐμβεβλῆσθαι]ἐμβεβλῆσθαι [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [ὑπ]οτεταγμένονὑποτεταγμένον πλοῖον ἀπὸ κανόνος
9 [τῆς]τῆς [ὀγδόης]ὀγδόης [ἰνδικτίον]οςἰνδικτίονος σίτου καθαροῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας Αφμϛ|num:1546| ,
10 [ἅσπερ]ἅσπερ [ἀποίσω]ἀποίσω [εἰς]εἰς [τὴ]ντὴν λαμπροτάτην ∼Ἀλεξάνδριαν∽Ἀλεξάνδρειαν καὶ
10-11 παρ[α]∤[δώσω]παρα∤δώσω
11 [ἐν]ἐν [τοῖς]τοῖς [θείοις]θείοις [θ]η̣σ̣α̣υροῖςθησαυροῖς μέτ̣ρῳμέτρῳ πλήρης καὶ τῆς
11-12 τού∤[των]τού∤των
12 [παραδόσεως]παραδόσεως |gap:15_precision=low|η̣|gap:1||gap:2||gap:1||gap:6_precision=low||gap:1||gap:15_precision=low|η|gap:1||gap:2||gap:1||gap:6_precision=low||gap:1| |gap:?_lines|