Sematia

tyche.31.39_4.xml

TM: 131856HGV: 131856Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἀρίστωνι τῶ̣[ν]τῶν [πρώτων]πρώτων
2 φί̣λωνφίλων καὶ̣καὶ [σ]τ̣ρατη̣γ̣ῶ̣ιστρατηγῶι
3 πα̣ρὰ̣παρὰ Π̣ολ̣|gap:3|ρ̣|gap:2|ο̣υΠολ|gap:3|ρ|gap:2|ου
4 |gap:1|πι|gap:3|σ|gap:2||gap:?|
5 [τ?]ὰ̣τὰ ξύλ̣αξύλα |gap:2|εστ̣α̣|gap:?||gap:2|εστα|gap:?|
6 |gap:?||gap:3||gap:?|
7 |gap:?||gap:1||gap:?| |gap:?_lines|
8 |gap:4||gap:1||gap:4||gap:?|
9 τού̣το̣υ̣ς̣τούτους τ̣οὺςτοὺς |gap:4|τ̣ο|gap:?||gap:4|το|gap:?|
10 |gap:2|ο̣υ̣ς̣|gap:2|ους |gap:9_precision=low| τ̣ούτουτούτου
11 ὄν̣τ̣ο̣ς̣ὄντος περὶ κ̣ώ̣μηνκώμην
12 Ταμφν̣οῦθ̣ινΤαμφνοῦθιν ἐν̣ἐν τῶι
13 αὐτ̣ῶιαὐτῶι πτ̣|gap:2|καζωιπτ|gap:2|καζωι
14 ε|gap:1|υει̣|gap:1||gap:?|ε|gap:1|υει|gap:1||gap:?| |gap:?_lines|