Sematia

p.petr.kleon.10.xml

TM: 7672HGV: 7672Date: – Place:

1 m1 S-1 [Φιλωνίδης]Φιλωνίδης [τῶ]ιτῶι πατρὶ χαίρειν . S-2 [καλῶς]καλῶς [ποεῖς]ποεῖς [εἰ]εἰ
2 [ὑγιαίνεις]ὑγιαίνεις [,], [ὑγι]αίνωὑγιαίνω δὲ [καὶ]καὶ [αὐτός]αὐτός [.]. S-3 |gap:?|
3 |gap:?| τοῖς θεσμοφ[ύλαξι]θεσμοφύλαξι |gap:?|
4 |gap:?||gap:1| μεθα παρα|gap:?|
5 |gap:?|βεβηκότι τακ|gap:?|
6 |gap:?| [λ]ο̣ιπῶνλοιπῶν οὐκ ην̣|gap:?||gap:2||gap:?|ην|gap:?||gap:2||gap:?|
7 |gap:?|ε αὐτοῦ τοῦ ἀνηλώματ[ος]ἀνηλώματος
8 |gap:?|ωι καὶ συνέταξεν Ἀνδρονίκωι
9 |gap:?| πρὸς Ξάνθιππον [ἀγ]αγεῖνἀγαγεῖν με
10 |gap:?|ι μου θέλω . S-4 ∼ἐπόησεν∽ἐποίησεν οὖν καὶ
11 |gap:?| [Ἀ]νδρόνικοςἈνδρόνικος Τληπολέμου αὐτῶι
12 |gap:?| [ἐν]έτυχενἐνέτυχεν δὲ καὶ Ποσειδωνίω̣[ι]Ποσειδωνίωι
13 |gap:?| [φιλ]οτιμόταταφιλοτιμότατα τῶι Ξανθίππωι
14 |gap:?|τω̣ιδε|gap:?|τωιδε . S-5 ἦν δὲ καὶ Τληπόλεμος
15 |gap:?| [Ξάνθ]ιππονΞάνθιππον . S-6 ἦν δὲ καὶ [Θε]μ̣ιστοκλῆςΘεμιστοκλῆς
16 |gap:?|τριον παραλήμψεσθαι τὸν
17 |gap:?|ωνα . S-7 ἦν δὲ καὶ αὐτὸς Ξάν[θιππος]Ξάνθιππος
18 |gap:?| [οὐκ]οὐκ ἀλλότριος ἀλλά |gap:?|
19 |gap:?|μον με λέγειν |gap:?|
20 |gap:?|ευσεν αὐτῶι |gap:?|
21 |gap:?| [τ]ῶιτῶι βασιλεῖ |gap:4| ἐμοῦ ἀξιοῦν̣[τος]ἀξιοῦντος |gap:?|
22 |gap:?| ἐγὼ δὲ ἥλκ[υ]καἥλκυκα ἕως ἂν οὗ |gap:?|
23 |gap:?| φιλοτιμότερος ∼ἐπεποήκ[ει]∽|gap:?|ἐπεποιήκει|gap:?|
24 |gap:?|ην Τληπόλεμον ἀρξ|gap:?|
25 |gap:?||gap:1| μ̣αμα
26 |gap:?|μ̣ενα̣|gap:?|μενα
27 |gap:?|τοι αὐτὸν
28 |gap:?||gap:2|τ̣ισαν|gap:?||gap:2|τισαν δὲ