Sematia

p.wash.univ.1.28.xml

TM: 35970HGV: 35970Date: 501 – 700Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?||gap:1||gap:?||gap:1|
2 |gap:?| αὐτή |vac:?| ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ιη|num:18| [καὶ]καὶ [❨σί(του)❩]σίτου ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι Γψν|num:3750|
3 τῷ ❨πλιν̣[θ(ευτῇ)]❩πλινθευτῇ ❨λ̣ά̣κ̣κ(ου)❩λάκκου Μεσκανούνιος ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ε|num:5| ❨φ(όλλεις)❩φόλλεις κ|num:20| καὶ ❨σί(του)❩σίτου ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ιε|num:15|
4 τοῖς ❨ποταμ(ίταις)❩ποταμίταις ❨ὑπ̣(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨μισθ(οῦ)❩μισθοῦ ❨λάκκ(ου)❩λάκκου ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα δ|num:4| ❨κερ(άτια)❩κεράτια η̣|num:8|η|num:8| καὶ ❨σί(του)❩σίτου ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι δ|num:4|
5 Ἰωάν̣ν̣ῃἸωάννῃ ❨τέκτ(ονι)❩τέκτονι ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα η|num:8| γ|num:1/3_tick| κα̣ὶ̣καὶ ❨χ̣ό̣(ρτος)❩χόρτος |gap:3|θ̣χ̣|gap:3|θχ
6 τοῖς ❨ποταμ(ίταις)❩ποταμίταις ❨ἐργαζ(ομένοις)❩ἐργαζομένοις εἰς τὸν ❨λάκ(κον)❩λάκκον ∼παιδίον∽πεδίον Ἴστρου ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα δ|num:4| 𐅵|num:1/2| καὶ ❨σί(του)❩σίτου ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι δ|num:4| 𐅵|num:1/2|
7 ὑπὲρ ❨τι(μῆς)❩τιμῆς ∼κάμτρας∽κάμπτρας ∼μυλέων∽μυλαίων ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα β|num:2| δ|num:1/4_tick|
7a m2 ❨κερ(άτια)❩κεράτια β̣|num:2|β|num:2| 𐅵|num:1/2| |gap:1|χ̣|gap:1||gap:1|χ|gap:1|
8 ❨τι(μῆς)❩τιμῆς ❨μεγάλ(ου)❩μεγάλου ❨ἐργά(του)❩ἐργάτου ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα β|num:2|