Sematia

p.kru.36.xml

TM: 23191HGV: 23191Date: – Place:

1 m1 S-1 ⊰|g:stauros||g:stauros| ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωοποιοῦ ὁμοουσίου τριάδος πατρὸς
2 καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος . S-2 ἐν μηνὶ Παῦνι ι|num:10| , ἰνδικτίονος
3 ἑβδόμης ❨ἀρχ(ῇ)❩ἀρχῇ . S-3 ἐν Μεμνονίων κάστρου νομοῦ ❨Ἑρμωνθιτῶ(ν)❩Ἑρμωνθιτῶν πόλεως |g:stauros|⊱|g:stauros|
4 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲭⲁⲣⲉⲃ ⲙⲛ ⲁⲃⲓⲅⲁⲓⲁ ⲉⲣⲉⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος
5 ⲭⲁⲣⲉⲃ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ∼ⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟⲕⲉⲓ∽συνευδοκεῖν ∼ⲛⲙⲙⲁⲁⲛ∽ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲧⲛⲙⲁⲁⲩ ⲧⲉ ⲧϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
6 ⲉⲣⲉⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲟⲙⲉⲥ ⲡⲁϩⲁⲓ ∼ⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟⲕⲉⲓ∽συνευδοκεῖν ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲃⲓⲅⲁⲓⲁ
7 ϩⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲉⲡⲉⲃⲉⲃⲁⲓⲱⲥⲓⲥ∽ἐπιβεβαίωσις ⲉⲧⲟⲩⲟ
7-8 ⲛ∤∼ⲇⲓⲁⲗⲩⲥⲓⲥ∽ⲛ∤διάσυσις
8 ∼ⲁⲙⲉⲣⲓⲙⲛⲉⲓⲁ∽ἀμεριμνία ⲛⲣⲙ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛϫⲏⲙⲉ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός
9 ⲛⲧ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ⲣⲙⲟⲛⲧ ⲉⲩ̣ϯⲉⲩϯ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲙⲡ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽ὑπογραφεύς ⲉⲧⲛⲁ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ∽ὑπογράφειν
10 ⲁⲩⲱ ⲉⲩ ∼ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ∽παρακαλεῖν ⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἀξιόπιστος <ⲉ>∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ∽ⲉμαρτυρίζειν ϩⲁⲣⲟⲟⲩ
11 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧⲛ ∼ⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲧⲱⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲛ ⲧⲛ ∼ⲡⲣⲟⲑⲩⲙⲓⲁ∽προθυμία ⲉⲛⲣ ϩⲟⲩⲟ ∼ⲇⲉ∽δέ
12 ⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἀξιόπιστος ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁ ∼ⲙ<ⲁ>ⲣⲧⲩⲣⲓ[ⲍⲉ]∽μαρτυρίζειν
13 ⲉⲣⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲛ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧⲛ ∼ⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲧⲱⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲛ |g:stauros| ⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉ[ⲧ]ⲛⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ
14 ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲉⲡⲓⲫⲁⲛⲉⲓⲟⲥ ⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ ∼ϯ∽ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ
15 ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲉⲓ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛⲟⲩⲱⲧ ∼ⲭⲁⲓⲣⲉⲓⲛ∽χαίρειν
16 ∼ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ∽ἐπειδή ϩⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲉ ∼ⲉⲕⲧⲏⲥ|num:6|∽ἑκτός ⲛⲧⲁⲥ ∼ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ∽παράγειν ϩⲓ ∼❨ⲧⲓⲙⲓⲱⲧ(ⲁ)ⲧⲱ(ⲥ)❩∽τιμιώτατος ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ
17 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓ)ⲟ(ⲥ)❩∽μακάριος ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος
18 ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲛ❨ⲗⲁϣ(ⲁⲛⲉ)❩ⲛⲗⲁϣⲁⲛⲉ ⲙⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲁⲛ ∼ⲉⲛⲁⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϩⲁ ⲧⲉⲓ
18-19 ∼ⲕⲗⲏⲣⲟ∤ⲛⲟⲙⲓⲁ∽κληρονομία
19 ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲉⲡⲓⲫⲁⲛⲉⲓⲟⲥ ⲙⲛ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ∽μακάριος ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲛⲉⲓⲟⲧⲉ
20 ⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ∼ⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ∽ὀνομάζειν ⲛⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛⲧⲡⲉ ⲁⲛ̣ϫⲓⲁⲛϫⲓ ∼ὅρος∽ϩⲟⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
21 ϩⲁⲧⲙ ⲯⲁⲧⲏ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲡⲣⲙ ⲡⲉⲓ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛⲟⲩⲱⲧ
22 ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉⲛϫⲓ ∼ὅρος∽ϩⲟⲣⲟⲥ ⲁⲛ ∼❨ⲧⲓⲙⲓⲱⲧ(ⲁ)ⲧⲱ(ⲥ)❩∽τιμιώτατος ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛ❨ⲗⲁϣ(ⲁⲛⲉ)❩ⲛⲗⲁϣⲁⲛⲉ
23 ⲡⲟⲗϭⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲁ ⲧⲉⲓ ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ∽κληρονομία ⲛⲙ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος
24 ⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ∼ⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ∽ὀνομάζειν ⲛⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛⲧⲡⲉ ⲁⲛⲥⲙⲛ ∼ⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲇⲓⲁⲗⲩⲥⲓⲥ∽διάλυσις
25 ⲛⲁⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲟⲗϭⲛ ⲉⲃⲟⲗ ∼ⲉⲓⲇⲟⲥ∽εἶδος ⲛⲓⲙ ϫⲓⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ϣⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩ[ⲓ]ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ
26 ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲩ ∼ⲉⲓⲇⲟⲥ∽εἶδος ⲛⲃⲗϫⲉ ∼ⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲛ∽ἐλάχιστος ⲙⲛ ⲟⲩϩⲁⲙⲉ ⲛⲧⲱⲡ ⲁⲩⲱ
27 ⲁⲛⲥⲙⲛ ∼ⲇⲓⲁⲗⲩⲥⲓⲥ∽διάλυσις ⲛⲁⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲓ ∼ⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ∽νομικός ⲙⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός
27-28 ∼ⲛⲟ∤ⲙⲟⲥ∽νόμος
28 ⲙⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲉⲧⲙ ∼ⲉⲛⲁⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲁⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲁ ϭⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲉϥϫⲓ
28-29 ⲉ∤ϩⲟⲩⲛ
29 ⲉⲧⲉⲓ ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ∽κληρονομία ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲉⲡⲓⲫⲁⲛⲉⲓⲟⲥ ⲙⲛ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ∽μακάριος
30 ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲛ ϯⲣⲟⲙⲡⲉ ∼ⲉⲃⲇⲟⲙⲏ|num:7|∽ἕβδομος ⲉⲧⲛϩⲓⲱⲱⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲛ ∼ⲉⲛⲁⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲉⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ
31 ϫⲉ ⲙⲁⲛⲕⲟ ⲡⲁⲛⲁϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⲛⲅⲟⲩⲱϣ ⲛⲅ ∼ⲡⲗⲏⲣⲟⲫⲟⲣⲉⲓ∽πληροφορεῖν
32 ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲡⲁⲛⲁϣ ⲙⲛ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧϩⲓ ∼ὅρος∽ϩⲟⲣⲟⲥ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉⲛⲉⲓ ∼ⲟⲩ[ⲛ]∽οὖν
33 ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲁ ⲧⲉⲓ ∼ⲡⲣⲟⲫⲁⲥⲓⲥ∽πρόφασις ⲙⲡⲉⲓ ∼ⲟⲣⲕⲟⲥ∽ὄρκος ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲁⲛⲟⲩⲉϩⲙ
33-34 ⲛ∤ⲧ
34 ∼ϩⲩⲡⲟⲑⲉⲥⲓⲥ∽ὑπόθεσις ⲛⲛⲁϩⲣⲁⲛ ∼❨ⲧⲓⲙⲓⲱⲧ(ⲁ)ⲧⲱ(ⲥ)❩∽τιμώτατος ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛ❨ⲗⲁϣ(ⲁⲛⲉ)❩ⲛⲗⲁϣⲁⲛⲉ
35 ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲛⲟϭ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ∼ⲡⲗⲏⲣⲟⲫⲟⲣⲉⲓ∽πληροφορεῖν ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲡⲁⲛⲁϣ
36 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲛϫⲟⲟⲥ ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲉⲙⲡⲟⲇⲓⲟⲛ∽ἐμπόδιον ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲣⲁϣⲉ
37 ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲙⲉⲙⲯⲩⲥⲓⲥ∽μέμψις ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ∼ⲡⲓⲑⲉ∽πείθειν ⲙⲙⲟⲛ
38 ϩⲙ ⲡⲁⲓ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ
39 ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ |g:dipunct| ∼ⲕⲁⲧⲁⲃⲁⲗⲉ∽καταβάλλειν ∼ⲟⲣⲕⲟⲥ∽ὄρκος ⲛⲁⲛ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲛϫⲟⲟⲥ
40 ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲁⲡⲁ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ
40-41 ⲛⲧⲉⲧⲛ∤∼ⲁⲣⲭⲉⲓⲥⲑⲁⲓ∽ⲛⲧⲉⲧⲛ∤ἄρχεσθαι
41 ⲛⲱⲣⲕ ⲁϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓ ⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
42 ⲁⲩ ∼ⲡⲓⲑⲉ∽πείθειν ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲛⲕⲱ ⲡⲁⲛⲁϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲧⲛ
43 ⲁⲙ ∼ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ∽παρακαλεῖν ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛϯ ⲟⲩⲡⲏϣⲉ|num:1/2| ∼ϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧⲥⲉ∽ὁλοκόττινος ⲛⲛⲟⲩⲃ
44 ⲛⲁⲛ ⲙⲛ ⲟⲩ ∼❨ⲧⲣⲓⲙ(ⲏⲥⲓⲟⲛ)❩∽τριμήσιον ⊰❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος ❨(ἥμισυ)❩|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| γ|num:1/3| διὰ χειρὸς εἰς ∼χεῖρια∽⊱χεῖρα ⲙⲛⲛⲥⲁ
44-45 ⲧⲣⲁⲧⲉⲧⲛ∤∼ⲁⲛⲁⲇⲓⲇⲟⲩ∽ⲧⲣⲁⲧⲉⲧⲛ∤ἀναδιδόναι
45 ⲛⲁⲛ ⲛⲡⲉⲓ⊰❨νο(μίσματος)❩ⲛⲡⲉⲓνομίσματος ❨(ἥμισυ)❩|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| γ|num:1/3|⊱γ|num:1/3| ∼ⲉⲩⲗⲟⲅⲱⲥ∽εὐλόγως ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ϫⲓ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ
46 ⲛⲡⲉⲓ ∼ⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲁⲙⲉⲣⲓⲙⲛⲉⲓⲁ∽ἀμεριμνία ⲁⲛⲉⲓ ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲛ ∼ⲡⲓⲑ[ⲉ]∽πείθειν
47 ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ∼ⲁⲡⲁⲧⲏ∽ἀπάτη ϩⲓ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲥⲩⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ∽συναρπαγή
48 ⲁⲩⲱ ∼ⲡⲁⲣⲁⲅⲣⲁⲫⲉ∽περιγραφή ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ∽ἀνάγκη ∼ⲕⲩ∽ⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ∼ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ∽μᾶλλον ⲉⲛⲱⲣⲕ
48-49 ⲙ∤ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
49 ∼ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ∽παντοκράτωρ ⲙⲛ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲉϫⲱⲛ
50 ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲛϫⲓ ⲁⲩⲱ <ⲁⲛ>ⲙⲱϩⲁⲛⲙⲱϩ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲁⲛⲁϣ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧϭⲟⲙ
51 ∼ϩⲟⲣⲟⲥ∽ὅρος ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲙⲛ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲛ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν
52 ⲉⲧⲙⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⊰τοῦτοῦ λοιποῦ⊱λοιποῦ ϩⲁ ϭⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲉϥ ∼ⲁⲛⲏⲕⲉⲓⲥⲑⲁⲓ∽ἀνήκεσθαι
52-53 ⲉⲧⲉⲓ∤∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ∽ⲉⲧⲉⲓ∤κληρονομία
53 ⲛⲙ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲉⲡⲓⲫⲁⲛⲉⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϩⲁⲗⲁⲁⲩ [ⲛ] .ⲓⲕ S-4 .ⲥ
54 S-5 |gap:7| ∼[ⲟⲩ]ⲇ̣ⲉ∽οὔτε ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲧⲛ ϣⲁ ∼ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ∽χρόνος ⲛⲓⲙ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲁⲛⲟⲛ
55 ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲭⲁⲣⲉⲃ ⲙⲛ ⲁⲃⲓⲅⲁⲓⲁ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ
56 ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ∼ⲉϥⲟⲩⲟ∽ⲉϥⲟ ⲡⲙⲛ ∼ⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛ∽πρόσωπον ⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ∼ⲇⲉ∽δέ
57 ∼ⲧⲟⲗⲙⲁ∽τολμᾶν ϩⲓⲱⲱ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὐδέ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲏⲣⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὐδέ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽κληρονόμος ϣⲟⲣⲡ ∼ⲙⲉⲛ∽μέν
58 ϫⲉ ⲉⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩ ϯϩⲏⲩ ⲛⲗⲁⲁⲩ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⲡϣⲟⲣⲡ ∼ⲧⲩⲡⲱⲥ∽τύπος ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ
59 ⲉϥⲟⲩⲟ ⲛϣⲙⲙⲱ ⲉⲡⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲟⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ⲧⲉ ∼ⲧⲣⲓⲁⲥ∽τριάς ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
60 ⲁⲩⲱ ⲛϥϯ ∼ⲗⲟⲅⲟⲥ∽λόγος ⲙⲡ ∼❨ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙ(ⲟⲛ)❩∽πρόστιμον ⲛϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ|num:24| ∼ϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧⲥⲉ∽ὁλοκόττινος ⲛⲛⲟⲩⲃ ∼❨ⲟⲃⲣ(ⲩⲍⲟⲛ)❩∽ὄβρυζος
61 ⊰❨γίν(εται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα κδ|num:24|⊱κδ|num:24| ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲉ ∼❨ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙ(ⲟⲛ)❩∽πρόστιμον ∼ⲛⲧⲛϩⲱⲃ∽ⲛⲧⲛϩⲱⲛ ⲉⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲓ ∼ⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼❨ⲁⲙⲉⲣⲓⲙ(ⲛⲓⲁ)❩∽ἀμεριμνία
62 ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛⲥⲙⲛⲧϥ ⲉⲡⲉⲧⲛⲱⲣϫ ϥⲟⲣϫ ϥⲟ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ ∼ⲉⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽ἐμφανίζειν
63 ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲟϣϥ ⲉⲣⲟⲛ ∼ⲁϥⲥⲟⲧⲙϥ∽ⲁⲛⲥⲟⲧⲙϥ ⲁϥⲣⲁⲛⲁⲛ ⲁⲛ ∼ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ∽παρακαλεῖν ⲛⲟⲩ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ̣ⲩ̣ⲥ̣∽ὑπογραφεύς
64 ⲁϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ∽ὑπογράφειν ⲉⲣⲟϥ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲁⲛⲛⲉϫ ∼ⲙⲁ̣ⲣⲧⲩⲣⲟⲥ∽μάρτυρος ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲛⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ∼ⲉϫⲏⲕ∽ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ
65 ϩⲓ ∼❨ⲛⲟⲙⲓⲕ(ⲟⲥ)❩∽νομικός ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲁⲕⲟⲗⲗⲟⲑⲓⲁ∽ἀκολουθία ⲧⲏⲣⲥ |g:stauros|
66 m2 |g:stauros| ⲁⲛⲁⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲭⲁⲣ[ⲉⲃ]ⲭⲁⲣⲉⲃ [ⲙⲛ]ⲙⲛ [ⲁⲃⲓⲅⲁ]ⲓ̣ⲁ̣ⲁⲃⲓⲅⲁⲓⲁ ⲙⲛ |gap:7|
67 [ⲉⲣⲉⲥⲁⲙⲟⲩⲏ]ⲗⲉⲣⲉⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡⲉⲛ̣[ⲉⲓⲱⲧ]ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ |gap:4|ⲟⲥ ∼ⲥⲩⲛⲏⲛⲉ∽συναινεῖν ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲛⲉⲧⲣⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲡⲉ
67-68 ⲧ̣ⲛ̣∤∼ⲥ̣ⲧ̣ⲟ̣ⲓ̣ⲭⲓ∽ⲧⲛ∤στοιχεῖν
68 ⲉⲧⲉⲓ ∼ⲁⲙⲏⲣⲙⲛⲓⲁ∽ἀμεριμνία ∼ⲧⲩⲡⲟⲥ∽τύπος ∼ϯⲁⲗⲏⲥⲓⲥ∽διάλυσις ⊰ὡςὡς ❨προκ(εῖται)❩⊱προκεῖται ⲁⲛⲟⲕ
69 ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲇⲁⲩⲉⲓⲧ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲁⲩ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός
70 ⲧⲉⲩ ∼ⲏⲧⲓⲥⲓⲥ∽αἴτησις |g:stauros|
71 m1 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡ❨ⲗⲁϣ(ⲁⲛⲉ)❩ⲡⲗⲁϣⲁⲛⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲓⲱⲥⲏⲫ ϯⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
72 ⲁⲛⲟⲕ ⲯⲁⲧⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ |g:stauros|
73 |g:stauros| ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϯⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲯⲁⲧⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟ̣ϥ̣ϩⲁⲣⲟϥ
74 m3 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲧⲱⲛⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος [ⲁ]ⲛⲇⲣⲉⲁⲥⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ
75 ⲁⲛⲟⲕ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ∼❨ⲡⲣⲉ(ⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ⲛⲧ ∼ⲕⲕ⸢ⲗ⸣ⲏⲥⲓⲁ∽ἐκκλησία ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϫⲏⲙⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣ[ⲟϥ]ϩⲁⲣⲟϥ [ϫⲉ]ϫⲉ [ⲛϥ]∼ⲛⲟⲓ∽ⲛϥνοεῖν ⲁⲛ ⲥϩⲁⲓ |g:stauros|
76 m4 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ϩⲁⲙⲱⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ∼ϯⲟⲩ∽ϯⲟ ⲙⲛ[ⲧⲣⲉ]ⲙⲛⲧⲣⲉ
77 ⲁⲛⲟⲕ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲉⲓ ∼ⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἐλάχιστος ∼❨ⲇⲓⲁⲕ(ⲟⲛⲟⲥ)❩∽διάκονος ⲛⲛ ∼ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ∽ἀπόστολος ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣ[ⲟϥ]ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ
77-78 [ⲛϥ]∤∼ⲛⲟⲓ∽ⲛϥ∤νοεῖν
78 ⲁⲛ ⲛⲥϩⲁⲓ |g:stauros| m1 |g:stauros| ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲅⲉⲟⲣⲅⲓⲟⲥ ϯⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
79 ⊰|g:stauros||g:stauros| διʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ Ψάτε Πισραὴλ ❨ἐγράφ(η)❩⊱ἐγράφη