Sematia

p.kru.27.xml

TM: 23189HGV: 23189Date: – Place:

1 m1 S-1 ⊰|g:stauros||g:stauros| ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωοποι[οῦ]ζωοποιοῦ [ὁμο]ουσίουὁμοουσίου τριάδος πατρὸς
2 καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος [❨ἐγρ(άφη)❩]ἐγράφη [❨μ(ηνὸς)❩]μηνὸς |gap:?| [❨ἰνδ(ικτίωνος)❩]ἰνδικτίωνος |gap:?| .
3 S-2 ἐπὶ τῷ δεσπότῃ ἡμῶν διὰ ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου Κύρου ❨Κολλούθ(ου)❩Κολλούθου αρ ἀπὸ ∼τρειῶν∽|num:3|τριῶν|num:3| κ[άσ]τρ[ων]κάστρων
4 καὶ Μεμνονίου |g:stauros|⊱|g:stauros|
5 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲯⲏⲥ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲁⲛⲛⲁ
6 ⲡⲣⲙ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛϫⲏⲙⲉ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός ⲛⲧ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ |g:stauros|
7 ⲉⲓⲧⲓ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲟⲩ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽ὑπογραφεύς ⲉⲧⲣϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ∽ὑπογράφειν ϩⲁⲣⲟⲓ ⸢ⲙⲛ⸣ⲙⲛ ⸢ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉ⸣ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉ
8 ⲉⲧⲣⲉⲩⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν
9 ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲥⲁⲗⲉⲩⲉ∽παρασαλεύειν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος
10 |g:stauros| ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲙⲡⲉⲧⲁⲗⲉ ⲡⲣⲙ
10-11 ⲡⲉⲓ∤∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽ⲡⲉⲓ∤κάστρον
11 ⲛⲟⲩⲱⲧ ϫⲉ ⲧⲓ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ
12 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲯⲏⲥ ⲡⲉⲧϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ
13 ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲡⲉⲧϣⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡ ⲥⲁϩϥ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲧⲉⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις
14 ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧ ∼ⲃⲉⲃⲁⲓⲟⲩ∽βεβαιοῦν ⲉⲧϣⲏϣ ϩⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲟⲩⲱⲧ
15 ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲁⲓⲉⲓ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲓ ∼ⲡⲉⲓⲑⲉ∽πείθειν ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ⲗⲁⲁⲩ
16 ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ∼ⲁⲡⲁⲧⲏ∽ἀπάτη ⲙⲛ ⲟⲩ ∼ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ∽ἀνάγκη
17 ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲕⲏ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ϩⲛ ⲧⲁ ∼ⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ∽προαίρησις ⲙⲙⲓⲛⲉ
18 ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲓⲱⲣⲕ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ∼ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ∽παντοκράτωρ
19 ⲙⲛ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν ⲉϫⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ
20 ϩⲓⲧⲙ ⲡⲟⲩⲉϩ ⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲧⲓ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲕ
21 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲡⲉⲓⲇⲁⲗⲉⲓ ⲡⲉⲧϣⲱⲡ ⲁⲩⲱ
22 ∼ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣ∽ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ∼ⲥⲁⲫⲏⲛⲓⲍⲉ∽σαφηνίζειν ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ϩⲙ ⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ
23 ⲛⲓⲙ ∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ∽δίκαιον ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ
24 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲕ ϫⲓⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ
25 ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϣⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉϥⲛⲏⲩ
26 ⲙⲛⲛⲥⲱⲕ ⲙⲡⲁⲛⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲁⲁⲛϩ ⲛⲧⲥⲁⲭⲟ
27 ⲧϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲃⲗⲗⲉ ⲡⲛⲏⲧ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲛϩⲟⲩⲛ
28 ⲛⲧϩⲓⲣ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲓⲙⲛⲧ ⲛⲛⲣⲙ ⲡϣⲟⲩⲙⲁⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲡⲉⲓⲧⲛ
29 ⲙⲡⲉⲓⲙⲛⲧ ⲛⲡⲏⲓ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲙⲡⲯⲏⲥ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲛϥⲧⲟϣ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ
30 ⲡⲛⲏⲧ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲙⲯⲏⲥ
31 ϩⲛ ⲧⲁ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ∽μακάριος ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲧⲙⲁⲛⲛⲁ ⲧⲁⲣⲉⲕϣⲱⲡⲉ
32 ⲉⲕⲟ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲛⲏⲧ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲛⲉϥⲥⲛⲧⲉ
33 ϣⲁ ⲣⲁⲧⲏⲩ ⲙⲛ ⲛϥ ∼ⲭⲣⲓⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽χρηστήριον ⲉⲧ ∼ⲁⲛϩⲏⲕⲉⲓⲥⲑⲁⲓ∽ἀνήκεσθαι ⲉⲣⲟϥ
34 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲛϥ ∼ⲑⲉⲥⲓⲥ∽θέσις ∼ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ∽ἀρχαῖος ⊰καὶκαὶ παλαιόψιν οὕτω̣οὕτω
35 ∼περιεχούσις∽⊱περιεχούσης ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲛⲧⲁⲛ ∼ⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲉⲓ∽συμφωνεῖν ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ
36 ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲣ ⲁⲛⲁⲛ ⲙⲡ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ⲥⲛⲁⲩ|num:2| ⲡⲉⲓ
37 ⲟⲩ ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος ⲛⲛⲟⲩⲃ ∼ⲟⲃⲣⲩⲍⲟⲛ∽ὄβρυζος ⊰❨γί(νεται)❩γίνεται ❨νο(μισμάτιον)❩νομισμάτιον α|num:1| ἕν ❨ὄβρ(υζον)❩⊱ὄβρυζον ∼ϩⲱⲥⲧⲉ∽ὥστε
38 ⲉⲣⲟⲕ ⲧⲁⲣⲕⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ
39 ⲙⲡⲛⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϩⲓ ϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲣⲟ ⲙⲡⲁⲁⲛϩ
40 ⲛⲧⲥⲁⲭⲟ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲃⲗⲗⲉ ⲛⲅⲣ ⲡϥϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲓⲛ
40-41 ⲛⲉϥ∤ⲥⲛⲧⲉ
41 ϣⲁ ⲣⲁⲧⲏⲩ ⲙⲛ ⲛϥ ∼ⲭⲣⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽χρηστήριον ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ∼ⲁⲛϩⲏⲕⲉⲓⲥⲑⲁⲓ∽ἀνήκεσθαι
42 ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉϥ ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ ⲉⲛϭⲓϫ
43 ⲉϭⲓϫ ⲛⲛⲟⲩⲃ ∼ⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲛ∽δόκιμος ⲁⲩⲱ ∼ⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲟⲛ∽κεφάλαιος ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά
44 ∼ⲇⲓⲁⲥⲧⲁⲗⲙⲟⲥ∽διασταλμός ⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡⲡⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ{ⲡ} ∼ⲇⲏⲗⲟⲩ∽δηλοῦν ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲡⲉ ⲉϫⲡⲟϥ
45 ⲛⲁⲕ ∼ⲉⲟⲩⲉϩϫⲡⲟϥ∽ⲉⲟⲩⲉϩⲙ $ϫⲡⲟϥ ⲛⲁⲕ ∼ⲇⲓⲟⲓⲕⲉⲓ∽διοικεῖν ⲙⲙⲟϥ ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ∽οἰκονομεῖν
46 ⲙⲙⲟϥ ∼ⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲉⲓ∽φιλοκαλεῖν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲱϩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧⲁϥ ⲉⲡϣⲕⲁⲣ
47 ∼ⲇⲱⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ⲙⲙⲟϥ ∼ⲡⲁⲣⲁⲭⲱⲣⲉⲓ∽παραχωρεῖν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲁⲁϥ
48 ∼ⲕⲁⲧⲁⲗⲗⲁⲅⲏ∽καταλλαγή ⲉⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ∼ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽χαρίζειν ⲙⲙⲟϥ
48-49 ∼ⲁⲡⲟ∤ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽ἀποχαρίζειν
49 ⲙⲙⲟϥ ⲉⲕⲁⲁϥ ⲛⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲕϣⲉⲉⲣⲉ
50 ⲉϣⲟⲡϥ ⲛⲛⲉⲕ ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽κληρονόμος ∼ⲭⲣⲱ∽χρῆσθαι ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲥⲙⲟⲧ
51 ⲛⲓⲙ ⊰κατὰκατὰ πᾶσαν νομὴν καὶ δεσποτείαν⊱δεσποτείαν ϩⲓ ∼ⲕⲁⲧⲟⲭⲏ∽κατοχή
52 ∼ⲁⲓⲱⲛⲓⲟⲥ∽αἰώνιος ⊰ποτέποτέ καιρῷ⊱καιρῷ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲛⲉϩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε
53 ⲁⲛⲟⲕ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲱⲛⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲟⲩ ⲛⲟⲩⲁ ∼ⲏ∽ ϣⲟⲩ
53-54 ⲛ∤ⲥⲛⲁⲩ
54 ∼ⲏ∽ ϩⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛϥ ∼ⲉⲛⲉⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲁⲕ ϩⲛ ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽δικαστήριον
55 ∼ⲏ∽ ⲙⲡⲃⲟⲗ ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽δικαστήριον ∼ⲏ∽ ⲛⲧⲁⲥⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲡⲣⲟⲥⲉⲗⲉⲥⲓⲥ∽προσέλευσις
56 ∼ⲕⲁⲧⲁ∽ⲣⲟⲕκατάⲣⲟⲕ ϩⲁϩⲧⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲛⲓⲙ ϣⲟⲣⲡ ∼ⲙⲉⲛ∽μέν
57 ϥⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ ∼⊢❨ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ❩⊣∽πνεῦμα ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
58 ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲓ ⲉⲡ ∼ⲗⲟⲅⲟⲥ∽λόγος ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ∽πρόστιμον ⲛⲥⲟⲟⲩ|num:6| ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος
59 ⲛⲧ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥϩⲱⲛ
60 ⲉⲧⲉⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲉⲩⲱⲣϫ ⲛⲁⲕ ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲧⲉⲓ ∼ⲱⲛⲏ∽ὠνή ⲥⲟⲣϫ ⲥϭⲙϭⲟⲙ
61 ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ ∼ⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽ἐμφανίζειν ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ∼ⲁⲣⲭⲏ∽ἀρχή
62 ⲛⲓⲙ ϩⲓ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲛⲥⲟⲩϫⲛⲟⲩⲓ ⲛⲧⲁ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓⲉ∽ὁμολογεῖν
63 m2 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲯⲏⲥ ∼ⲥⲧⲉⲭⲉ∽στοιχεῖν ⲉⲧⲉⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις |g:stauros|
64 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲡⲉⲓ ∼ⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛ∽πρόσωπον ∼ⲉⲧⲓ∽αἰτεῖν ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ
65 ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲉϥ ∼ⲛⲟⲓ∽νοεῖν ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲟ ⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
66 m3 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ϯⲱ ∼ⲙⲛⲙⲧⲣⲉ∽ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
67 m4 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁⲩⲥⲧⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ϯ<ⲱ>ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
68 m1 ⊰|g:stauros||g:stauros| διʼ ἐμοῦ Ἀριστοφάνου ❨υἱο(ῦ)❩υἱοῦ Ἰωάννου ἀπὸ ❨κάστρ(ου)❩κάστρου Μεμνωνίου ἐγράψα |g:stauros|⊱|g:stauros|