Sematia

p.kru.19.xml

TM: 23186HGV: 23186Date: – Place:

1 m1 S-1 ἐν ὀνόματι τῆς̣τῆς ἁγίας καὶ
2 ζωοποιοῦ ὁμοουσίου
2-3 τριά∤δος
3 πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου ❨πν(εύμ)α(τος)❩πνεύματος .
4 S-2 ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς ❨Ἁθ(ὺρ)❩Ἁθὺρ η|num:8| , ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος ❨πρώτ(ης)❩πρώτης
5 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ϩⲗⲗⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ
5-6 ⲙⲡ∤∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽ⲙⲡ∤μακάριος
6 ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲣⲙ
6-7 ⲡ∤∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽ⲡ∤κάστρον
7 ⲛϫⲏⲙⲉ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός
8 ⲛⲧ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ⲉⲣⲙⲱⲛⲧ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ
9 ⲛⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲏⲛⲁ
10 ⲙⲛ ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ∼ⲅⲛⲏⲥⲓⲟⲥ∽γνήσιος
11 ϫⲉ ∼ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ∽ἐπειδή ϩⲛ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲧⲁⲓ
12 ⲉⲧⲛⲛϩⲏⲧⲥ ∼ⲇⲉⲕⲁⲧⲏⲥ|num:10|∽δέκατος ∼❨ⲓⲛⲇⲓⲕ(ⲧⲓⲱⲛⲟⲥ)❩∽ἰνδικτιών
13 ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ
13-14 ∼ⲥⲧⲉⲛⲟⲩ∤ⲥⲓⲥ∽στένωσις
14 ⲉϫⲱⲓ ⲙⲛ ⲧⲉⲧⲛⲙⲁⲁⲩ
15 ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲓⲧⲓ ⲡⲏⲓ
15-16 ⲛⲧⲉⲧⲛ∤∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ∽ⲛⲧⲉⲧⲛ∤μακάριος
16 ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲥⲁⲣⲣⲁ
17 ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕⲟⲥⲙⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ
17-18 ⲛⲓⲱ∤ⲥⲏⲫ
18 ⲁⲓϫⲓ ⲧⲉϥ ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲛⲧⲟⲟⲧϥ
19 ⲉⲧⲉ ⲧⲓⲟⲩ|num:5| ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος ⲁⲛϫⲟⲟⲩ
20 ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲛ ⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩ
21 ⲉϥϩⲓ ⲡϩⲓⲣ ⲛⲡⲣⲟⲩⲇⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός
22 ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⲛϥ ∼ⲑⲉⲥⲓⲥ∽θέσις
23 ∼ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ∽ἀρχαῖος ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩ ϩⲛ
24 ⲧⲉⲩ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲧⲉⲛⲟⲩ ∼ⲇⲉ∽δέ
25 ⲧⲓ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν ⲁⲛⲟⲕ ϩⲗⲗⲱ
26 ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ
27 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ
28 ⲙⲏⲛⲁ ⲙⲛ ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲙⲡⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ
29 ⲛⲧⲁϥϣⲟⲡϥ ⲙⲛ ⲧⲉⲧⲛⲙⲁⲁⲩ
30 ⲛϩⲟⲩⲛ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ
31 ⲛϣⲃⲃⲓⲱ ⲛⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁϥ
32 ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕⲟⲥⲙⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ
32-33 ⲛⲓ∤ⲱⲥⲏⲫ
33 ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ
33-34 ⲉⲧⲉⲓⲛⲁⲟⲩ∤ⲱⲛϩ
34 ⲛϥ ∼ⲑⲉⲥⲓⲥ∽θέσις ∼ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ∽ἀρχαῖος
35 ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ∼ἐκ∽ἐκ
35-36 ∼τετ∤ραγωνον∽τετραγώνου
36 ⲡⲣⲏⲥ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ
37 ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲡⲁ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος
38 ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲡϩⲏⲧ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲧ ∼ⲭⲏⲣⲁ∽χήρα
39 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲟ
39-40 ⲛⲁⲩⲑⲉⲛ∤ⲧⲉⲥ
40 ⲟⲩⲏⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲓⲣ
40-41 ∼ⲇⲏ∤ⲙⲟⲥⲓⲟⲛ∽δημόσιον
41 ⲡⲉⲓⲉⲃⲧⲉ ⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲗⲁ
42 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ϩⲏⲗⲓⲁⲥ
43 ⲡⲉⲙⲛⲧⲉ ⲡϩⲓⲣ ∼ⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ∽δημόσιον
44 ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲧⲟϣ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲏⲓ
45 ⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲥⲁ ⲥⲁ
45-46 ⲛⲓ∤ⲙ
46 ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲉⲣⲱⲧⲛ
47 ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓ
48 ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ
48-49 ⲛⲧⲉⲧⲛ∤ⲉⲣ
49 ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲡⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ
49-50 ⲉⲧⲙ∤ⲙⲁⲁⲩ
50 ϫⲉ ⲛⲛⲉⲓⲉϣ ϭⲙ ϭⲟⲙ
51 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲁⲛⲟⲕ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲏⲣⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε
52 ⲥⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲱⲛⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϫⲱϩ
53 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϫⲱϩ ⲛϫⲱϩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε
54 ϣⲙⲙⲟ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲣⲙ ⲉⲛⲏⲓ
55 ∼ⲉⲛⲁⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲏⲧⲛ ϩⲁ ⲡⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ
56 ⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ∼ⲉⲓ∽εἰ ∼ⲇⲉ∽δέ
57 ⲛϥ ∼ϩⲉⲛⲁⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛ
57-58 ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏ∤ⲣⲓⲟⲛ∽δικαστήριον
58 ∼ⲏ∽ ⲛⲡⲃⲟⲗ
58-59 ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏ∤ⲣⲓⲟⲛ∽δικαστήριον
59 ∼ⲉⲓⲇⲉ∽εἴτε ϩⲛ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ∼ⲉⲓⲇⲉ∽εἴτε
60 ϩⲛ ⲧⲟϣ ∼ⲏ∽ ⲛⲡⲃⲟⲗ
60-61 ⲛⲉⲛ∤∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽ⲛⲉⲛ∤νομός
61 ⲛⲉⲛⲧⲟϣ ⲛϥⲕⲓⲙ
62 ⲉⲣⲱⲧⲛ ∼ϩⲟⲗⲱⲥ∽ὅλως ϩⲁ ⲡⲏⲓ
63 ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ∼ⲇⲏⲗⲟⲩ∽δηλοῦν
64 ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲡⲟϥ
65 ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϩⲙ ϫⲡⲟϥ
66 ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛ ∼ⲇⲓⲟⲓⲕⲉⲓ∽διοικεῖν ⲙⲙⲟϥ
67 ⲛⲧⲉⲧⲛ ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ∽οἰκονομεῖν ⲙⲙⲟϥ
68 ⲛⲧⲉⲧⲛ ∼ⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲉⲓ∽φιλοκαλεῖν ⲙⲙⲟϥ
69 ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϩ ⲛϩⲏⲧϥ
70 ⲛⲧⲉⲧⲛ ∼ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽χαρίζειν ⲙⲙⲟϥ
71 ⲛⲧⲉⲧⲛ ∼ⲁⲡⲟⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽ἀποχαρίζειν ⲙⲙⲟϥ
72 ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲁϥ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ
73 ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲟϫⲡϥ ⲛⲛⲉⲧⲛ
73-74 ∼ⲕⲗⲏ∤ⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽κληρονόμος
74 ∼ⲁⲡⲗⲱⲥ∽ἁπλῶς ⲛⲧⲉⲧⲛ
74-75 ∼ⲭⲣ∤ⲱ∽χρῆσθαι
75 ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ
76 ⲉⲧⲉϩⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ
77 ∼ϩⲟⲗⲱⲥ∽ὅλως ∼ϩⲉⲛⲁⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲏⲧⲛ ϩⲁⲣⲟϥ
78 ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲡⲉⲧⲛⲱⲣϫ
79 ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲡⲉⲓ ∼ⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον
80 ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲛⲏⲧⲛ ϥⲟⲣϫ
81 ϥϭⲙ ϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ϥ
81-82 ∼ⲃⲉⲃⲁⲓ∤ⲟⲩ∽βεβαιοῦν
82 ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲛⲁ
82-83 ∼ⲙⲫ∤ⲁⲛⲓⲍⲉ∽ἐμφανίζειν
83 ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧϥ
84 ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲓ ⲛⲧⲁ
84-85 ∼ϩⲟⲙⲟⲗ∤ⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν
85 ⲁⲩⲟϣⲥ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲓⲥⲟ 86 .-ⲧⲙⲉⲥ S-3 ⲁⲓⲧⲁϫⲣⲟⲥ
85-87 ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣ∤ⲁⲫⲉⲩⲥ∽ὑπογραφεύς
87 ϩⲓ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ∽μάρτυρος
88 ⲁⲓⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός
89 ∼ⲁⲕⲟⲗⲗⲟⲑⲓⲁ∽ἀκολουθία ⲛⲉ̣ⲛⲛⲉⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος |g:stauros|
90 m2 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ
91 ⲡϣⲏⲣⲉ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲡⲓⲥⲁⲧⲉ
92 ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ
93 ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ∼❨ⲡⲣⲏⲥ(ⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ⲁⲓⲥϩⲁⲓ
94 ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲉϥ ∼ⲛⲟⲓ∽νοεῖν
95 ⲥϩⲁⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ
96 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ
97 ⲕⲁⲣⲁⲕⲟⲥ ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
98 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ
99 §m1 |g:stauros| διʼ ἐμοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ψάτη ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη |g:stauros|
100 ⲁⲩⲱ ⲇⲁⲩⲓⲇ̣ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲏⲛⲁ ⲙⲛ ⲧⲥⲱ[ⲛⲉ]ⲧⲥⲱⲛⲉ
101 ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲉ̣ϩ̣|gap:4|ⲗ̣ⲉϩ|gap:4|ⲗ ⲛⲡⲏⲓ
101-102 ⲛⲧⲉⲧ[ⲛ]∤ⲙⲁⲁⲩⲛⲧⲉⲧⲛ∤ⲙⲁⲁⲩ
102 ⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲕⲟⲥ[ⲙⲁ]ⲛⲕⲟⲥⲙⲁ
103 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲓⲱⲥ(ⲏⲫ)❩ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⊰ἐπὶἐπὶ τῷ⊱ⲉⲣⲟ̣ⲓ̣τῷⲉⲣⲟⲓ ⲡⲏⲓ
104 ⲛⲧⲁⲓϣⲟⲡϥ ⲙⲛ ⲧⲉⲧⲛⲙⲁⲁⲩ
105 ϩⲓ ∼❨ϩⲁⲅⲓⲟ(ⲥ)❩∽ἅγιος ⲁⲡⲁ ❨ⲫⲟⲓⲃ(ⲁⲙⲱⲛ)❩ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲧⲛⲁ̣ⲧ̣ⲁ̣ⲁ̣ϥ̣ⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ |gap:2|
106 ⲛⲏⲧⲛ ϩⲁ ⲡⲏⲓ ⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁϥ
107 ⲛ❨ⲕⲟⲥⲙ(ⲁ)❩ⲛⲕⲟⲥⲙⲁ