Sematia

p.kru.14.xml

TM: 23183HGV: 23183Date: – Place:

1 m1 S-1 ⊰|g:stauros||g:stauros| ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωοποιοῦ ὁμοουσίου τριάδος
2 πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος |g:stauros| ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη ❨μη(νὸς)❩μηνὸς ❨Π(α)χ(ὼν)❩Παχὼν δ̣|num:4|δ|num:4| , ❨ἰ(ν)δ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος θ|num:9|
3 ἀπὸ ❨Διοκλη(τιανοῦ)❩Διοκλητιανοῦ ❨ἐ(τ)ῶ(ν)❩ἐτῶν ❨τὴ(ν)❩τὴν σήμερον ἡμέραν υοβ|num:472|
4 ἐπὶ τῷ δεσπότῃ ἡμῶν διὰ ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου Κωμέτου υἱοῦ Χαὴλ διοικητοῦ
5 κάστρου Μεμνωνίου⊱Μεμνωνίου
6 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲡⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ
7 ⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲉⲓⲛ ⲡⲣⲙ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛϫⲏⲙⲉ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός ⲛⲧ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις
8 ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲉⲓⲧⲓ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲟⲩ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽ὑπογραφεύς ⲉⲧⲣϥ
8-9 ∼ϩⲩⲡⲟ∤ⲅⲣⲁⲫⲏ∽ὑπογράφειν
9 ϩⲁⲣⲟⲓ ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν
10 ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ∼ⲁⲑⲏⲧⲉⲓ∽ἀθετεῖν ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ∼ⲛⲁϣⲟⲗϥ∽ⲛⲁⲧϣⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ
11 ϩⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ⲉⲓⲣ ϩⲟⲩⲟ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ
11-12 ϩⲉⲛ∤ⲕⲉⲙⲛⲧⲣⲉ
12 ∼ⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἀξιόπιστος ⲛⲁⲓ ⲉⲧ[ⲛⲁ]∼[ⲙⲁ]ⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ∽ⲉⲧⲛⲁμαρτυρίζειν ⲉⲣⲟϥ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός
13 ⲧⲁ ∼ⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲧⲱⲓ ⲙⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲛ ⲧⲁ ∼ⲡⲣⲟⲑⲩⲙⲓⲁ∽προθυμία
14 |g:stauros| ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛϩⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ
15 ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲓⲟⲥⲏⲫ ⲡⲣⲙ ⲡⲉⲓ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον
16 ∼ⲛⲟⲩⲧ∽ⲛⲟⲩⲱⲧ ϫⲏⲙⲉ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός ⲛⲧⲉⲓ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ⲛⲟⲩⲧ ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ∼ⲭⲁⲓⲣⲉⲓⲛ∽χαίρειν
17 ϫⲉ ⲧⲓ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲡⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ
18 ⲡⲉⲧϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
18-19 ⲡⲉⲧ∤ϣⲱⲡ
19 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ⲥⲁϩϥ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲧⲉⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲥⲏϩ
20 ⲉⲧ ∼ⲃⲉⲃⲁⲓⲟⲩ∽βεβαιοῦν ⲉⲧϣⲏϣ ϩⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲓⲧⲟⲟ̣ⲩ̣ⲛⲁⲓⲧⲟⲟⲩⲛ ⲁⲓⲧⲓ
21 ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ϩⲛ ⲟⲩⲥ̣ⲃ̣ⲱⲟⲩⲥⲃⲱ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲛ ⲟⲩ ∼ⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ∽λογισμός
22 ⲉⲛⲁⲧⲡⲟⲟⲛϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ ⲟⲩ ∼ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ∽πίστις ⲉⲥⲟⲣϫ ⲙⲛ ⲟⲩ ∼ⲇⲓⲁⲛ̣ⲟⲓⲥⲓⲥ∽διανόησις
23 ⲉⲥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ
24 ϩⲓ ∼ⲁⲡⲁⲧⲏ∽ἀπάτη ϩⲓ ∼ⲥⲩⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ∽συναρπαγή ϩⲓ ∼ⲡⲉⲣⲓⲅⲣⲁⲫⲏ∽περιγραφή ⲉⲙⲛ ⲟⲩ ∼ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ∽ἀνάγκη
25 ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲕⲏ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ἐν πάσῃ ἀγαθῇ καὶ
26 καλῇ ∼προεραίση∽⊱προαιρέσει ⲉⲓⲱⲣⲕ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
27 ∼ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ∽παντοκράτωρ ⲙⲛ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν
28 ⲉϫⲱⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲧⲓ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ
29 ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧϣⲱⲡ
30 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ∼ⲥⲁⲫⲏⲛⲓⲍⲉ∽σαφηνίζειν ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ
30-31 ⲙⲛⲧ∤ϫⲟⲉⲓⲥ
31 ⲛⲓⲙ ∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ∽δίκαιος ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις
32 ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲕ ϫⲓⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ
32-33 ⲛ∤ϩⲟⲟⲩ
33 ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϣⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ
34 ⲛⲓⲙ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲕ ⲙⲡⲁⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ
35 ⲉⲧϩⲓ ⲧⲡⲁⲓⲗⲁⲕⲏⲛⲏ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲙⲡⲉⲓⲧⲛ ⲙⲡⲏⲓ ⲙⲫⲓⲗⲟⲑⲉⲟⲥ
36 ⲙⲫⲏⲩ ⲙⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉϫⲱⲓ ϩⲁ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος
37 ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ⲛⲧⲟϥ ϩ[ⲱ]ⲱϥϩⲱⲱϥ ⲛⲧⲁϥϣⲟⲡϥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲥ
38 ⲛⲧⲣⲁⲕⲟⲧⲉ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲥ ⲙⲡⲭⲉⲣ ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩ ∼ⲁⲅⲟⲣⲁⲥⲓⲁ∽ἀγορασία
39 ∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ∽δίκαιος ϩⲓⲧⲛ ⲟⲩ ∼ⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲓⲛⲁⲧⲁⲁϥ
40 ⲛⲁⲕ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲩⲱⲣϫ ⲛⲁⲕ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲕ
41 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲛϥ ∼ⲑⲉⲥⲓⲥ∽θέσις ∼ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ∽ἀρχαῖος ⊰καὶκαὶ παλαιόψιν οὕτω
42 περιέχουσιν⊱περιέχουσιν ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛϥⲧⲟϣ ⲡⲣⲏⲥ ⲧⲥⲁ̣ⲩ̣ⲑ̣ⲉⲧⲥⲁⲩⲑⲉ
42-43 ⲛ∤ⲡⲁϩⲁⲙ
43 ⲡϩⲏⲧ ⲡϩⲓⲣ ∼ⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ∽δημόσιον ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲟ ⲛⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ
44 ⲡⲉⲓⲃⲧ ⲑⲁⲛⲓⲁ ⲧϣⲉ ⲛⲕⲟⲙⲉⲥ ⲡⲉⲓⲙⲛⲧ ⲡⲏⲓ ⲙ❨ⲫⲓⲗⲟⲑ(ⲉⲟⲥ)❩ⲙⲫⲓⲗⲟⲑⲉⲟⲥ
45 ⲙⲫⲏⲩ ⲛⲧⲟϣ ⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲁ ⲥⲁ
46 ⲛⲓⲙ ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛ ∼ⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲉⲓ∽συμφωνεῖν ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ
47 ⲡⲉ ⲥⲟⲟⲩ|num:6| ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος ⲛⲛⲟⲩⲃ ∼ⲟⲃⲣⲩⲍⲟⲛ∽ὄβρυζος ⲙⲡϣⲓ ⲙⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον
48 ⲛϫⲏⲙⲉ ⊰❨γί(νεται)❩γίνεται ❨(νομίσματα)❩νομίσματα ς|num:6| ἕξ|num:6| ❨ὄβρ(υζα)❩ὄβρυζα ❨ζύ(γῳ)❩ζύγῳ ❨κάστρ(ο)υ❩κάστρου ❨Μεμνω(νίων)❩⊱Μεμνωνίων ⲧⲉ ∼ⲧⲉⲗⲉⲓⲁ∽τέλειος ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲛⲧⲓⲙⲓⲛⲉ
49 ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧ ϩⲓⲧⲟⲟⲕ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ
50 ⲡⲉⲧϣⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ∼ⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ∽ὀνομάζειν ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲡⲉ
51 ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ διὰ χειρὸς εἰς χεῖρα οἴκοθεν⊱οἴκοθεν ⲛⲛⲟⲩⲃ
51-52 ⲛ∤∼ⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲛ∽ⲛ∤δόκιμος
52 ⲁⲩⲱ ∼ⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲟⲛ∽κεφάλαιος ∼ϩⲱⲥⲧⲉ∽ὥστε ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲧⲟⲕ
53 ϩⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧϣⲱⲡ ⲁⲩⲱ
54 ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ⲥⲁϩϥ ⲉⲕⲛⲁⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲁⲩⲱ
55 ⲛⲅ ∼ⲕⲩⲣⲓⲉⲩⲉⲥⲑⲁⲓ∽κυριεύεσθαι ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ
56 ϩⲓ ⲧⲡⲁⲓⲗⲁⲕⲓⲛⲏ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲛϥⲧⲟϣ ⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲛⲁⲕ
57 ⲉⲡⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⊰∼ἐκ∽ἐκ ∼τετράγωνον∽⊱τετραγώνου ϫⲓⲛ ⲛϥⲥⲛⲧⲉ ϣⲁ ⲣⲁⲧⲏⲩ
58 ⲙⲛ ⲛⲕⲉ ∼ⲭⲣⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽χρηστήριον ⲉⲧ ∼ⲁⲛϩⲏⲕⲉⲓⲥⲑⲁⲓ∽ἀνήκεσθαι ⲉⲣⲟϥ ⲛⲅⲣ ⲡϥϫⲟⲉⲓⲥ
59 ϩⲓⲱⲱⲕ ⲙⲛ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲕ ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽κληρονόμος ⲙⲛ
60 ⲙⲛ{ⲙⲛ} ⲛⲉⲕϫⲱϩ ⲛϫⲱϩ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ∼ⲇⲓⲁⲥⲧⲁⲗⲙⲟⲥ∽διασταλμός ⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ
61 ⲡ∼ⲇⲏⲗⲟⲩ∽{ⲡ}δηλοῦν ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲡⲉ ⲉϫⲡⲟϥ ⲛⲁⲕ ⲉⲟⲩⲉϩⲙ ϫⲡⲟϥ
62 ⲛⲁⲕ ∼ⲇⲓⲟⲓⲕⲉⲓ∽διοικεῖν ⲙⲙⲟϥ ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ∽∽οἰκονομεῖν ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ∽∽οἰκονομεῖν ⲙⲙⲟϥ
62-63 ∼ⲟⲓⲕⲟ∤ⲛⲟⲙⲉⲓ∽οἰκονομεῖν
63 ⲙⲙⲟϥ ∼ⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲉⲓ∽φιλοκαλεῖν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲱϩ
63-64 ⲛ∤ϩⲏⲧϥ
64 ⲉⲕⲁⲁϥ ⲉⲡϣⲕⲁⲣ ∼ⲇⲱⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ⲙⲙⲟϥ ∼ⲡⲁⲣⲁⲭⲱⲣⲉⲓ∽παραχωρεῖν
65 ⲉⲁⲁϥ ∼ⲕⲁⲧⲁⲗⲗⲁⲅⲏ∽καταλλαγή ⲉⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ∼ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽χαρίζειν ⲙⲙⲟϥ
66 ∼ⲁⲡⲟⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽ἀποχαρίζειν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲕⲁⲁϥ ⲛⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲉϣⲟϫⲡϥ
67 ⲛⲛⲉⲕ ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽κληρονόμος ∼ⲭⲣⲱ∽χρῆσθαι ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲥⲙⲟⲧ
68 ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ κατὰ πᾶσαν νομὴν καὶ δεσποτείαν⊱δεσποτείαν
69 ϩⲓ ∼ⲕⲁⲧⲟⲭⲏ∽κατοχή ∼ⲁⲓⲱⲛⲓⲟⲥ∽αἰώνιος ⊰κυρίωςκυρίως καὶ ❨ἀνεπικωλύτ(ως)❩ἀνεπικωλύτως
70 πότε καιρῷ⊱καιρῷ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲛⲉϩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲁⲛⲟⲕ
71 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲱⲛⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲟⲩ ⲛⲟⲩⲁ
72 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲟⲩ ⲛⲥⲛⲁⲩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϥ
72-73 ∼ⲁⲛ∤ϩⲏⲕⲉⲓⲥⲑⲁⲓ∽ἀνήκεσθαι
73 ⲉⲡⲁ ∼ⲅⲉⲛⲟⲥ∽γένος ⲛϥⲥⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲡ[ⲣⲟⲫⲁⲥⲓ]ⲥ∽πρόφασις
74 ∼ⲕⲁⲧⲁ∽ⲣⲟⲕκατάⲣⲟⲕ ϩⲁϩⲧⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲉ̣|gap:8|ⲉ|gap:8|
75 ϩ̣ⲁ̣ϩⲁ ⲉ̣[ⲟⲟⲩ]ⲉⲟⲟⲩ |gap:7|ⲙ̣|gap:7|ⲙ ϩ̣ⲓ̣ϩⲓ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία |gap:2|ⲉⲧⲉⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις
76 ⲧⲁⲓ ∼ⲏ∽ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ⲛⲧⲁⲥ ⲡⲉⲧⲏⲣϥ ϣⲟⲣⲡ ∼ⲙⲉⲛ∽μέν
76-77 ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲙ∤ⲙⲁⲩ
77 ∼ⲱⲫⲉⲗⲉⲓ∽ὠφελεῖν ⲛⲗⲁⲁⲩ ∼ⲡⲣⲟⲧⲟⲧⲩⲡⲟⲥ∽πρωτοτύπως ⲙⲉⲛ ϥⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ
78 ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ ∼⊢❨ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ❩⊣∽πνεῦμα ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ
78-79 ⲛϥ∤ⲧⲓ
79 ⲉⲡ ∼ⲗⲟⲅⲟⲥ∽λόγος ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ∽πρόστιμον ⲙⲙⲁⲁⲃ ⲧⲁⲁⲥⲉ|num:36|
79-80 ⲛ∤∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟ)ⲧ(ⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ⲛ∤ὁλοκόττινος
80 ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲧ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲉⲧ ∼ⲡⲣⲁⲧⲧ[ⲉⲥⲑⲁ]ⲓ∽πράττεσθαι
81 ϩⲙ ∼ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ∽καιρός ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ∼ⲉⲡⲉⲧⲓⲙⲓ̣ⲁ∽ἐπιτιμία
81-82 ⲛⲧⲁⲛ∤∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽ⲛⲧⲁⲛ∤νόμος
82 ∼ϩⲟⲣⲓⲍⲉ∽ὁρίζειν ⲙⲙⲟⲥ ⲉϫ ⲡⲉⲧⲛⲁ ∼ⲧⲟⲗⲙⲁ∽τολμᾶν
83 ⲛϥ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ∼ⲁϫⲛ∽ⲉϫⲛ ⲛⲁⲓ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ
84 ⲛϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲉⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲉⲧⲥⲏϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ∼ⲡⲉⲡⲁⲓⲟⲩ∽βεβαιοῦν
85 [ⲉⲩⲱ]ⲣ̣ϫ̣ⲉⲩⲱⲣϫ ⲛⲁⲕ ⲙ̣|gap:3|ⲉⲭ̣|gap:3|ⲟⲕⲙ|gap:3|ⲉⲭ|gap:3|ⲟⲕ ⲥⲟⲣϫ ⲥϭⲙϭⲟⲙ
86 illegible
87 ⲛⲓⲙ ϩⲓ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲓ ⲛⲧⲁ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν |g:stauros|
88 m2 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲟⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ|gap:3|ⲉ̣ⲙ|gap:3|ⲉ
89 ⲙⲉⲛ ⲡⲁⲡⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲛⲑⲁⲛⲁⲥⲉ
90 ⲧⲉⲛⲱ ⲙⲉⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲉ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός
91 ⲑⲉ ⲉⲥⲥⲏ̣ϩ̣ⲉⲥⲥⲏϩ ⲙⲙⲟⲥ |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲥⲁⲕ
92 ⲡϣⲏⲣⲉ |gap:1|ⲉⲕⲟⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲉ
93 ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲉⲩ ∼ⲛⲟⲓ∽νοεῖν ⲥϩⲁⲓ
94 m3 |g:rho-cross| ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ
95 ⲧⲓⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲏⲧⲉⲥ∽αἴτησις ⲛⲧⲉ ∼ⲡⲣⲁⲥⲉⲥ̣∽πρᾶσις |g:stauros|
96 m1 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲟⲙⲉⲥ ∼ⲇⲓ[ⲟⲓⲕⲏⲧ]ⲉⲥ∽διοικητής ⲙⲛ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ
96-97 ⲛ∤ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ
97 ⲙⲛ ⲁⲡⲁ ⲡⲓⲕⲧⲱⲣ ⲛⲕⲱⲙⲉⲥ ⲧⲛⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ
98 ⲁ[ⲛⲟⲕ]ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲫ[ⲁⲛⲏⲥ]ⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲫⲁⲛⲏⲥ [ⲡϣⲏ]ⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛ[ⲛⲏⲥ]ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ [ⲁⲛⲓ]∼[ⲡ]ⲣ̣[ⲟⲥⲱⲡⲟⲛ]∽ⲁⲛⲓπρόσωπον
99 ∼ⲁⲓⲧⲉⲓ∽αἰτεῖν ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲟ̣ⲩ̣ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲧ̣ϩ̣ⲟ|gap:5|ⲧ̣ⲏⲥⲧϩⲟ|gap:5|ⲧⲏⲥ |g:stauros|
100 m3 |g:rho-cross| ⲁⲛⲟⲕ |gap:?| ⲧⲓⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ
101 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ
102 ϫⲉ ⲙⲁϥ ∼ⲛⲱⲉ∽νοεῖν ⲛⲥϩⲁⲓ |g:stauros|
103 m1 ⊰διʼδιʼ ἐμοῦ Ἀριστοφάνου ❨υἱο(ῦ)❩υἱοῦ Ἰωάννο̣υ̣Ἰωάννου ἐγένετο |g:stauros|⊱|g:stauros|