Sematia

p.kru.13.xml

TM: 23182HGV: 23182Date: – Place:

1 m1 S-1 ⊰|g:stauros||g:stauros| ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ∼ζωοπουμοουσιου∽ζωοποιοῦ $ὁμοουσίου ∼τριδος∽τριάδος πατρὸς
2 καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίας πνεύματος . S-2 ❨ἐγρά(φη)❩ἐγράφη ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς ∼Χοιχ∽Χοιὰχ δ|num:4| , ❨ἰν̣δ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος ∼τυβτηρα∽δευτέρας
3 δεσπότου ἡμῶν Ἀργαμα υἱοῦ Ἐρδ ❨εὐκλ(εεστάτου)❩εὐκλεεστάτου ἀμε̣ίραἀμείρα ❨Ἑρμό(ν)θ(εως)❩Ἑρμόνθεως ∼πόλις∽πόλεως
4 ∼κάστρον∽κάστρου ∼Μεμνομιον∽⊱Μεμνονίων ϫⲏⲙⲏ ⲭⲁⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲯⲙⲱ ∼❨ⲇⲓⲏⲕ(ⲏ)ⲧ(ⲥ)❩∽διοικητῄς
5 ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲁⲣⲁⲕⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲏⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲩ ∼ⲑⲉⲱⲫⲓⲗⲉⲩⲑⲥⲧⲁⲧⲟⲥ∽θεοφιλέστατος
6 ∼❨ⲡⲣⲉ(ⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ⲁⲩⲱ ∼❨ϩⲩⲅ(ⲟⲩ)ⲙ(ⲉⲛⲟⲥ)❩∽ἡγούμενος ⲁⲩⲱ ⲡⲉ ∼ⲡⲣⲟⲉⲓⲥⲧⲟⲥ∽προεστῶς ⲛⲡ ∼ⲁⲑⲣⲟⲫⲟⲣⲟⲥ∽ἀθλοφόρος
7 ∼ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩⲫⲟⲣⲟⲥ∽στεφανοφόρος ⲁⲩⲱ ∼ⲁⲅⲱⲛⲓⲥⲧⲏⲥ∽ἀγωνιστής ⲁⲩⲱ ∼ⲕⲁⲗⲓⲕⲟⲥ∽καλλίνικος
8 ⲛⲙ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϫⲏⲙⲏ |g:stauros|
9 ⲛⲡ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ⲣⲙⲱⲛⲧ ⲉⲓⲧⲓ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲟⲩ
9-10 ∼ϩⲩ∤ⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ∽ὑπογραφή
10 ⲛⲟⲩ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏⲥ∽ὑπογραφεύς ⲧⲣⲉϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫ[ⲉ]∽ὑπογράφειν ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲛ
10-11 ϩⲉⲛ∤ⲙⲛⲧⲣⲉ
11 ⲉⲩⲉⲛϩⲟⲧ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲥⲏϩ
12 ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲥⲁⲗⲉⲩⲉ∽παρασαλεύειν ⲛⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ
13 ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ∼ⲛⲙⲟⲥ∽νόμος ∼ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ∽μᾶλλον ⲛⲥϣⲱⲛⲉ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός
13-14 ∼ⲁ∤ⲏⲧⲉⲓⲥⲓⲥ∽αἴτησις
14 ⲛⲙⲓⲛ ⲛⲙⲟⲓ ⲙⲛⲧⲁ ∼ⲡⲣⲟⲑⲩⲙⲓⲁ∽προθυμία |g:stauros| ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ
15 ⲛ❨ⲥⲉⲛ(ⲟⲩ)ⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡⲣⲙ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛⲟⲩⲱⲧ ϫⲏⲙⲏ ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| ⲛⲡ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός ⲛⲧ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις
16 ⲣⲙⲟⲛⲧ ∼ⲭⲁⲓⲣⲓⲛ∽χαίρειν ϫⲉ ⲧⲓ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲁⲣⲁⲕⲟⲥ ∼ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ∽μοναχός
17 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲇⲏⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲁ[ⲣⲱⲛ]ⲁⲣⲱⲛ
18 ⲡⲉⲧϣⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ ∼ⲥⲁⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽σαφηνίζειν ⲛⲙⲟϥ ⲛⲧⲡⲉ |gap:4|
19 ⲡⲉ ∼ⲉⲛⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧ ∼ⲃⲏⲃⲁⲓⲟⲩ∽βεβαιοῦν ⲉⲧϣⲏϣ
20 ϩⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲧⲓ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ∽ὁμολογία ⲉⲓⲧⲉⲓ ⲛⲁⲕ
21 ⲁⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛ(ⲟⲩ)ⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲛⲡⲣⲁϥⲧⲟⲟⲩ|num:1/4| ⲛⲡⲉⲓⲥⲛⲁⲩ|num:2|
22 ⲛⲏⲓ ⲛⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲧⲡⲏϣⲉ|num:1/2| ⲁ❨ⲡⲁⲧⲉⲣⲙ(ⲟⲩ)ⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲁⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲧⲡⲏϣⲉ|num:1/2| ⲁⲣⲟⲛ ϩⲱⲛ
23 ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ϫⲏⲙⲏ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲓⲛⲁⲟⲩⲛϩⲟⲩ ⲁⲃⲟⲗ |gap:?|
24 ϩⲣⲁⲓ ϩⲓⲧⲑⲏⲣϩⲓⲣⲉ ⲛⲥⲁⲛⲏⲑ ⲡⲣⲥ ⲗⲁ[ⲥⲁⲛ]ⲗⲁⲥⲁⲛ ⲡⲁⲙⲁⲛ ⲡⲉⲙⲉⲛ[ⲧ]ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ |gap:5|
25 ϩⲁⲓ ϫⲛⲁϩ ⲡϩⲏⲧ ϩⲁⲣⲱⲛ ⲛⲡϣⲟⲩⲙⲁⲣⲁ ⲡⲉⲉⲃⲏⲧⲉ ⲧϩⲓ[ⲣϩⲓⲣⲉ]ⲧϩⲓⲣϩⲓⲣⲉ
26 ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲩⲧⲟϣ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲡⲉⲥⲛⲁⲩ|num:2| ⲛⲏⲓ ⲉⲧⲉ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος
27 ⲛⲧⲁⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲡⲉⲓϣⲁⲧⲉ ⲛⲡⲉⲥⲧⲓⲛⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲁⲡ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος
28 ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲛⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϫⲏⲙⲏ ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| ∼ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ∽προσφορά ϩⲁ ⲧⲉϥ ∼ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲟⲣⲟⲥ∽ταλαίπορος
29 ∼ⲯⲩⲭⲏ∽ψυχή ∼ϫⲉⲛⲉⲩ∽ϫⲉ $ⲉⲛⲉⲩ ∼ⲕⲁⲧⲁⲕⲣⲓⲛⲉ∽κατακρίνειν ⲛⲙⲟⲓ ϩⲓ̣|gap:6|ϩⲓ|gap:6| [ⲡ] [∼ⲃⲏⲙⲁ∽]βῆμα
29-30 [ⲙ]∤ⲡⲉ⊢❨ⲭ(ⲣⲓⲥⲧⲟ)ⲥ❩⊣ⲙ∤ⲡⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ
30 ∼ϫⲉⲛⲉ∽ⲡϫⲉ $ⲉⲛⲉⲡ ∼ⲙⲁⲧⲩⲣⲟⲥ∽μάρτυρος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ [ϭⲛ]ϭⲛ ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲁⲣⲟⲓ ϫⲉ |gap:3|
31 ⲛⲁ ⲛⲉϥ ∼ⲡⲣⲟⲥⲫⲁⲣⲁ∽προσφορά ϫⲉ ϩⲉⲛⲥⲱⲧⲉ ∼ⲯⲩⲭⲏ∽ψυχή ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| ϫⲉ
32 ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲁⲃⲟⲗ ∼ⲕⲁⲗⲟⲥ∽καλῶς ∼ⲏ∽ ∼ⲕⲁⲕⲟⲥ∽κακῶς ∼ϩⲱⲥⲇⲉ∽ὥστε ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲛⲧⲟⲕ
33 ϩⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛ(ⲟⲩ)ⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲉⲕⲛⲁⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲛ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος
34 ⲛⲉⲓⲛⲏⲓ ⲛⲡⲉⲓϣⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲕϯ ⲧⲟⲩ ∼ⲧⲓⲙⲉ∽τιμή ⲛⲁⲓ ⲛϭⲓϫ <ⲉ>ϭⲓϫⲉϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲃ
35 ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲓⲡⲱⲗⲕ ⲛⲁⲙⲙⲁⲕ ϫ̣[ⲉ]ϫⲉ [ⲟⲩ]ⲟⲩ ∼❨[ϩⲟⲗ]ⲟⲕ(ⲟ)ⲧ(ⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος [ⲛⲛⲟⲩ]ⲃⲛⲛⲟⲩⲃ
36 ⊰∼❨γρ(ίνεται)❩∽γίνεται ❨νό(μισμα)❩νόμισμα α|num:1|⊱α|num:1| ⲁⲓⲛⲟϫⲥ ⲉⲧⲉ ∼ⲧⲣⲁⲡⲉⲓⲍⲁ∽τράπεζα ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲛ̣|gap:1|ⲛ|gap:1|
36-37 [ⲧ]∤∼ⲭⲣⲓⲁ∽ⲧ∤χρεία
37 ⲛⲡ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲩ ∼ⲁⲛⲁⲡⲁⲥⲓⲥ∽ἀνάπαυσις ⲛⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος
38 ⲡⲉⲓϣⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲉⲕⲛⲁⲣ
39 ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲛ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ⲛⲏⲛⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ∼ⲧⲩⲗⲟⲩ∽δηλοῦν
39-40 ⲛ∤ⲛⲉⲩⲧⲟϣ
40 ⲛⲧⲡⲉ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲱⲛ ❨ⲥⲉⲛ(ⲟⲩ)ⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲛⲅ ∼ⲇⲓⲏⲕⲉⲓ∽διοικεῖν
41 ⲛⲙⲟⲟⲩ ⲛⲅ ∼ⲉⲕⲟⲓⲛⲟⲙⲟⲓ∽οἰκονομεῖν ⲛⲙ[ⲟⲟⲩ]ⲛⲙⲟⲟⲩ ⲛⲅⲕⲱⲧⲉ ⲁϫⲟ[ⲟⲩ]ⲁϫⲟⲟⲩ
42 ⲛⲅⲟⲩⲱϩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲅ ∼ⲁⲗⲁⲥⲥⲉ∽ἀλλάσσειν ⲛⲙⲟⲟⲩ ⲛⲅⲕⲁⲁⲩ
43 ⲛⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲛⲅⲧⲁⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓϣⲕⲁⲣ
43-44 ⲛⲅ∤∼ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽ⲛⲅ∤χαρίζειν
44 ⲛⲙⲟⲟⲩ ⲛⲅ ∼ⲭⲣⲱ∽χρῆσθαι ⲛⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ∼ⲛⲟⲙⲏ∽νομή ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| ⲛⲓⲙ ∼ϫⲉⲛⲉ∽ϫⲉ $ⲉⲛⲉ ⲗⲁⲁⲩ
45 ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣ ϭⲙϭⲟⲙ ⲛϥⲉⲓ ⲁⲃⲟⲗ ⲁⲣⲟⲕ ϩⲁ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος
46 ⲛⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲁⲛⲟⲕ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲱⲛ[ⲉ]ⲥⲱⲛⲉ [∼ⲟⲩⲇⲉ∽]οὔτε
47 ϣⲛ ⲟⲩⲁ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ∼ⲥⲛⲥⲛⲁⲩ∽ϣⲛ $ⲥⲛⲁⲩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϫⲱϩ ϫⲱϩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲙⲙⲟ
48 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲣⲙⲙⲓⲛⲏⲓ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϭⲉⲟⲩⲁ ϩⲁⲣⲟⲓ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲙⲟⲧ
49 ∼ⲡⲣⲟⲫⲁⲥⲓⲥ∽πρόφασις ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὐδέ ⲛϣ ϭⲙϭⲟⲙ ∼ⲉⲛⲉⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲛϩⲟⲩⲛ
50 ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽δικαστήριον ∼ⲏ∽ ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| ⲡⲃⲟⲗ ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽δικαστήριον ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϩⲛ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε
51 ϩⲛ ⲧⲟϣ ∼ⲏ∽ ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲧⲩⲡⲟⲥ∽τύπος ⲉϥϩⲁ ⲉⲟⲟⲩ ∼ⲏ∽ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲧⲁ[ⲝⲓⲥ]∽τάξις
52 ⲉⲥϭⲙϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲥ ∼ⲭⲟⲣⲉⲩⲉ∽χoρεύειν ∼ϩⲁⲡⲁⲝ∽ἅπαξ ∼ⲁⲡⲗⲱⲥ∽ἁπλῶς ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩ[ⲁ]ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ
53 ∼ⲇⲉ∽δέ ∼ⲧⲟⲗⲙⲁ∽τολμᾶν ∼ⲕⲁⲛ∽κἄν ⲧⲉⲛⲟⲩ ∼ⲕⲁⲛ∽κἄν ϣⲁ ∼ⲟⲩⲉⲓϣ∽ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛϣⲟⲣⲡ
54 ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ∼ⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ∽ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϯ ϩⲏⲩ ⲛⲗⲁⲁⲩ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⲡϣⲟⲣⲡ ∼ⲧⲩⲡⲟⲥ∽τύπος
55 ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ϣⲙⲙⲟ ⲉⲡⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
56 ⲛⲉ ∼ⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ∽χριστιανός ⲉⲧⲟⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛ[ϥ]ϫⲓⲛϥϫⲓ
57 ∼ⲙⲉⲣⲓⲥ∽μερίς ∼ⲁⲛⲓⲁⲥ∽ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲙⲛ ⲥⲁⲡⲁⲣⲁ ⲧϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲛⲥⲱ[ⲥ]ⲙⲛⲥⲱⲥ
57-58 [ⲛϥ]∤ϯⲛϥ∤ϯ
58 ∼ⲗⲟⲅⲟⲥ∽λόγος ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲱⲛ∽πρόστιμον ⲙⲛⲧⲥⲛ[ⲟ]ⲟⲩⲥ|num:12|ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ|num:12| ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟ)ⲧ(ⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος
59 ⲛⲟⲩⲃ ⲛⲥⲉ ∼ⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲉⲍⲉ∽παρασκευάζειν ⲙⲟϥ ϩⲛ ⲧⲉϥ
59-60 ∼ϩⲩⲡⲟⲥ∤ⲧⲁⲥⲓⲥ∽ὑπόστασις
60 ⲛⲙⲓⲛ ⲛⲙⲟϥ ϩⲛ ⲧϭⲓϫ ⲛⲛ ∼ⲙⲉⲣⲁ∽ἀμιρᾶ ∼ⲉⲧⲧⲁⲉⲓⲏ∽ⲉⲧⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros|
61 ⲙⲛⲥⲁ ∼ⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ∽καταβολή ⲛⲡⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ∽πρόστιμον ⲛⲥⲉ ∼ⲡⲁⲣⲁⲥⲕ[ⲉⲩⲉⲍⲉ]∽παρασκευάζειν
62 ⲙⲟϥ ⲛϥϩⲱⲛ ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲉⲛⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲡⲁⲓ
62-63 ⲛⲧⲁⲓ∤ⲥⲙⲛⲧϥ
63 ⲉⲩⲱⲣϫ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲱⲛ ❨ⲥⲉⲛ(ⲟⲩ)ⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ⲗⲁⲁⲩ
64 ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ∼ⲁⲡⲁⲧⲁ∽ἁπάτη ϩⲓ ⲗⲁⲁⲩ
64-65 ∼ⲥⲉⲛⲁⲣ∤ⲡⲁⲅⲉ∽συναρπαγή
65 ⲁⲩⲱ ∼ⲡⲁⲣⲁⲅⲣⲁⲫⲏ∽παραγραφή ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲁⲛⲁⲅⲅⲏ∽ἀνάγκη ⲕⲏ ⲛⲁⲓ
66 ϩⲣⲁⲓ ϥⲟⲣϫ ⲥⲱ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ ∼ⲫⲁⲛⲓⲍ[ⲉ]∽ἐμφανίζειν
67 ⲛⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲓ ⲧⲁ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲕⲉ∽ὁμολογεῖν ⲁⲩⲁϣⲥ
68 ⲁⲣⲟⲓ ⲁⲓⲥⲁⲧⲙⲉⲥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓⲧⲥ ⲛⲧⲉⲓⲁⲥⲡⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ
69 ⲙⲙⲛⲧⲣⲙ ⲛⲕⲏⲙⲏ ⲁⲓⲕⲁⲁⲥ ⲁⲃⲟⲗ |g:rho-cross| |g:rho-cross| |g:rho-cross|
70 m2 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲡⲉⲥⲧⲓⲛⲟⲥ
71 ⲡⲣⲙ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛϫⲏⲙⲉ ⲧⲓ ∼❨ⲥⲧⲟⲓⲭ(ⲉⲓ)❩∽στοιχεῖν ⲉⲧⲉⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις
72 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ∼ⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲛⲧϥ∽ⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲛⲧⲥ ⲉⲧ ⲉⲡⲣⲁϥⲧⲟⲟⲩ|num:1/4| ⲡⲉ |g:stauros|
73 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲱⲁⲛⲛⲁⲕⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ
74 ϩⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
75 m3 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲱϩⲉ ⲡⲉ ∼❨ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧ(ⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ⲁⲩⲱ
75-76 ∼ϩⲏⲅⲟⲩ∤ⲙⲉⲛⲟⲥ∽ἡγούμενος
76 ⲛⲧ ∼ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ∽ἐκκλησία ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
77 ⲛϫⲏⲙⲉ ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros|
78 m4 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲉⲛⲱⲭ
79 ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲁⲓⲇⲓⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲛⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲥ ∼ϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟ[ⲥ]∽ἡγούμενος
80 ⲁⲩⲱ ⲡⲉ ∼ⲡⲣⲟⲉⲥⲧⲟⲥ∽προεστῶς ⲙⲡ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲛⲡⲧⲟⲟⲩ
81 ⲛⲧϫⲏⲙⲉ |g:stauros|
82 m5 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ❨ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ∼❨ⲙⲁⲕⲁ(ⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲁⲡⲁ ⲇⲓⲟⲥ ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
83 m6 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲥ ⲡⲉⲧϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ ⲧ̣ⲓ̣ⲧⲓ ∼ⲥⲧⲟⲓⲭⲉ∽στοιχεῖν
84 m1 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲭⲙⲧⲥⲛⲏⲩ ∼❨ⲉⲓⲗ(ⲁ)ⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ∼❨ⲡⲣⲉ(ⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ⲁⲩⲱ ∼❨ϩⲩⲅ(ⲟ)ⲩⲙ(ⲉⲛⲟⲥ)❩∽ἠγούμενος ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛ(ⲟⲩ)ⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ
85 ⲛⲧⲁϭⲓϫ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲏⲏ̣ⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲛⲕⲁⲣⲁⲕⲟⲥ |g:rho-cross|