Sematia

p.giss.1.9.xml

TM: 19411HGV: 19411Date: – Place:

1 m1 S-1 [Ἀπολλωνίωι]Ἀπολλωνίωι [στ]ρ̣ατηγῶιστρατηγῶι Ἀπο̣λ̣λ̣ω̣νοπολίτ[ου]Ἀπολλωνοπολίτου ❨(ἑπτα)κωμίας❩ἑπτακωμίας
2 [παρὰ]παρὰ |gap:7| [Παχ]ούμιοςΠαχούμιος τῶν ἀπὸ τῆς μητρ[ο]πόλεωςμητροπόλεως . S-2 τοῦ ἀνδρός μου
3 |gap:13| [Π]ετ̣εησιπῶτο[ς]Πετεησιπῶτος ἀποστάντ[ο]ςἀποστάντος εἰς Ὀᾶσιν ἐνπορίας χάριν
4 |gap:13| [ἐ]μῶνἐμῶν καὶ μήτηρ τέκνων ἑπτὰ|num:7| προσεῖχον ταῖς τῆς οἰκίας
5 [μου]μου [οἰκονομίαις]οἰκονομίαις . S-3 νυκτὸς δὲ ἐνσ̣τ̣άσηςἐνστάσης τῆς κδ|num:24| εἰς τὴν κε|num:25| τοῦ ἐνεστῶτος
5-6 μη∤[νὸς]μη∤νὸς
6 |gap:9| [κε]κ̣λ̣ημένηςκεκλημένης τῆς θύρας ἐμοῦ ἔνδον οὔσης 〚και〛και μετὰ τῶν
7 |gap:14|ε̣λαβον|gap:14|ελαβον ἐπ[ε]ληλυθέν[α]ιἐπεληλυθέναι Τατο[μ]γῶνΤατομγῶν Ση⋰ϊ⋱ᾶςΣηϊᾶς ἐπ[α]γο[μ]ένηνἐπαγομένην
8 |gap:14||gap:2|ν̣|gap:14||gap:2|ν Μιυσι|gap:1| καὶ πρὸς τῇ οἰκ̣[ίᾳ]οἰκίᾳ [μ]ουμου γενομέ[νην]γενομένην |gap:4|
9 |gap:13|κέναι τὸν ἄνδρα αὐτῆς ει̣|gap:3||gap:3||gap:3|νει|gap:3||gap:3||gap:3|ν Θοτ[σύτμι]νΘοτσύτμιν
10 |gap:13||gap:1| . S-4 ὡς δὲ ∼οὐτὲ∽οὐδὲ ἴχνος ἐθεώρο[υν]ἐθεώρουν καὶ τ[ῆ]ςτῆς συκα̣|gap:2||gap:4|οσυκα|gap:2||gap:4|ο
11 |gap:12| [γ]εγονυ⋰ί⋱ηςγεγονυίης ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ τὴν ἔπαυλίν μου ἐπ[ο]ρ̣ε̣ύθησανἐπορεύθησαν ∼κἀκεῖ∽καὶ $ἐκεῖ
12 [θεωρήσαντες]θεωρήσαντες [οὐτ]ὲ̣οὐτὲ ἴχνος ἀπέστησαν κ̣[αὶ]καὶ προσελθο[ῦσ]απροσελθοῦσα Τατομγῶς
13 |gap:12| [τ]οῦτοῦ ἀρχιφύλακο̣[ς]ἀρχιφύλακος τῇ οἰκία[ι]οἰκίαι [τ]ῆςτῆς ἀδ[ελφῆ]ςἀδελφῆς τοῦ ἀνδρός μου
14 |gap:?||gap:1|δ̣ος|gap:?||gap:1|δος εκρ|gap:4|ι̣ο̣|gap:1||gap:8|σ̣|gap:5|μ̣π̣|gap:3|λικαι̣εκρ|gap:4|ιο|gap:1||gap:8|σ|gap:5|μπ|gap:3|λικαι
15 |gap:?||gap:1|κλ̣ε̣ο|gap:1||gap:14|λ|gap:4|σ̣|gap:1||gap:6|ν̣|gap:?||gap:1|κλεο|gap:1||gap:14|λ|gap:4|σ|gap:1||gap:6|ν