Sematia

basp.55.280.xml

TM: 25118HGV: 25118Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἰ[σίδ]ω̣ροςἸσίδωρος Χεναν̣ο̣ῦ̣β[ι]Χενανοῦβι [τῇ]τῇ
1-2 [μη]∤[τ]ρ̣ὶ̣μη∤τρὶ
2 πλεῖστα χαίρειν .
3 S-2 [π]ρ[ὸ]πρὸ [π]άντωνπάντων εὔχομαί σε
3-4 ὑ̣γ̣ι̣∤α[ί]ν̣[ει]νὑγι∤αίνειν
4 . S-3 ἰδού , πολλὰ
4-5 ἐνετει∤[λάμε]θ̣αἐνετει∤λάμεθα
5 τῷ πατρί μου περὶ σοῦ
6 [ὅπ]ω̣ςὅπως σὲ ἐνέγκῃ μετʼ αὐτοῦ
7 ε̣ἰ̣ςεἰς τοὺς γάμους τῆς θυγατρός
8 σ̣[ο]υσου ἐπ̣εὶἐπεὶ ἄνευ ὑ〚η̣〛μῶνὑημῶν o<ὐ>oὐ
8-9 μελ∤[λο]με̣ν̣μελ∤λομεν
9 αὐτὴ<ν>αὐτὴν ∼ἐγδοῦναι∽ἐκδοῦναι . S-4 ὅρα ,
10 [μὴ]μὴ [οὖν]οὖν ἄλλως ποιήσῃς καὶ
11 λυπήσῃς ἡμᾶς .
1 S-5 ἀν̣άδοςἀνάδος Χενανοῦβι |g:x| ἀπὸ Ἰσιδώρου