Sematia

p.warr.11.xml

TM: 13699HGV: 13699Date: 98 – 98Place: Karanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους [δευτέ]ρουδευτέρου Αὐτοκρά̣[τορο]ς̣Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέ̣ρουαΝέρουα Τραϊανοῦ
2 [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Γ]ε̣ρμανικοῦΓερμανικοῦ [μηνὸς]μηνὸς Σεβαστοῦ ι̣θ|num:19|ιθ|num:19| ἐν Καρανίδι
3 [τοῦ]τοῦ [❨Ἀρσι(νοΐτου)❩]Ἀρσινοΐτου [νομο]ῦνομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ Ἀ̣[πεὶ]ςἈπεὶς Μάρωνος Πέρσης τῆς ❨ἐπι[γ(ονῆς)]❩ἐπιγονῆς
4 [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν [εἰκοσιτ]εσσάρων|num:24|εἰκοσιτεσσάρων|num:24| ο̣ὐλ̣[ὴ]οὐλὴ [ἀντι]κνημίωιἀντικνημίωι ἀριστερῶι Ἡρακλείδῃ
5 |gap:7| [οὐλὴ]οὐλὴ γόνατι δεξιῶ[ι]δεξιῶι [μεμ]ι̣σ̣θ̣ωκέναιμεμισθωκέναι αὐτῶι Ἡρακλείδῃ
6 [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [ἐνεστὸ]ςἐνεστὸς β|num:2| ❨(ἔτος)❩ἔτος Αὐτοκρ̣ά̣[τορος]Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραϊανοῦ
7 [❨Σεβ(αστοῦ)❩]Σεβαστοῦ [❨Γερμ(ανικοῦ)❩]Γερμανικοῦ [ἀ]φʼἀφʼ ὧν γεωρ̣γ̣[εῖ]γεωργεῖ [ὁ] Ἀ̣πεὶςἈπεὶς περὶ ∼Πατσωντι∽Πατσῶντιν
7-8 δη∤[μοσίων]δη∤μοσίων
8 [ἀρου]ρῶνἀρουρῶν δύο|num:2| ὅσ[αι]ὅσαι ἐὰν ὦσι περὶ τὴν Ἱερέως
9 [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [πρὸς]πρὸς [ν]ότοννότον μέρου̣[ς]μέρους [ἄρ]ο̣υρανἄρουραν μίαν|num:1| σχοινίωι
9-10 ἐνε∤[❨νηκονταεξαπ(ήχει)❩]ἐνε∤νηκονταεξαπήχει
10 [εἰς]εἰς σπορὰν ὧ̣[ν]ὧν [ἐ]ὰ̣νἐὰν ∼αἱρωμαι∽αἱρῆται , καὶ ἀπέχειν
11 [αὐτὸν]αὐτὸν [παρὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ Ἡρακλείδ̣[ου]Ἡρακλείδου [ἐ]κἐκ προδόματος τὴν τῶν
12 [ἐκφορίων]ἐκφορίων [τιμὴν]τιμὴν ἀ̣ργυρίουἀργυρίου δρ̣α̣χ̣μὰςδραχμὰς πεντήκοντα ἓξ|num:56|
12-13 πα∤[ραχρῆμα]πα∤ραχρῆμα
13 [διὰ]διὰ [χειρὸ]ςχειρὸς ἐξ οἴκου̣οἴκου καὶ βεβαιώσειν αὐτόν τε
13-14 Ἀ∤[πεὶν]Ἀ∤πεὶν
14 [καὶ]καὶ [τοὺς]τοὺς [παρ]παρ α̣ὐτοῦαὐτοῦ τῶι̣τῶι [Ἡρ]α̣κλείδῃἩρακλείδῃ καὶ τοῖς παρʼ αὐτοῦ
15 [πάση]πάση [βεβαιώσ]ε̣ιβεβαιώσει καθαρὰ̣[ν]καθαρὰν [ἀ]π̣όἀπό τε ἐκφορίων καὶ φόρων
16 [πάντων]πάντων [,], [ὄντων]ὄντων τῶν γεω[ργι]κ̣ῶνγεωργικῶν ἔργων πάντων
17 [καὶ]καὶ [ποτισμῶ]νποτισμῶν πρὸς τὸν̣τὸν [Ἡρα]κλείδηνἩρακλείδην · S-3 ἐὰν δέ τι
17-18 τού∤[των]τού∤των
18 [παραβῇ]παραβῇ [,], [ἀπ]ο̣τεισάτωἀποτεισάτω [τ]ὴντὴν βλάβην καὶ
18-19 δαπα∤[νήματα]δαπα∤νήματα
19 [διπλᾶ]διπλᾶ . S-4 ὑ̣πογραφ̣[εὺς]ὑπογραφεὺς τοῦ ὁμολογοῦντος
20 [Ἥρων]Ἥρων [Σατύρου]Σατύρου οὐλὴ μ[ετώ]π̣ῳμετώπῳ μέσωι .