Sematia

p.vind.tand.1.xml

TM: 30087HGV: 30087Date: 226 – 275Place: Antinoopolis (?)

1 m1 S-1 [ἀν]τ̣ίγ̣ραφο̣ν̣ἀντίγραφον ἐ̣π̣ιστο̣λῆςἐπιστολῆς Πτολ[ε]μ̣[αίου]Πτολεμαίου |gap:10|
2 [εἰς]εἰς [τοὺς]τοὺς [ἐ]ν̣ἐν τ̣ῇ̣τῇ Ἡρα[κ]λ̣έ̣ο̣[υ]ςἩρακλέους |vac:?| [πόλει]πόλει [.].
3 S-2 [Βασι]λ̣ε̣ὺςΒασιλεὺς Π̣τ̣ο̣λεμ̣αῖοςΠτολεμαῖος Φιλάδελ̣[φος]Φιλάδελφος [τοῖς]τοῖς |gap:6|
4 κ̣αὶκαὶ τοῖς ἡ̣γ̣ε̣μ̣ό̣σινἡγεμόσιν κ̣αὶκαὶ τ[ο]ῖ̣ςτοῖς ἱππεῦσιν |gap:10|
5 ἐ̣ν̣ἐν τ̣[ῇ]τῇ ∼[Ἡ]ρ̣ακ̣λ̣ε̣ο̣πολείτῃ∽Ἡρακλεοπολίτῃ τασσομέν[οις]τασσομένοις [χαίρειν]χαίρειν [.].
6 S-3 |gap:13| το̣ύ̣ς̣τούς τε ἐν τῇ Ἡρ[ακλέ]ο̣υ[ς]Ἡρακλέους
7 [π]ό̣λ̣ειπόλει κα̣ὶ̣καὶ [τοὺ]ςτοὺς ἐν τ̣α̣ῖ̣ς̣ταῖς κ̣ώ̣μαιςκώμαις στ|gap:2||gap:3|ς τ|gap:3|
8 ❨|gap:2|(…)❩|gap:1|αν̣|gap:4|τ̣α̣χθη|gap:2|…|gap:1|αν|gap:4|ταχθη ὑμεῖς ὑπὸ̣ὑπὸ αργ̣|gap:2|ου̣αργ|gap:2|ου καὶ |gap:4|
9 |gap:2||gap:1|δ̣ε̣ι|gap:1||gap:1||gap:4||gap:1|τα|gap:3|ρηθητε|gap:2||gap:1|δει|gap:1||gap:1||gap:4||gap:1|τα|gap:3|ρηθητε α̣|gap:1||gap:3||gap:1|ηπ̣|gap:5|α|gap:1||gap:3||gap:1|ηπ|gap:5|
10 |gap:10| ὑμε̣[ῖς]ὑμεῖς τοῦ̣τοῦ ἱε̣ροῦἱεροῦ η|gap:1||gap:10|
11 |gap:10|σε|gap:4|αιτ̣|gap:4||gap:1|ρ̣|gap:10||gap:10|σε|gap:4|αιτ|gap:4||gap:1|ρ|gap:10|
12 |gap:10|ς̣|gap:10|ς ἔχε̣[τε]ἔχετε [π]αρα|gap:16|παρα|gap:16|
13 |gap:12||gap:2||gap:5|φ̣|gap:1||gap:16||gap:12||gap:2||gap:5|φ|gap:1||gap:16|
14 |gap:?_lines|
13 |gap:?_lines|
14 |gap:10||gap:1||gap:2||gap:3|ς̣|gap:10||gap:1||gap:2||gap:3|ς οὓς ἔχετ̣ε̣ἔχετε |gap:10|
15 |gap:10| κ̣αὶκαὶ οἱ̣οἱ [εἰς]εἰς τ̣ὰ̣ςτὰς κώμας |gap:2||gap:10|
16 |gap:18| καὶ τούτου χά̣ρ̣ι̣ν̣χάριν |gap:8|
17 |gap:10| τ̣ε|gap:4||gap:1|τε|gap:4||gap:1| ἐν̣ἐν τῷ |gap:3|ε̣ρ̣|gap:10||gap:3|ερ|gap:10|
18 |gap:10||gap:1|ε|gap:4||gap:2|τατατον|gap:10|
19 |gap:10|α̣|gap:2|κ̣ε̣φ̣|gap:2||gap:1|ακ|gap:10|α|gap:2|κεφ|gap:2||gap:1|ακ |vac:?|