Sematia

p.vind.sijp.14.xml

TM: 36075HGV: 36075Date: 501 – 600Place: Hermopolis

1 m1 S-1 |g:unintelligible| Φο̣ι̣βάμμωνοςΦοιβάμμωνος Σενο⸢υ⸣θίο⸢υ⸣Σενουθίου ❨σιτομέτρ(ου)❩σιτομέτρου ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ ❨Ἑρ(μοῦ)❩Ἑρμοῦ ❨(πόλεως)❩πόλεως
2 τῷ θαυμασιωτάτῳ ∼Ταυρίνο⸢υ⸣∽Ταυρίνῳ Κύρο⸢υ⸣Κύρου ἀπὸ ❨Ἑρ(μοῦ)❩Ἑρμοῦ ❨(πόλεως)❩πόλεως χαίρειν . S-2 ἐδεξάμην παρά σο̣υ̣σου ἀπὸ τῆς τιμῆς [τῶν]τῶν
3 τοῦ σίτου̣σίτου ἀ̣ρταβῶνἀρταβῶν τριάκοντα|num:30| ❨καθαρο(ῦ)❩καθαροῦ χρυσοῦ κεράτια ἓξ|num:6| ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨κερ(άτια)❩κεράτια ϛ|num:6| καὶ ταύτω[ν]{ταύτων} [ἑτοίμως]ἑτοίμως
4 ἔχω παρασχεῖν σοι ἐντάγιον τούτων μεθʼ ὑπογραφῆς τοῦ δημοσίου ναύτο⸢υ⸣ναύτου . S-3 εἲ δὲ [ζητῶ]ζητῶ
5 ὑπέρθεσιν διδόναι τοῦ μὴ παρασχεῖν σο̣ισοι τὸ ἐντάγιον τῶν τοῦ σίτο⸢υ⸣σίτου ἀρταβῶ̣νἀρταβῶν τριάκο̣ντ̣[α]|num:30|τριάκοντα|num:30|
6 σὺν ναύλοις καὶ ἑκατοσταῖς καὶ εἰκοσταῖς καὶ παντοίοις ἀναλώμασι , ἑτοίμως ἔχω παρασχε̣ῖ̣[ν]παρασχεῖν [τὴν]τὴν
7 τιμὴν τῶν αὐτῶν τριάκοντα|num:30| ἀρταβῶ̣νἀρταβῶν τοῦ σίτο⸢ῦ⸣σίτοῦ κατὰ τὴν αὐτὴν{αὐτὴν} πολιτευομ̣ένηνπολιτευομένην τιμὴν ἐν̣ἐν [τῇ]τῇ
7-8 [ἀγορ]∤ᾶιἀγορ∤ᾶι
8 ❨Ἀ̣λ(εξανδρείας)❩Ἀλεξανδρείας . S-4 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Φοιβάμμων Ζουνιθίου ∼σιτομετριου∽σιτομέτρης ∼στιχει∽στοιχεῖ ∼ἰ̣δην∽ἰδίᾳ ∼την∽τῇ ∼χειραν∽χειρὶ ὡς πρόκ[ειται]πρόκειται .