Sematia

p.turner.24.xml

TM: 15692HGV: 15692Date: 148 – 154Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 [Αἰλίῳ]Αἰλίῳ [Ἀφ]ροδισίῳἈφροδισίῳ στρατηγῷ
2 [παρὰ]παρὰ [Πτ]ολεμαίδοςΠτολεμαίδος Ἀγήνορος τοῦ ❨Φιλίσκο(υ)❩Φιλίσκου
3 [ἀπὸ]ἀπὸ [Ὀξυ]ρύγχωνὈξυρύγχων πόλεως , μητρὸς Κλαυδίας
4 [Ἀρείας]Ἀρείας [,], [δι]ὰδιὰ Ἑρμοῦ γραμματέως · S-2 βούλομαι
5 [ὠνήσασθ]αιὠνήσασθαι τῇ θυγατρί μου Κλαυδίᾳ Ἀρ[εί]ᾳἈρείᾳ
6 [καὶ]καὶ [ὡς]ὡς [χρ]η̣μ̣ατίζειχρηματίζει ἀπὸ τῶν εἰς πρᾶσιν
6-7 ὑπερ∤[κειμένω]νὑπερ∤κειμένων
7 περὶ τὸ Ἀρταπάτου ἐποίκιον τῆς
8 [μέσης]μέσης [το]παρχίαςτοπαρχίας ἐκ τοῦ Σειμίου κλήρου
8-9 κα∤[τοικικὰς]κα∤τοικικὰς
9 ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας ιϛ|num:16| , ὧν ∼γίτονες∽γείτονες πάντοθεν
9-10 ἐ∤[μοῦ]ἐ∤μοῦ
10 [καὶ]καὶ [τ]ῆςτῆς θυγατρός μου Κλαυδίας Ἀρείας ,
11 [τιμῆς]τιμῆς [❨ἀργ(υρίου)❩]ἀργυρίου ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν Γσ|num:3200| , ἐφʼ κυρωθεῖσα διαγράψω ἐκ
12 [πλήρους]πλήρους ὑπὲρ αὐτῆς ταύτας ἐπὶ τὴν
12-13 δημο∤[σίαν]δημο∤σίαν
13 [τράπεζ]α̣ν̣τράπεζαν |gap:1||gap:1|ε̣ι̣ο̣υ̣|gap:1||gap:1|ειου , πρ[ὸ]ςπρὸς ἕτ[ε]ρ[ο]ν̣ἕτερον δὲ ἁπλῶ̣ςἁπλῶς
14 [οὐ]οὐ [κατα]σχεθησόμεθακατασχεθησόμεθα , ἀλλὰ μενεῖ τῇ
14-15 Κλαυ∤[δίᾳ]Κλαυ∤δίᾳ
15 [Ἀρεί]ᾳἈρείᾳ καὶ ἐκγόνοις καὶ τοῖς παρʼ αὐτῆς
16 [ἡ] ∼[κυρεία]∽κυρία .