Sematia

p.thomas.1.xml

TM: 78787HGV: 78787Date: -300 – -201Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:?||gap:1|λ̣υκ̣ρια̣ι̣|gap:23||gap:?||gap:1|λυκριαι|gap:23|
2 |gap:?|των ἐλεφαντ̣[-]ἐλεφαντ- |gap:20|
3 |gap:?|ω̣ματων|gap:?|ωματων εἰς τὸ σὸν ὄνομα τ|gap:1||gap:12|
4 |gap:?|ξ̣|gap:?|ξ τῆι κε|num:25| τοῦ Ἀπελλαίου
4-5 α|gap:10|μ̣∤|gap:?|ι̣ςα|gap:10|μ∤|gap:?|ις
5 ἠξίουν ἐπειδὴ τριῶν|num:3| ἐτῶν
5-6 ἱμ[α]τισ∤[μὸν]ἱματισ∤μὸν
6 |gap:?| [οὐκ]οὐκ [ἔχουσ]ι̣νἔχουσιν ἐν χρείαις δέ εἰσιν . S-2 Ἀκέστωρ δὲ οἰκονόμος
7 [ἐκέλευσε]ἐκέλευσε [διὰ]διὰ [τὸ]τὸ [μὴ]μὴ [ὑπ]ά̣ρχεινὑπάρχειν συρίας προδοθ̣ῆναιπροδοθῆναι ἑκάστωι εἰς
8 |gap:?| [ἱματισμὸ]νἱματισμὸν ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ι|num:10| ἐπεὶ καὶ ἐν τῆι χώραι ἔφασαν ἐν ἔθει
9 [εἶναι]εἶναι |gap:?|∼[ἐ]ὰ̣μ∽|gap:?|ἐὰν μὴ ὑπάρχωσιν συρίαι τι̣μὴν̣τιμὴν α̣ὐτοῦαὐτοῦ
10 [λαμβάνειν]λαμβάνειν |gap:?| πάντων δʼ αὐτῶν ἐν τῶι τεμένει σου
11 [ὄντων]ὄντων |gap:?| [Ἀκ]έστοροςἈκέστορος τε τοῦ οἰκον̣ό̣μουοἰκονόμου γράψαν̣[τος]γράψαντος
12 |gap:?| [ὑπομνήμα]ταὑπομνήματα κατὰ τὴν πόλιν μὴ [σ]υντελεῖσθ̣α̣ισυντελεῖσθαι τ̣|gap:3|τ|gap:3|
13 |gap:?| [κα]τ̣αφθείρεσθαικαταφθείρεσθαι καὶ τὸ βαλανεῖον ἀρ̣γε|gap:4|ἀργε|gap:4|
1 |gap:3_lines|
4 |gap:?||gap:3|ημ̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:3|ημ|gap:1||gap:?|
5 |gap:?|α̣κ̣α|gap:3||gap:?||gap:?|ακα|gap:3||gap:?|
6 |gap:?| [χρη]ματισθη|gap:1||gap:?|χρηματισθη|gap:1||gap:?|
7 |gap:?||gap:1|ε̣ιουν|gap:?||gap:1|ειουν λα|gap:1||gap:?|
8 |gap:?|α̣μονες|gap:?|αμονες απ|gap:?|