Sematia

p.hamb.1.18r.xml

TM: 21040HGV: 21040Date: – Place:

1 m1 S-1 [❨συνκολ(λήσιμον)❩]συνκολλήσιμον [❨βιβλ(ιδίων)❩]βιβλιδίων |gap:8||gap:1|μένων
2 [τάξεως]τάξεως [εἰσαγωγέ]ωςεἰσαγωγέως τῶν ἀπὸ
3 [Θὼθ]Θὼθ [ἕως]ἕως [Ἁθὺ]ρἉθὺρ δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους τῆς προαγούσ̣ηςπροαγούσης
4 [βασιλείας]βασιλείας [ἀριθμ]ῷ̣ἀριθμῷ ρξ|num:160| ❨κολ(λημάτων)❩κολλημάτων ρπ|num:180|
5 |vac:?| [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [Χοιὰ]κ̣Χοιὰκ ἕως Μεχεὶρ
6 [❨ὁμοί(ως)❩]ὁμοίως [τοῦ]τοῦ [αὐτο]ῦαὐτοῦ δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀριθμῷ
7 |gap:2| [❨κολ(λημάτων)❩]κολλημάτων |gap:2| .
8 S-2 [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [Φαμε]ν̣ὼθΦαμενὼθ ἕως Παχὼν
9 [❨ὁμοί(ως)❩]ὁμοίως [τοῦ]τοῦ [αὐτο]ῦαὐτοῦ δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀριθμῷ
10 |gap:2| [❨κολ(λημάτων)❩]κολλημάτων |gap:2| .
11 S-3 [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [Παῦνι]Παῦνι ἕως Μεσορὴ ❨ὁμο̣ί(ως)❩ὁμοίως
12 [τοῦ]τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [δ|num:4|]δ|num:4| ❨(ἔτους?)❩ἔτους ἀριθμῷ ρϙ|num:190|
13 [❨κολ(λημάτων)❩]κολλημάτων |gap:2| .
14 S-4 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| .
1 S-5 [❨συνκολ(λήσιμον)❩]συνκολλήσιμον |gap:7| |gap:4||gap:3||gap:2| [τάξεως]τάξεως
2 [εἰσαγωγέως]εἰσαγωγέως τῶν ἀπὸ Θὼ[θ]Θὼθ [ἕως]ἕως
3 [Μεσορὴ]Μεσορὴ [δ|num:4|]δ|num:4| ❨(ἔτους?)❩ἔτους τῆς προαγούσης βασιλ[ε]ί̣[ας]βασιλείας
4 [ἀ]ρ̣[ιθ]μ̣ῷἀριθμῷ ρξθ|num:169| ❨κολ(λημάτων)❩κολλημάτων ρϙε|num:195| .
5 S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| .
6 S-7 |vac:?| ❨συνκολ(λήσιμον)❩συνκολλήσιμον ❨αὐθ(εντικῶν)❩αὐθεντικῶν ❨ἐπιστολ(ῶν)❩ἐπιστολῶν καὶ ❨βιβλ(ιδίων)❩βιβλιδίων ❨ὑποκεκολ(λημένων)❩ὑποκεκολλημένων
7 τάξεως ∼⋰ἰ⋱σαγωγέως∽εἰσαγωγέως τῶν ἀπὸ
8 Θὼθ ἕως Μεσορὴ δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους τῆς προαγο̣ύσηςπροαγούσης
9 βασιλείας ἀριθμῷ
10 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| .
11 S-8 |vac:?| ❨συνκολλή(σιμον)❩συνκολλήσιμον ❨ἐπισταλ(μάτων)❩ἐπισταλμάτων κατὰ μέρος ❨τάξ(εως)❩τάξεως
12 ∼⋰ἰ⋱σαγωγέως∽εἰσαγωγέως τῶν ἀπὸ Θὼθ ἕως
13 Μεσορὴ δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους τῆς προαγούσης βασιλείας
14 ❨ἀριθ(μῷ)❩ἀριθμῷ κϛ|num:26| ❨κολ(λημάτων)❩κολλημάτων κη|num:28| .
15 S-9 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| .
1 S-10 [συ]νκολλήσιμο̣ν̣συνκολλήσιμον ❨βιβ̣[λ(ιδίων)]❩βιβλιδίων |gap:10| |gap:1|μένω[ν]|gap:1|μένων
2 τάξεως ∼⋰ἰ⋱σαγωγέως∽εἰσαγωγέως [τῶν]τῶν [ἀ]π̣ὸἀπὸ Θὼθ ἕως Ἁ[θὺρ]Ἁθὺρ
3 α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους τοῦ κυρίου ἡμ̣ῶνἡμῶν Α[ὐτοκ]ρ̣άτοροςΑὐτοκράτορος Μ[ά]ρκο[υ]Μάρκου
4 Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀλεξάνδρου Εὐσεβοῦ̣[ς]Εὐσεβοῦς
5 Εὐτυ̣χοῦςΕὐτυχοῦς Σεβαστοῦ ἀ[ρι]θμῷἀριθμῷ
6 |vac:?| καὶ τῶν̣τῶν ἀ̣πὸἀπὸ Χοιὰκ ἕως̣ἕως [Μ]ε̣χεὶρΜεχεὶρ ὁμοίως τοῦ α̣ὐ̣τ̣[οῦ]αὐτοῦ
7 α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ἀριθ(μῷ)❩ἀριθμῷ
8 καὶ τῶν ἀπὸ Φα̣μ̣ε̣νὼθΦαμενὼθ ἕ̣ω̣ςἕως Παχὼν ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως το[ῦ]τοῦ
9 αὐτοῦ α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ἀριθ(μῷ)❩ἀριθμῷ
10 καὶ τῶν ἀπὸ Πα̣ῦ̣[νι]Παῦνι [ἕως]ἕως Μεσορὴ ὁμοίως τ[οῦ]τοῦ
11 αὐτοῦ α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀριθμῷ
12 ❨(ἔτους)❩ἔτους ∼δ|num:4|∽α|num:1|