Sematia

p.tarich.10.xml

TM: 316253HGV: 316253Date: – Place:

1 m1 S-1 [Ἀ]ργείωι̣Ἀργείωι ❨[ἐ]πι(μελητῆι)❩ἐπιμελητῆι παρὰ Ἀμεν̣ν̣[έω]ς̣Ἀμεννέως τοῦ Ὥρου καὶ Ὀννώφριος τ[ο]ῦτοῦ Τ̣ε̣ῶτοςΤεῶτος
2 ταριχευτῶν τῶν [ἐκ]ἐκ Τάνεως . S-2 Ψενεφμοῦτος το̣ῦτοῦ Παῶτο̣ςΠαῶτος
3 ταριχε̣υτο̣ῦταριχευτοῦ τῶν ἐ[ν]ἐν [Φι]λαδελφε̣ί̣αιΦιλαδελφείαι τ̣ο̣ῦτοῦ Ἀρσιν[οίτο]υ̣Ἀρσινοίτου ν̣ο̣μ̣ο̣ῦ̣νομοῦ
4 ἀν̣α̣λ̣η̣φθέντωνἀναληφθέντων τ̣[ῶν]τῶν [ὑ]παρχ̣[ό]ντ〚ι̣〛ω̣ν̣ὑπαρχόντιων διὰ τὸ ἀναι̣ρ̣[ε]θ̣ῆ̣ν̣α̣ι̣ἀναιρεθῆναι
5 αὐ̣τ̣ὸ̣ναὐτὸν ἐ̣ν̣ἐν τ̣οῖςτοῖς ἀποσ̣τάτ̣α̣ι̣ς̣ἀποστάταις [σ]υ̣ν̣γε̣ν̣ο̣ῦ̣ς̣συνγενοῦς ο̣ὐ̣[δ]ε̣ν̣ὸ̣ς̣οὐδενὸς
6 ὑπάρξα̣ντο̣ς̣ὑπάρξαντος αὐτῶ̣[ι]αὐτῶι [,], [ἔ]τιἔτι δὲ ὑπάρχοντος αὐτ̣ῶ̣[ι]αὐτῶι ἀπ̣ρά̣[τ]ο̣υἀπράτου
7 γ̣έ̣ρ̣ωςγέρως ἐν ταῖς τ[αρι]χίαιςταριχίαις , καθότι εἴθιστα̣ι̣εἴθισται , 〚το̣|gap:?||gap:4|〛το|gap:?||gap:4|
8 ⸢ἔ̣τ̣ι̣⸣ἔτι ⸢κ̣α̣ὶ̣⸣καὶ ⸢ν̣ῦ̣ν̣⸣νῦν ⸢τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣⸣τοῦτο ἐν ἀπράτοις̣ἀπράτοις ἐ̣σ̣τ̣ί̣ν̣ἐστίν . S-3 [τ]ο̣ῦ̣τοτοῦτο δὲ τὸ γέρας καρπί̣ζονταικαρπίζονται
9 Ἀβῦχις τε καὶ Κ[ελ]εχὼνΚελεχὼν καὶ Πᾶσις ταριχε̣υταὶταριχευταὶ
10 [τῆς]τῆς α̣ὐτῆςαὐτῆς ❨κώ(μης)❩κώμης ἀπ̣[ὸ]ἀπὸ τοῦ β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους . S-4 ὑφιστάμεθα ο̣ὖ̣ν̣οὖν
10-11 τά̣∤ξ[εσθαι]τά∤ξεσθαι
11 τούτου ε[ἰς]εἰς [τ]ὸτὸ ❨βα(σιλικὸν)❩βασιλικὸν παραχρῆμα ⸢❨χα(λκοῦ)❩⸣χαλκοῦ ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| [ὃ] ❨διαγρ(άψομεν)❩διαγράψομεν
12 [ἐπὶ]ἐπὶ [τ]ὴ̣ντὴν ❨βα(σιλικὴν)❩βασιλικὴν ❨τρ(άπεζαν)❩τράπεζαν , ἐάν σοι ❨φα(ίνηται)❩φαίνηται 〚❨π̣οή̣(σασθαι)❩〛ποήσασθαι κυρῶ〚σιν〛κυρῶσιν ⸢σαι⸣σαι [τοῦ]τ̣ο̣τοῦτο ἡμῖν
13 [ἐπὶ]ἐπὶ [τού]τ̣οιςτούτοις . S-5 |vac:?| εὐτύχει
14 m2 |gap:?| [ἐ]π̣ὶἐπὶ το̣ύ̣τ̣ο̣ις̣τούτοις
15 |gap:?||gap:1|τωι