Sematia

c.pap.gr.2.1.32b.xml

TM: 12739HGV: 12739Date: – Place:

1 m1 S-1 Πτολεμαίωι ❨κωμογρα(μματεῖ)❩κωμογραμματεῖ
2 Φιλαδελφίας
3 παρὰ Θενμεσοήρεως 〚μετὰ〛μετὰ
4 Ψενοσίρεως ἀπὸ ❨Φιλαδ(ελφίας)❩Φιλαδελφίας μετὰ
5 κυρίου τοῦ συνγενοῦς ❨Πετεαρμούθο(υ)❩Πετεαρμούθου
6 [το]ῦτοῦ Πετεαρμούθου . S-2 υἱός μου
6-7 Πνεφε∤ρῶς
7 Πετεσούχου τοῦ
7-8 Ψενεθαύ∤σιος
8 ἀφῆλιξ ἀ[ν]αγεγραμμέν[ος]ἀναγεγραμμένος
9 ἐπὶ κώμης Φιλαδελφίας
10 ἐτελεύτησεν τῶι Φαῶφι
11 μηνὶ τοῦ ἐνεστῶτος ιδ|num:14| ❨(ἔτους)❩ἔτους
12 Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίο[υ]κυρίου [.].
13 S-3 διὸ ἐπιδίδωμι ὅπω[ς]ὅπως [τ]αγῇταγῇ
14 ἐν τῇ τῶν τετελ[ευτη]κό[των]τετελευτηκότων
15 τάξ[ει]τάξει .