Sematia

p.flor.2.140v.xml

TM: 10997HGV: 10997Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨π(αρὰ)❩παρὰ Ἀλυπίου .
2 S-2 τὰ κάρνα ἀπέστειλα
3 πρός σε ἐπὶ ξύλα
3-4 ὥσ∤τε
4 ∼ἀνενεγ|g:apostrophe|ικε∽ἀνενέγκαι εἰς τὰ
5 ἔργα τὰ ἐνταῦθα .
6 S-3 τοῖς οὖν ταυρικοῖς
7 χόρτον παράσχες
8 τὸν συνήθην καὶ
9 τοῖς ταυρελ̣άταιςταυρελάταις
10 τὴν δαπάνην .
11-12 m2 S-4 ἐρρῶ∤σθαί
12 σε ❨εὔχ(ομαι)❩εὔχομαι .
13 S-5 ❨σε(σημείωμαι)❩σεσημείωμαι m1 Ἡρωνείνῳ ❨φρ(οντιστῇ)❩φροντιστῇ Θρασώ .
14 S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιβ|num:12| Ἁθὺρ η|num:8|