Sematia

p.daris.9.xml

TM: 18321HGV: 18321Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:1||gap:?|
2 Διο̣σ̣κ̣|gap:1|ρ|gap:3|Διοσκ|gap:1|ρ|gap:3| του̣|gap:?|του|gap:?|
3 προχειρι[σ]θέντε̣[ς]προχειρισθέντες [ὑπὸ]ὑπὸ |gap:?|
4 τοῦ κρατί[σ]τουκρατίστου ἐπ[ιτρόπου]ἐπιτρόπου |gap:?|
5 ἐπίσκεψις ἡμ|gap:?|
6 γενομένη ὑφʼ [ἡμῶν]ἡμῶν |gap:?|
7 μηνὸς τοῦ ἐνε[στῶτος]ἐνεστῶτος |gap:1||num:5-7| [ἔτους]ἔτους [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου
8 καὶ Οὐήρου τῶν [κυρίων]κυρίων [Σεβαστῶν]Σεβαστῶν [Ἀρμενιακῶν]Ἀρμενιακῶν
9 [Μη]δικῶνΜηδικῶν Παρθ[ικῶν]Παρθικῶν [μεγίστων]μεγίστων |gap:?|
10 |gap:?_lines|