Sematia

p.daris.11.xml

TM: 16289HGV: 16289Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?| |gap:2|(…)|gap:2|…
2 |gap:?| [κατ’]κατ’ [ἄνδρα]ἄνδρα [ἀργυρικ]ῶνἀργυρικῶν τῆς ❨μητροπό(λεως)❩μητροπόλεως σωματισμός
3 [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:1||num:3-4| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Γαίου]Γαίου [Ἰουλίου]Ἰουλίου [Οὐήρου]Οὐήρου ∼[Μαξιμ]είνου∽Μαξιμίνου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ
4 [Γερμανικοῦ]Γερμανικοῦ [μεγίστου]μεγίστου [Δακικοῦ]Δακικοῦ [μεγίστου]μεγίστου [Σαρματικοῦ]Σαρματικοῦ [μ]εγίστουμεγίστου καὶ Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου
5 [Μαξίμου]Μαξίμου [Γερμανικοῦ]Γερμανικοῦ [μεγίστου]μεγίστου [Δακικοῦ]Δακικοῦ [μεγίστου]μεγίστου [Σα]ρματικοῦΣαρματικοῦ μ̣εγίστουμεγίστου
6 [τοῦ]τοῦ [ἱερωτάτου]ἱερωτάτου [Καίσαρος]Καίσαρος [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [υἱοῦ]υἱοῦ [τοῦ]τοῦ [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ |vac:?| ἔστι δέ ·