Sematia

p.bodl.1.61e_v.xml

TM: 29115HGV: 29115Date: – Place:

1 m1 S-1 ὁμοίως ❨π(αρὰ)❩παρὰ τοῦ γεούχ[ου]γεούχου |gap:?|
2 ὁμοίως ❨π(αρὰ)❩παρὰ τοῦ αὐτοῦ ⸢τοῦ⸣τοῦ γεού[χου]γεούχου |gap:?|
3 ὁμοίως ❨π(αρὰ)❩παρὰ τοῦ γεούχ[ου]γεούχου |gap:?|
4 Σιλβανοῦ τοῦ ἀμ|gap:?|
5 |gap:?|