Sematia

p.petr.2.17_4.xml

TM: 7398HGV: 7398Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|σ̣ετον|gap:?|σετον καὶ τῇ ∼τανδρὸς∽τοῦ $ἀνδρὸς |gap:?|
2 |gap:?| [σπαρά]σσισπαράσσι οὐδὲ |gap:?| Λαμίσκη Τιμάνδρωι οὐδ[ὲ]οὐδὲ |gap:?|
3 |gap:?| [π]ροσῆλθεπροσῆλθε Λαμίσκη Τιμάνδρωι οὐδὲ ἐπεμα[ρτύρατο]ἐπεμαρτύρατο |gap:?|
4 |gap:?| [ἐ]νεδεδύκειἐνεδεδύκει Τίμανδρος οὐδʼ εἰδότες πασεους|gap:?|
5 |gap:?| [Τι]μάνδρουΤιμάνδρου οὐδὲ πάλιν ἀφεῖσα ἐπελάβε[το]ἐπελάβετο |gap:?|
6 |gap:?| [ἄν]δροςἄνδρος οὐδʼ εἴληφεν οὐδʼ ἐσπάρασσεν [οὐδ]ὲοὐδὲ ἐπι|gap:2||gap:?|
7 |gap:?| Τίμανδρ[ο]ςΤίμανδρος οὔτε Παρμενίσ[κος]Παρμενίσκος προσῆλθε |gap:?|
8 |gap:?| Τίμανδρον |gap:2||gap:?| [ἀμ]φοτέ[ραι]ςἀμφοτέραις ταῖς χερσὶν |gap:?|