Sematia

p.petr.3.53n.xml

TM: 7480HGV: 7480Date: – Place:

1 m1 S-1 [Ἀ]πολλωνίωιἈπολλωνίωι Ἀμμώνιο[ς]Ἀμμώνιος . S-2 εἰ ἔρρωσα[ι]ἔρρωσαι
2 καὶ ∼τὰ̓́λλα∽τὰ $ἄλλα σοι κατὰ λόγον ἐστίν , εἴη ἂν
3 ὡς βούλομαι · S-3 ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ δʼ ἱκανῶς εἶχον
4 Πετῶυς ὃν οὐδὲ σὺ ἀγνοεῖς
5 εὔχρηστον ὄντα τοῖς ἐν τῶι
6 νομῶι ἀπέσταλται εἰς
7 Ἀλεξάνδρειαν πρὸς αἰτίαν ὑπὲρ ἧς
8 [ἀπ]ολογίζεταιἀπολογίζεται ἀ̣[λ]λʼἀλλʼ οὐ τυχὼν ἐπιδείξειν
9 [π]ρὸςπρὸς βίαν ἔχετ̣α̣ι̣ἔχεται . S-4 καλῶς οὖν ❨πο(ιήσεις)❩ποιήσεις