Sematia

p.petr.3.112f_v.xml

TM: 7746HGV: 7746Date: – Place:

1 m1 S-1 εἰς τὰ ❨χω(ματικὰ)❩χωματικὰ ἔργα
2 εἰς παραφρυγανισμόν .
3 S-2 ζ|num:7| σγ|num:203| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| , η|num:8| α|num:1|ο|num:70| , σιε|num:215| , ρν|num:150| , τ|num:300| ❨(γίνονται)❩γίνονται ωλε̣|num:835|ωλε|num:835|
4 θ|num:9| νζ|num:57| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| , υιε|num:415| , τϙ|num:390| , σν|num:250| , ϙ|num:90| , ο|num:70| ❨(γίνονται)❩γίνονται Ασ[ο]β|num:1272|Ασοβ|num:1272| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
5 ι|num:10| ξ|num:60| , ⸢ιδ|num:14|⸣ιδ|num:14| ⸢μ|num:40|⸣μ|num:40| , ιζ|num:17| σ|num:200| , ιθ|num:19| ϙ|num:90|
6 ❨(γίνονται)❩γίνονται β|num:2|ψα|num:701|
7 κονι̣ατοῦκονιατοῦ ἐν Πτολεμαίδι
8 |gap:1_lines|
9 |gap:1| κζ|num:27||gap:1| ροε|num:175| , φμ|num:540| , φλ|num:530| , ιϛ|num:16| ρ|num:100|
10 ❨(γίνονται)❩γίνονται ⦑κη|num:28|⸢|gap:2|⸣⦒κη|num:28||gap:2| τριώβολον|num:3|
11 ❨(γίνονται)❩γίνονται ⦑μζ|num:47|⸢|gap:1|θ|num:9|⸣⦒μζ|num:47||gap:1|θ|num:9| τριώβολον|num:3|
12 |gap:?_lines| ❨(γίνονται)❩γίνονται τ|num:300|
13 εἰς ἀναβολὴν ναυβίων
14 ιγ|num:13| Α|num:1000| , ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| ⸢Aφ|gap:2||num:atLeast=1500_atMost=1599||gap:?|⸣Aφ|gap:2||num:atLeast=1500_atMost=1599||gap:?| 〚|gap:2|〛|gap:2| |gap:?|
15 Δε|num:4005|
1 κονιατικῶν ἔργων
2 ιβ|num:12| ρπ|num:180|
3 εἰς τομὴν καὶ προσαγωγὴν
4 χάλικος ι|num:10| ψξϛ|num:766| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ψξϛ|num:766| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
5 ψξϛ|num:766| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(γίνονται)❩γίνονται Βτ|num:2300|
6 α|num:1||gap:1| σκε|num:225| , ιζ|num:17| υν|num:450| ,
7 κζ|num:27| υν|num:450| ❨(γίνονται)❩γίνονται Γυκε|num:3425|
8 εἰς τὰ προσπίπτοντα ιθ|num:19| ρ|num:100|
9 εἰς ἐπ(…)ἐπ… γεφυρῶν
10 κα|num:21| ρμ|num:140|
11 καὶ διάλημμα κδ|num:24| ρμ|num:140|
12 ❨(γίνονται)❩γίνονται τ|num:300|
13 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| Εφξθ|num:5569|