Sematia

p.oxyrhyncha.9r.xml

TM: 703348HGV: 703348Date: – Place:

1 m1 S-1 Κ̣λ̣ε̣|gap:2|ς̣Κλε|gap:2|ς ❨ὀνη(λάτης)❩ὀνηλάτης τῶν ἐκ τ̣[ῆς]τῆς ❨κώ̣(μης)❩κώμης
2 παραδεδoμένο̣ς̣παραδεδoμένος π̣ρ̣ὸ̣ς̣πρὸς
3 κλοπὴν̣κλοπὴν σάκων διὰ̣διὰ
4 Κεφάλωνος ❨φ̣(υλακίτου)❩φυλακίτου .