Sematia

p.oxyrhyncha.26.xml

TM: 703725HGV: 703725Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2||gap:3|
2 |gap:?||gap:3||gap:3|
3 |gap:?||gap:3||gap:3|
4 |gap:2||gap:?||gap:1||gap:4|
5 τε|gap:?||gap:4|αι|gap:1|
6 |gap:1||gap:1||gap:15||gap:2||gap:1||gap:2||gap:6|
7 τῆς κώμης |gap:15|
8 κα̣ν̣τ̣ο̣καντο τ̣α|gap:14|τα|gap:14|
9 κ̣α̣τ̣ή̣ν̣ε̣γ̣κ̣α̣ν̣κατήνεγκαν π̣λ̣η̣γ̣[ὰς]πληγὰς [π]λ̣ε̣ί̣ο̣υ̣ς̣πλείους
10 εἰς τε τὰ κοῖλα̣κοῖλα κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:12|
11 καὶ εἰς ἔτυχον̣ἔτυχον μ̣έ̣ρ̣ο̣ς̣μέρος τ̣ο̣ῦ̣τοῦ
11-12 σ̣ώ̣μ̣α̣∤τοςσώμα∤τος
12 καὶ ἐτ̣ραυ̣μ̣ά̣τ̣ι̣σ̣ά̣ν̣ἐτραυμάτισάν [μου]μου [τὴν]τὴν
13 κεφ̣αλὴνκεφαλὴν μ̣αχ̣α̣ί̣ρ̣[αι]ς̣μαχαίραις καὶ |gap:9|
14 ἀ̣ντικνή̣μ̣ιο̣ν̣ἀντικνήμιον |gap:6|τ̣|gap:6||gap:6|τ|gap:6|
15 π̣ονπον |gap:10| ⸢|gap:3|⸣|gap:3| ὥσ̣τ̣ε̣ὥστε εἶ̣ν̣α̣ι̣εἶναι ὑ̣π̣ὸ̣ὑπὸ
16 τῶν τραυμάτων κλ̣ιν̣[ο]⸢π̣ε̣⸣[τῆ]κλινοπετῆ [κ]α̣ὶ̣καὶ
16-17 κινδυ∤ν̣ε̣ύ̣ε̣ι̣ν̣κινδυ∤νεύειν
17 με τῶι ζ̣ῆ̣ν̣ζῆν . S-2 δ̣ι̣ὸ̣διὸ [ἐπι]δ̣ί̣δ̣ω̣μ̣ι̣ἐπιδίδωμι
18 τὸ π̣ρ̣οσ̣ά̣γγ̣ελμαπροσάγγελμα , ὅ̣π̣ω̣[ς]ὅπως [ὑποτά]ξ̣η̣ὑποτάξη |gap:1||gap:1|
19 οἷc κ̣α̣θ̣ή̣κ̣εικαθήκει , ἵ̣ν̣α̣ἵνα ἐ̣ν̣|gap:3||gap:5|μ̣ω̣ι̣ἐν|gap:3||gap:5|μωι
19-20 κ̣α̣∤|gap:5|η̣τ̣ε̣κα∤|gap:5|ητε
20 μ̣ή̣μή π̣ο̣τ̣ε̣ποτε σ̣υ̣μ̣β̣α̣ί̣νῃσυμβαίνῃ
20-21 πα∤θόντος
21 τί μου ἀθώι[ους]ἀθώιους [δια]φ̣υ̣γ̣ε̣ῖ̣ν̣διαφυγεῖν .
22 S-3 εὐτύχει